La evalucio del home

Linia del temps

 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers homínids

  Aparició dels primers homínids
  Els homínids no humans són, jurídicament, animals. Ara bé, darrerament, existeix un corrent filosòfic que pretén estendre la consideració de persones, fins ara reservat en exclusiva als éssers humans, a tots els homínids. Com a conseqüència immediata d'aquest plantejament, des del 1993, s'ha generat un moviment que proposa el reconeixement de determinats drets per als grans simis.
 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

  El paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques per construir diversos estris: os, banya, fusta, cuir, fibres vegetals, etc.
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'agricultura

  Descoberta de l'agricultura
  El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat.[1] Les tècniques agrícoles evolucionaren relativament poc durant mil·lennis, encara que gràcies als descobriments dels segles XV a XVIII s'incrementaren els productes disponibles a tot el món.
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  NEOLÍTIC

  El neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica.
 • 4000 BCE

  Descoberta dels metalls

  Descoberta dels metalls
  El coure és l'element químic de símbol Cu i nombre atòmic 29. Es tracta d'un metall tou, mal·leable i dúctil de molt alta conductivitat tèrmica i elèctrica.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  EDAT DELS METALLS

  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euro asiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • 2500 BCE

  Descoberta de l'escriptura

  Descoberta de l'escriptura
  La història de l'escriptura estudia el desenvolupament de llenguatges d'expressió per mitjà de lletres o altres marques. La història de com han evolucionat els sistemes de representació gràfica de llengües en diferents civilitzacions, o sistemes d'escriptura, pot incloure també els de protoescriptura, sistemes que usen símbols antics o ideogrames. Una de les formes d'escriptura més antiga és la cuneïforme.
 • Period: 2500 BCE to 473

  Edat antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'imperi Romà d'occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
  La caiguda de l'imperi Romà d'occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'imperi Romà d'occident l'any 476 i la seva posterior dissolució el 480. Ròmul Augústul, sovint considerat erròniament l'últim emperador romà d'occident, fou deposat el 476 pel capitost germànic Odoacre.
 • Period: 473 to 1492

  Edat Mitjana

  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'imperi Romà d'occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració.
 • 1492

  Descoberta d'Amèrica

  Descoberta d'Amèrica
  El terme descobriment d'Amèrica s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques Al segle xv, el terme descobriment era sinònim de cristianització.
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa.
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució Francesa es considera el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat. En acabar el segle xviii, el regne de França, com la major part Europa, estava sotmesa a l'antic Règim.
 • Period: to

  Edat contemporània

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen.