La construcció de l'estat liberal Espanyol

Timeline created by Arovira13
In History
 • Corts de Cadis

  La junta central es trasllada a Cadis (Andalusia) l'any 1814 ja que era l'única ciutat que no havia estat ocupada per la Guerra del Francès, allà es va crear un cos legislatiu (lleis) de caràcter liberal amb la finalitat de crear un nou ordre social que acabés amb la societat estamental (dividida en estaments, privilegiats i no privilegiats) que hi havia a Espanya fins al 1814.
 • Trienni Liberal

  Va ser d'un període liberal durant el regnat de Ferran VII, va començar amb el pronunciament de Rafael de Riego (d'un general i polític liberal espanyol). Es va proclamar la Constitució de 1812.
 • Maria Cristina

  Va ser la muller de Ferran VII, quan ell va morir l'any 1833,la seva filla de tres anys va ser la successora del tron, però la seva mare Maria Cristina es va fer càrrec del tron fins que ella va poder regnar
 • General Espartero

  Va ser d'un militar i polític espanyol, va participar en la Guerra del Francès, durant la primera guerra Carlina(1833-1840, guerra en contra del tron d’Isabel II, filla de Ferran VII), va estar al costat de la reina Isabel II d'Espanya. L'any 1840 va ser el nou regent (persona que substitueix el rei o reina en una monarquia quan encara és menor d'edat) d'Isabel II, ja que havia lluitat a la guerra i havia sortit guanyant.
 • Unió Liberal

  Va ser d'un partit polític espanyol que va sorgir de l’aliança electoral després de la revolució del 1854. Les eleccions del 20 de setembre de 1858, les Corts van obtenir la majoria d’ascons.
 • Amadeu I

  Va ser rei d'Espanya des del 1868 fins al 1873., Va venir des d'Itàlia per regnar espanya, va expulsar a la dinastia Borbó (dinasties sorgides de França, Borbó és un poble francès). Era jove i progressista, respectava la legalitat parlamentària.
 • Primera República

  Les corts proclamen la Primera República l'any 1873.
  Els problemes comencen només en néixer la república: els monàrquics no volen la república i els republicans no es posen d'acord amb la forma de república.
 • Regnat d'Alfons XII

  Alfons XII va néixer el 1874 i va morir al 1885 a causa de tuberculosi. El seu regnat va significar el retorn de la casa de Borbó a Espanya. Ell volia una monarquia constitucional (cap d’estat i separació de poders), va crear les bases d'un nou sistema polític. Per organitzar-lo VA necessitar la redacció d'una constitució. S'estableix d'un sistema de trons: el liberal (desenvolupa reformes socials molt importants) i el conservador (defensa l'església i l'ordre social).
 • Period: to

  Guerra del Francès

  Va ser d'un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès, es va iniciar el 1808 amb l’entrada de tropes de Napoleó i amb el retorn de Ferran VII d’Espanya al poder.
 • Period: to

  Regnat de Ferran VII

  Va néixer l’any 1784 i va morir l’any 1833, va ser príncep d’Astúries (1788-1808) i rei d’Espanya (1808-1833) Va regnar amb una alta popularitat.
 • Period: to

  Regnat de Isabel II

  Isabel II va regnar Espanya del 29 de setembre de 1833 (ja que el seu pare va morir i la van proclamar a ella reina d'Espanya) fins a l'any 1868
 • Period: to

  Sexenni Democràtic

 • Period: to

  Restauració Canovista