La història de la informàtica

 • William Oughtred.

  William Oughtred.
  William Oughtred va crear el regle de càlcul, utilitzada fins fa poc pels enginyers.
 • Blaise Pascal

  Blaise Pascal
  El francés Blaise Pascal va inventar i construir la primera sumadora mecànica. La pascalina feia sumes i restes. Era capaç de guardar els resultats. Després van aparèixer
  màquines que multipliquen i divideixen.
 • Gottfried Leibniz,

  Gottfried Leibniz,
  Gottfried Leibniz, va construir una màquina de calcular, que a més de sumar i restar, era capaç de multiplicar i dividir. En 1679 va descobrir el sistema binari. És considerat com “el
  pare del sistema binari”.
 • Charles Babbage

  Charles Babbage
  Charles Babbage va dissenyar una màquina de vapor anomenada màquina analítica que podia programar-se.
  Amb aquesta màquina es va establir el esquema formal de les computadores d’avui en dia (memòria, unitat de control, dispositius d’entrada i sortida, programes,..) Per aquest fet és considerat el pare de la informàtica.
 • Ada Byron

  Ada Byron
  Ada Byron (Lady Lovelace) va sugerir a Babbage escriure un pla per calcular els nombres de Bernuilli. És considerat el primer programa d’0rdinador, i per això es diu que Ada és la primera programadora. Existeix un llenguatge de programació del departament de defensa de USA en 1979 anomenat Ada.
 • George Boole

  George Boole
  El britannic George Boole va desenvolupar un nou tipus d’àlgebra (àlgebra de Boole) y va iniciar els estudis de lògica simbòlica.
 • Hermann Hollerith

  Hermann Hollerith
  Hermann Hollerith utiliza una perforadora mecànica per representar lletres de l'alfabet i dígits en targetes de paper. En 1924 fundaria IBM,
 • Konrad Zuse

  Konrad Zuse
  A la universitat el alemany estava fart de fer càlculs a mà i comença a fer màquines per ajudar-se. En acabar la seva carrera, va decidir deixar la seva feina i va començar a crear el seu primer ordinador (calculadora mecànica binària) la Z1.
  Va seguir fabricant fins a arribar al Z3, ja tenia un teclat per introduir dades, el programa de control és amb una cinta de cel·luloide. La majoria de les seves creacions van ser destruides a la guerra i després de la guerra Zuse va seguint fent màquines.
 • Alan Turing

  Alan Turing
  Va crear l'ordinador digital colossus, que va ser la màquina que va desxifrar l'Enigma.
 • Period: to

  Primera generació

  • Els computadors generaven gran quantitat de calor.
  • Usaven tubs de buit per processar la informació.
  • L'ingrés de dades i programes era a través de les targetes perforades.
  • S'empraven cilindres o tambors magnètics per emmagatzemar la informació.
  • Es va començar a utilitzar el sistema binari per representar les dades.
  • Utilitzaven els primers llenguatges d'alt nivell: Flowmatic i Mathmatic.
 • Eniac

  Eniac
  Primera computadora digital elecctrònica.
 • Edvac

  Edvac
  Primera computadora programable.
 • Univac I

  Univac I
  Primera computadora comercial
 • IBM 701

  IBM 701
  Targetes perforades per guardar dades.
 • IBM

  IBM
  Continuo amb models com el 1600 tambor magnètic
 • Period: to

  Segona generació

  -El transistor va reemplaçar els tubs al buit
  -S'utilitzaven xarxes de nuclis magnètics en lloc dels tambors magnètics
  - Apareixen els sistemes operatius
  -Els dispositius d'entrada/sortida eren a més de targetes perforades,tinta de paper perforat, teletips,impressores,cintes magnètiques d'alta velocitat
  -Sorgeixen les minicomputadores. Fortran (1957) i Cobol (1960) van ser els dos primers llenguatges de programació
  -Van començar a utilitzar-se en reserves en línies aèries,control de trànsit aeri
 • Period: to

  Tercera generació

  • Apareixen els circuits integrats (pastilles de silici) per processar la informació.
  • Sorgeix la indústria del Programari.
  • Augmenta la flexibilitat dels programes.
  • Popularització de les mini i microordinadors.
  • Apareixen els sistemes operatius de multiprogramació.
  • Apareix el concepte de memòria virtual.
  • Es crea Arpanet.
 • Period: to

  Quarta generació

  • Es reemplaça les memòries de nuclis de magnètics pels xips o microxips.
  • Apareix el microprocessador Intel 4004.
  • Es creen els primers ordinadors personals.
  • La primera va ser Altair 8800 creada per Bill Gates i Ed Roberts.
  • Apareixen les supercomputadores. El primer supercomputador va ser el STAR-100 de CDC.
  • Es desenvolupa el llenguatge de programació C.
  • Es crea la impressora de raigs de tinta o ink jet.
  • Apareix el primer disc dur de 5,25 , de la companyia Seagate el 1980.
 • Period: to

  Cinquena generació

  • Intel·ligència Artificial:
  • Robòtica
  • Sistemes Experts
  • Apareixen les Xarxes de Comunicacions:
  • Apareixen els processadors paral·lels
  • Es crea el Sistema Operatiu Windows.
  • Apareixen les plaques de vídeo
 • Period: to

  Sizena generació

  -Es desenvolupa World Wide Web
  -El sistema global de navegació per satèl·lit o GPS és introduït als EEUU
  -Es produeix la massificació d'Internet
  -Creació dels discos Blu-ray i discos HVD per emmagatzemar grans quantitats d'info
  -Actualment la computació és distribuïda,ja que els processos dels ordinadors en xarxa poden fer treballs en paral·lel
  -Altes velocitats de transmissió de dades permetent la integració de serveis vídeo d'alta qualitat, moviment total,veu i altres dades digitals multimèdia