Siseministeeriumi ajalugu 1918-1940

 • Sellel kuupäeval moodustatud Eesti esimeses Ajutises Valitsuses täitis siseministri ülesandeid peaminister Konstantin Päts.

 • Moodustati esimene Vabariigi Valitsus, kus siseministriks oli Aleksander Oinas.

 • Sellel kuupäeval moodustatakse teine Ajutine Valitsus, kus Päts oli endiselt pea- ja siseminister.

 • Siseministeeriumi esimesed kirjalikud aktid on dateeritud sellel kuupäeval

 • Tööd alustab Piirivalvevalitsus.

 • Sellel kuupäeval kujundati Ajutise Valitsuse kolmas koosseis, kus siseministriks oli August Peet.

 • Sellel kuupäeval valmis Siseministeeriumi esialgne struktuur.

 • Kohalik kommunaalpolitsei kaotati ja loodi riiklik politsei peavalitsuse alluvuses.

 • Moodustatakse iseseisev kriminaalpolitsei Kohtuministeeriumi alluvuses

 • Sellel kuupäeval tõusis siseministriks Kaarel Eenpalu.

 • Riigikogu võttis vastu seaduse, millega piirivalve määrati siseministeeriumi koosseisu.

 • Esimene Eesti Vabariigi viisavaba liikumise kokkulepe sõlmiti Itaaliaga ja see jõustus.

 • Siseministeerium liidetakse Kohtuministeeriumiga ja loodi ühine ministri kantselei.

 • Nüüd lahutati Siseministeerium Kohtuministeeriumist.

 • Nüüd jagati administratiivosakond kaheks - üldosakonnaks ja omavalitsuste osakonnaks.

 • Sel kuupäeval võetakse vastu uus maakonnaseadus