De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

 • Jan 1, 1501

  begin tijdlijn

 • Period: Jan 1, 1568 to

  De 80 jarige oorlog

  In 1568 begon in de Nederlanden een opstand tegen de Spaanse koning, de tachtigjarige oorlog. Door de Opstand werden de zeven noordelijke gewesten ( ongeveer wat nu Nederland is) in 1648 onafhankelijk van Spanje. Het nieuwe land werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd.
 • Cornelis de Houtman

  In 1597 bereikte Conelis de Houtman Indië. Dit werd het begin van de Nederlandse handel op Oost-Indië
 • De VOC

  Doordat er meer schepen met specerijen naar Holland gingen, steeg in Europa het aanbod van specerijen. Het gevolg was dat de prijs van specerijen in Europa daalde en de handelaren steeds minder gingen verdienen.
  De overheid van de Republiek greep in en dwong alle Hollandse handelaren om samen te werken. Zo stonden ze ook sterker tegenover buitenlandse concurrenten. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC) opgericht
 • Period: to

  Nederlands-Engelse oorlog

  De vloten met handelswaren van de VOC konden niet terugkeren door de vierde Nederlands-Engelse oorlog in de republiek en had de VOC geen inkomsten meer.
 • Period: to

  Nederland bij Franse rijk

 • Het einde van de VOC

  De VOC ging failliet door
  1. De toegenomen concurrentie van Engeland, dat een groot handelsrijk in Azië opbouwde.
  2. De vraag van producten waarin de VOC handelden daalde, terwijl de kosten voor personeel en schepen alleen maar stegen.
  Het gevolg was een sterk dalende winst.
  Na 1780 ging het definitief fout.
 • Period: to

  Van verlies naar winst

 • Opstand Prins Diponegoro

  In 1825 groeide een opstand van prins Diponegoro uit tot de Java-oorlog, die Nederland met veel moeite pas na vijf jaar zou winnen.
 • Period: to

  Kritiek op het cultuurstelsel

  Na de hongersnoden als gevolg van misoogsten, kwam er kritiek op het cultuurstelsel. Er zijn twee soorten kritiek. 1. Critici ( multatuli) vond dat de overheid te veel bezig was met winst maken en te weinig deed voor de Javaanse bevolking.
  2. Liberalen vonden het verkeerd dat de handel met Nederlands-Indië geheel in handen was van de overheid. Ze wilden dat ondernemers de kans zouden krijgen om bedrijven te beginnen in Nederlands-Indië
 • Liberlisme in Nederland

  De liberlanen vinden dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met de mensen en de economie. Tot 1848 konden de liberalen niet veel verandere, omdat het parlement nog weinig te zeggen had. Maar door de grondswetwijziging veranderde dat. De koning had het niet langer meer voor het zeggen, maar het parlement( waar liberalen in zaten) kregen het voor het zeggen.
 • Period: to

  Cultuurstelsel

  Om Nederlands- Indië winstgevend te maken, bedacht gouveneur-generaal Van den Bosch het cultuurstelsel. Javaanse boeren moesten verplicht eenvijfde deel van hun grond bebouwen met exportproducten, die Nederland voor veel geld in Europa kon verkopen. De export producten werden met grote winst verkocht en de opbrengst, het batig slot, kwam in de Nederlandse schatkist terecht.
  Tussen 1850 en 1860 was het cultuurstelsel zelfs goed voor eenderde deel van alle staatinkomsten van Nederland.
 • Internationale ontwikkelingen

 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet

 • Period: to

  Nederlands Imperialisme

  Nederland deed pas na 1894 mee aan het veroveren van koloniale gebieden. 1873 Atjeh-oorlog probeerde Nederland in Atjeh de Atjese zeerovers uit te schakelen, deze strijd veranderde in guerillaoorlog die maar bleef doorsudderen. Pas na 1895 werd het verzet langzaam maar zeker verslagen , al duurde het nog tot 1909 voor heel Atjeh onder controle was. In 1910 was Nederland in bijna heel Nederlands-Indië de baas geworden
 • Ethische politiek

  Er kwamen nieuwe ideeën omdat mensen het onrechtvaardig vonden dat Nederland veel verdiende aan de kolonie terwijl de Indische bevolking arm bleef. Nieuwe ideeën werden ethische politiek genoemd: 1. Onderwijs: indiërs beter voor zichzelf zorgen. 2. Irrigratie: meer rijst verbouwen -> einde hongersnood. 3. Emigratie: emigreren naar buitengewesten van Java. Minder hongersnood op Java.4. Gezongheidszorg: word beter -> bevolking ingeënt tegen besmettelijke ziektes.
 • Japan won oorlog van Rusland

  Uit de Japanse overwinning bleek dat de blanken dus toch niet onoverwinnelijk waren.
 • De volksraad

  Een vergadering van Indonesische vorsten en leiders die mochten meepraten over het bestuur in Nederlands-Indië. De nationalisten waren blij met de Volksraad, omdat ze dachten dat ze invloed zouden krijgen. Maar het enthousiasme verdween snel toen bleek dat ze alleen advies mochten geven aan Nederlandse bestuurders, die daar niet naat hoefden te luisteren
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk

 • Period: to

  Radicale nationalisme

  In 1920 werd de de communistische Partai Kommunis Indonesia (PKI) opgericht die met een opstand probeerde Indië te bevrijden en onafhankelijk te maken. En in 1927 richtten de nationalisten Soekarno en Hatta de Partai Nasional Indonesia ( PNI) op. Volgens de PNI moetsen verschillende Indische groepen gaan samenwerken om onafhankelijk te worden. Nederland reageerde keihard op radicale nationalisme. De PKI werd in 1927 en de PNI in 1931 verboden, en veel nationalitsische leiders werden opgepakt
 • Period: to

  Japanse bezetting

  Nederlands-indië werd bezet door japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan probeerde steun te krijgen van de Nederlandse bevolking. Daarom vertelde ze aan de Indiërs dat ze gekomen waren om hen te bevrijden van de Nederlanders. Om goede bedoelingen te bewijzen, lieten ze Nationalistische leiders zoals Soekarno en Hatta vrij. De nederlanders werden in opgesloten in kampen, waar ze keihard moesten werken en slecht werden behandeld. Ook indiërs kregen het zwaar onder het Japanse bestuur
 • Indonesië onafhankelijk

  Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over en kwam er een einde aan de Japanse bezetting van Indië
 • Indonesië onafhankelijk

  Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Soekarno vormde een regering van trouwe nationalisten en hijzelf werd president. Weken daarna zorgde hij ervoor dat zijn regering ook werkelijk de baas werd. Overal in het land trokken groepen gewapende radical jongeren, pemoeda's rond om te laten weten dat zij het voor het zeggen hadden. Pemoeda's vielen buitenlanders en tegenstanders aan en plunderden huizen en wapenopsalgplaatsen.
 • Akkoord van Linggadjati

  De nationalisten wilden één onafhankelijke Republiek Indonesië. Nederland streefde naar een Verenigde Staten van Indonesië (VSI). De onderhandelingen leidden tot het akkoord van Liggadtjati. 1. Er kwam een wapenstilstand en Nederland erkende. 2. De Republiek zou onderdeel worden van de VSI. 3. De VSI bleef met Nederland verbonden in een unie onder leiding van Koningin Wilhelmina
 • De eerste politionele actie

  Nederland viel het gevied van de Republiek Indonesië binnen om haar gezag te herstellen en om einde te maken aan de Republiek
 • Twwede politionele actie

  ondanks de bemiddelingspoggingen en de wapenstilstand, ging de Republiek door met het uitvoeren van guerrilla-aanvallen. Daarom besloot Nederland een tweede politionele actie uit te voeren, om de republiek te vernietigen.
 • Indonesië eindelijk onafhankelijk

  Nederland droeg de macht over en Indonesië werd onafhankelijk. Soekarno werd de eerste president
 • Period: to

  Einde van de tijdlijn

 • Indonesië werd einde

 • Indonesie