Image

Koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

 • Period: to

  VOC tijd

  Handel in specerijen was zeer winst gevend. De meeste specerijen groeien in landen rondom de evenaar. Tot in de 15e eeuw , kochten Europese kooplieden de specerijen van Arabische kooplieden. Omdat deze specerijen steeds duurder werden, probeerden ze een eigen route ove zee te naar Azië te vinden. In 1597 bereikte Cornelis De Houtman Indië.
 • Oprichting VOC

  Oprichting VOC
  Doordat er steeds meer schepen met specerijen naar Holland gingen steeg in Europa het aanbod en daalde de prijs. Daarom dwong de overheid van de Republiek dat alle Hollandse handelaren samen moesten werken, want zo stonden ze sterker tegen buitenlandse concurrenten.
 • Bescherming van de specerij monopoly

  Bescherming van de specerij monopoly
  De VOC mocht geweld gebruiken als een monopoly werd bedreigd doordat een vorst zich niet aan de handelsverdragen hield. Zo was er ook een overeenkomst met de Banda eilanden. Toen bleek dat de inwoners van Banda ook specerijen leverden aan andere landen ging Janpieters zoon Koen erheen. Hij liet de meeste inwoners doodden of verbannen en nam hun grond in beslag.
 • Einde VOC

  Het ging al lang slecht mt de VOC door toegenomen concurrentie van Engeland. Ook daalde de vraag naar producten en stegen de kosten voor personeel en schepen. Toen tijdens de oorlog tussen Nederland en Engeland de schepen met handelswaren niet konden terugkeren, ging de VOC in 1799 failliet.
 • Nederlands-Indië weer in bezit van Nederland

  In 1795 t/m 1813 hoorde Nederland bij het Franse rijk. Dit was een slechte tijd voor Nederland. Engeland had veel Nederlandse schepen tegengehouden of aangevallen en zelfs Java veroverd.In 1814 gaf Engeland Nederlands-Indië weer terug aan Nederland. Maar ook nu verdiende we niet aan hun. De Nederlandse handelsvloot was te ouderwets. Een ander probleem waren de opstanden in Nederlands-Indië. Nederland bemoeide zich teveel met 't bestuur in 1825 groeide een opstand uit tot een oorlog. (Javaoorlog)
 • Cultuurstelsel

  Cultuurstelsel
  Om Nederlands-Indië winstgevend te maken, bedacht gouverneur-generaal Van den Bosch het cultuurstelsel. Dit stelsel werd op het belangrijkste eiland van de kolonie ingevoerd. (Java). Javaanse boeren moesten eenvijfde deel van hun grond bebouwen met exportproducten, die Nederland voor geld in Europa kon verkopen. Deze producten zoals suiker of thee werden cultures genoemd. De boeren kregen vaste lage vergoeding voor hun werk (Plantloon). Indische regenten kregen een rol : opletten.
 • Hongersnood

  Hongersnood
  Hongersnood als gevolg van misoogsten. Hierdoor kwam er veel kritiek op het cultuurstelsel en werd het cultuurstelsel aangepast.
 • Aanpassing grondwet

  De koning had niet langer alle macht, maar het parlement. Meeste waren liberaal.
 • Period: to

  Afschaffing cultuurstelsel

  Door de groeiende invloed van de liberalen, werdt het cultuurstelsel stap voor stap afgeschaft. Ondernemers kregen nu de kans om zaken in Nederlands-Indië te doen.
 • Europese ondernemers naar Indië

  Er werden gigantische winsten gemaakt
 • Period: to

  Atjeh-oorlog

  Nederland wilden niet lager uitgelachen worden en was bang dat andere gebieden interesse kregen in de buiten gewesten. Daarom ging Nederland meedoen aant het veroveren van nieuwe koloniale gebieden. Het langslopende conflict was de Atjeh-oorlog
 • Ethische politiek

  Nederland had als beschaaft en rijk land de taak om de mensen in Indië op te voeden. Door onveranderd : onderwijs, irrigatie, emigratie en gezondheidszorg.
 • Groeiend nationalanisme

  Nadat Japan de oorlog had gewonnen van Rusland in 1905, bleek dat de blanken ook te verslaan waren. Ook waren de communicatie mogelijkheden sterk verbeterd en zagen de Indiërs wat er in de wereld gebeurden. De Indische studenten in Nederland leerden over vrijheidsoorlogen en democratie en vroegen zich af waarom hun land niet vrij en onafhankelijk was
 • Nederland bestuurd alluderen van Nederlands - Indië

  Nederland had zo vele grondstoffen veilig gesteld en telde weer mee in de wereld. Wel ten koste van 100.000 doden...
 • Oprichting PKI

  Oprichting PKI
  PKI = partai kommunis indonesia. Probeert met opstand indie te bevrijden en onafhankelijk te maken.
 • Oprichting PNI

  Oprichting PNI
  Partai National Indonesia. Opgericht door Soekarno en Hatta. Volgens PNI moeten alle verschillende Indische groepen samen werken om onafhankelijk te worden.
 • Verbod op PKI

 • Verbod op PNI

 • Soekarno en Hatta worden opgesloten

 • Jappenkampen

  Nederlanderlanders worden opgesloten in werkkampen waar vele duizenden mensen sterven.
 • Period: to

  Japanse bezetting

  Japan bezet tijdens 2e wereld oorlog Nederlands - Indië. Ze kunnen de grondstoffen goed gebruiken.
 • Period: to

  Groeiend Nationalisme

  Doordat Nederland als verslagen door de Japanners, zagen de Indische mensen dat Nederland te verslaan is.
 • Japan geeft zich over

 • Soekarno roept de onafhankelijke republiek Indonesië uit

  Nederland erkent dit niet, overal trekken pemoeda's rond om te laten weten dat hun de macht hebben
 • Akkoord van lingadjati

  Wapenstilstand tussen Nederland en Indië, VSI waar Indonesië bijhoort blijft onder leiding van Nederland.
 • Eesrte politionele actie

  Eesrte politionele actie
  De nationaliste voeren regelmatig aanvallen uit op de Nederlanders. Omdat er honderduizenden Nederlandse soldaten waren op Indië, kon Nederland het gezag herstellen.
 • Tweede politionele actie

  Tweede politionele actie
  De nationalisten bleven aanvallen uitvoeren, en Nederland viel weer de republiek binnen. Veel leiders werden op gepakt maar er kwam voora veel kritiek. De VS dreigden hun marshalhulp in te trekken. Dus Nederland moest nu wel gaan onderhandelen.
 • Indonesië wordt onafhankelijk

  Nederland draagt de macht over aan Indonesië. Soekarno wordt de eerste president.