La guerra del Francès

 • Inici del regnat de Carles IV

  Inici del regnat de Carles IV
  El rei Carles va a começar a regnar l'any 1788 gràcies a la mort del seu pare. També va provocar que es tanquessin les fronteres de Espanya amb França per evitar les que les idees revolucionàries s'estenguessin pel seu territori, sobretot des que Manuel Godoy es va fer càrrec del govern espanyol
 • Period: to

  CARLES IV

 • Tractat de Fontainebleau

  Tractat de Fontainebleau
  Va ser un signament de Godoy i Napoleó per a permetre el pas de les tropes franceses per la península amb una falsa promesa de repartir-se portugal.
 • Period: to

  Josep Bonaparte,rei d'Espanya

  Va ser el rei d'Espanya menys de Catalunya.a l' any 1808 fins al 1813.
 • Period: to

  Els Afrancestats

  Al regnat de Josep I que va coincidir amb la guerra del Francès.
 • El timbaler del Bruc

  El timbaler del Bruc
  El timbaler del Bruc és una llegenda formada per els fets ocorreguts el 1808 a la Guerra del Francés.
 • El motí d'Aranjuez

  El motí d'Aranjuez
  Va ser una revolta popular produïda entre el 17 i 19 de març de l'any 1808.
 • Alçament de Madrid

  Alçament de Madrid
  Va ser un nom amb el que es coneix a madrid per la derrota a favor dels Francesos sorgit per la protesta davant de la situació política després del Motí d'Aranjuez.
 • Batalla de Bailèn

  Batalla de Bailèn
  Va ser una batalla que es va produir en el si de la Guerra del Francés i va suposar la primera derrota del potent exercit napoleònic
 • La Constitució de 1812

  La Constitució de 1812
  La Constitució es basava en la sobirania nacional, la igualtat entre els ciutadans, la separació de poders i el dret a l'educació.
 • Les Corts de Cadis

  Les Corts de Cadis
  Va ser la junta suprema qui va convocar les Corts de Cadis per dotar a Espanya d'una constitció.
 • Batalla de Vitòria

  Batalla de Vitòria
  La batalla de Vitòria es va lliurar un 21 de juny del 1813 entre les tropes franceses i un congloramerat de tropes Britàniques,Espanyoles i Portugueses.
 • Els Setges

  Els Setges
  Els setges van durar sis dies del 4 d'abril al 9 d'abril. I va provocar 27 morts.
 • La revolta popular

  La revolta popular
  Va ser una revolta popular que va tenir lloc a diferents poblacions de Catalunya un dels més importants a Vila Gràcia. I aquesta revolta és la que més ha cridat la atenció als historiadadors del període napoleònic.