La historia de l'ordinador

 • Kornard Zuse construeix la primera de les seves computadores

 • Se comença la construccio del ENIAC

  Jhon W.Mauchly i Jho Eckert
 • Primer Bug informatic

 • Shannon desarolla un ratoli electric

  capaz de sortir de un ( laberinto). Primera red neuronal
 • comença la fabricació i la comercialització de ordinadors

 • Rober Noyce i Gordon Moore

  fundan Intel Corporation
 • Kenneth Thompson i Dennis Ritchie

  crean el sistema operatiu Unix
 • Seymour Cray

  considera que el software podria ser més potent en ordinadors monoprocesadors aixi neix el CRAY 1
 • Bill Gates i Paul Allen

  fundan microsoft
 • Steve Jobs i Steve Wozniac

  fundan apple,Computer Inc
 • Se presenta Apple II

  el segon ordinador personal de la historia
 • Se comercialitza el ordinador IBM PC

 • microsoft

  presenta el sistema operatiu el MS DOS Microsft Disk Operating
  System
 • Primer ordinador personal amb interfaz amb grafic

  el Lisa de apple
 • Sony i Philips

  crean el CD room para els ordinadors