La historia de la informatica

 • Legalitzaciò de l' us de dades

  Legalitzaciò de l' us de dades
  En l' any 1890 es va legalitzar el procesament de l' us de dades personals
 • Paralitzador diferencial

  Paralitzador diferencial
  L'any 1930 es va crear el primer paralitzador diferencial
 • Calculadora programable

  Calculadora programable
  En l' any 1941 es va crear la primera calculadora programable
 • Ordinador ENIAC

  Ordinador ENIAC
  En l'any 1943 es va crear el primer ordinador ENIAC
 • John Von Neumann

  John Von Neumann
  En l'any 1944 Jhon Von Neumann es va incorporar a la ENIAC
 • Ordinador ENIAC

  Ordinador ENIAC
  En l'any 1945 ja es va crear el primer ordinador ENIAC totalment electric
 • Premi nobel fisica

  Premi nobel fisica
  En l' any 1956 el premi nobel va ser guanyat per: William Bradford, Shockley, John Bardeen, Walter Houser
 • Intel

  Intel
  En l'any 1975 l' empresa Intel va crear el primer ordinador capaç de carregar amb tot l' almaçenament en un sol chip
 • Microsoft Windows 3.0

  Microsoft Windows 3.0
  En l'any 1990 es va crear l'ordinador windows 3.0
 • Facebook

  Facebook
  En l' any 2004 es va crear Facebook
 • Twitter

  Twitter
  Twitter es va crear a l' any 2006