De kolonie relatie tussen Indonesië en Nederland

 • Period: Jan 1, 1568 to

  De VOC-tijd: 1596-1799, De rijke Republiek

  Nederland, België en Luxemburg werden in de zestiende de nederland genoemd.
 • Period: to

  De VOC-tijd, Winstgevende handel

  De specerijen handel was in de zeventiende eeuw erg winstgevend. Tot in de vijftiende eeuw kochten europese kooplieden de specerijen van arbische kooplieden in egypte en turkije. Omdat de prijzen stegen probeerden de europeanan zelf een route over zee naar azie te vinden
 • Period: to

  De VOC-tijd, Aandelen

  Voor de VOC werd voor elke reis een bedrijf gemaakt. De schepen werden na de reis verkocht en het personeel ook. De winst die overbleef werd verdeeld. Toen de VOC kwam was dat bijzonder omdat dat een een bedrijf was wat alles dee.
 • De VOC-tijd, Het einde van de VOC: 1799

  De VOC stopte in dit jaar. Het kwam door de concurentie van engeland. Dat ook een handelsrijk opbouwde in azie. Het kwam ook omdat de vraag naar de producten van de VOC, terwijl de kosten voor het personeel steeg het gevolg was een sterk dalende winst.
 • Period: to

  Van verlies naar winst, kostenposten nederland-indië

  De franse tijd was slecht voor de nederlandse handel. De engelse hadden nederlandse schepen tegen gehouden en zelfs java veroverd. Ook had nederland mee moeten betalen aan de napoleonse oorlogen.
 • Period: to

  Van verlies naar winst, bestuur van de kolonie

  Er wren te weinig ambtenaren om zo'n groot gebied te besturen. Daarom moesten nederlanders met de indische regenten samenwerken. Het werd een dualistische bestuursstelsel ingevoerd. Dit hield in dat er twee besturen naast elkaar bestonden.
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet, liberalisme in nederland

  In de eerste helft van de negentiende eeuw kregen de liberalen meer invloed in de politiek. Tot 1848 hadden de liberalen niet veel te zeggen omdat het parlement weinig te zeggen had. Maar door de veranderingen in 1848 veranderden dat. De koning had nu niet als enige de macht.
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet, gematigde nationalisten

  De eerste nationalisten waren gematigd. Ze wilden meer zelfstandigheid, maar geen onafhankelijk. Ze wilden samen werken met het bestuur van nederland. Nederland richten toen de volksraad op, een vergadering van indonesische vorsten en leiders die mochten meepraten over het bestuur in nederlands-indie. De nationalisten waren blij met de volksraad.
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk, onafhankelijkheid

  Ondanks de bemiddelingspogingen en de wapen stilstand. Nederland besloot een politionele actie te voeren. Er was ook veel internationale kritiek. Als nederland niet de leiders zou vrijlaten. Dan zou amerika de marshall hulp in trekken. Nederland droeg de macht op 27 december 1949 over, indonesie werd onafhankelijk. Soekarno was de eerste president
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk, japanse bezetting

  Tijdens de WO2 werd indonesie vezet door de japanners. De japanners probeerden de bevolking met zich te krijgen, en zei dat ze waren gekomen om de bevolking te bevrijden. Ze lieten de leiders vrij. De nederlanders werden opgesloten in kampen. Veel mensen stierven in deze kampen, omdat ze veel en hard moesten werken