liberalisme a Espanya

Timeline created by yahii
In History
 • tracte de Fontaineblean

  Pacte entre Espanya i la França napoleonica.
  Acord per que als fancesos travessarem Espanya per enviar portugal.
 • moti d'Aranjuez

 • L'esclat de la guerra

  -Josepe Bonaparte (germà de Napoleo) rei d'Espanya.
  -2 maig insurreció popular a Madrid.
  - Afrancesats i patrites.
 • cort de cadis

 • tractament de Valençay

  -Fi de la guerra a i retom de Ferra VII.
 • la restauracio de l'absolutisme

  ferra VII va tornar a Espanya i va derogar la constitucio i les reformes - Va restaurar el privilegis del ciergat i la noblesa
 • Period: to

  el trienni liberal

  -Rafael del Rlego va plomar la constitucio al 1812.
 • Period: to

  La década Ominosa i la primera guerra Carlina

  -El reí va intentar modernitzar el govern mitjançan la creacio de un consell de ministre. El regim absolutista estava en plena cris
 • Period: to

  el triomf del liberalisme

  es va promulgar la constitucio al 1837
 • la decada moderada

 • el bienni progressistaa i la unio Liberal

  -La Unio liberal era un partit integrat per moderat s dissidents i progrssistes temperats.
 • La Revolucio DE 1868 i la monarquia d'Amadeu 1

  -Els generals Serrano i Prim van llderar un pronunciament contra isabel
 • Cop d'estat del general Pavía

  -Un any despres de la Primera Republica el general Pavia va dissaldre les Corts.
 • Cop d'estat del geneal Martin Campos

  -Va posar fi a la Republica i va restaura la monarquia i la dinastia
 • sistema de torns

  -Dos parts polítiques que s'alternaven en el govern.
 • Fundas de PSOE I UGT

  Els sociales liberats per Pablo inglesia van fundar PSOE i 9 anys despues es vafundar aBrcelona la unio General de Treballadors
 • PSOE

  Partido socialista.
 • UGT

  Unio General de treballadors .
 • pèrdua de les ultimes colònies espanyoles

  -pel tractat de paris Espanya va cedir Filipines, Puerto rico i Guatemala .
 • caciquisme

  Antonio Maura, que era líder dels conservadors, va fer una reforma de la llei electoral i de l'administració local.
 • Les accions terroristes del final del s.XIX

  Els sector mes radicals de l'anarquia
 • Fi del caciquisme

  Antonio Maura, llder dels corservador,va impulsar una reforma de la
  llei electoral i de l'administracio local
 • Regne Alfions XIII

  L'anarquia a barcelon a va fundar l'organitzacio Solidaria Obrer.
 • setmana Tragica a Barcelona

  la propuesta contra la guerra de marroc .
 • crisis 1917

  hi havien tres tipus de crisis
 • vaga de la canadenca i el pistolerisme

  A l'any 1919 l'empresa La canadenca va patir una vegada general .de 44 dies , això va afovorir al pistolerisme.
 • Mancomunitat de Cataluya

  Es va fer a Barcelona