L'ordinador

Timeline created by Joanpv2008
 • Alan Turing

  Alan Turing
  Aland Turing va ser un matemàtic molt important en la historia del ordinador ja que va ser el primer en crear els primers ordinadors digitals programables i poc després va constriur una altre de les primeres màquines. Va ayudar a desxifrar el codi enigma amb el que es comunicaven els alemans, i graciès això es calcula que es va fer entre 2 o 4 anys menys llarga la guerra.
 • Period: to

  Primera generació: Tubs de buit

 • ENIAC

  ENIAC
  Va ser el primer ordinador creat en secret per el exércit dels estats units en Pensilvania amb la fi de estudiar les bombes de hidrogen.
 • Period: to

  Segona generació:Transistors

 • UNIVAC

  UNIVAC
  Va ser el segon ordinador creat per Eckerd.
 • IBM

  IBM
  Va ser el tercer ordinador que va substituir totalment la generació anterior ja que van introduir una nova forma de programar que encara es manté en grans ordinadors actuals.
 • Period: to

  Tercera generació: Circuits Integrats

 • Ordinadors de quarta generació

  Ordinadors de quarta generació
  Els ordinadors de quarta generació portaven un microprocesador, i com que el tamany era molt més reduit va fer possible la creació dels ordinadors personals.
 • Period: to

  Quarta generació: Microprocessadors

 • Cinquena generación

  Cinquena generación
  La cinquena generació va ser creada per Japó. El seu objectiu era que els ordinadors utilitzaren técnicas i tecnològiques de inteligencia artificial ulitiltzan el llenguatge prolog
 • La sisena generació

  La sisena generació
  Els ordinadors de sisena generació eren ordinadors basats en reds neuronals artificials.Utilitzaven superconductors com a materia prima.
 • Setena generació

  La arribada de la setena generació podem situarla apartir del 1999 perquè es quan van començar a popularitzarse les pantallas planes de tipus LCD.Els ordinadors vells començen a ser remplaçats per els nous.
 • Octava generació

  Octava generació
  Es començe a provar la nanotecnologia
 • Period: to

  Cinquena generació: inteligencia artificial