De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland.

 • Period: Jan 1, 1568 to

  80 jarige oorlog

  Nederland, België en Luxemburg werden in de zestiende eeuw de Nederlanden genoemd en hoorden bij het Spaanse rijk. In 1568 begon in de nederlanden een opstand tegen de Spaanse koning. Door de opstand werden de zeven noordelijke gewesten in 1648 onafhankelijk van Spanje.
 • Period: to

  Jan pieterszoon Coen

  Hij was de versterker van de VOC.
 • Period: to

  De VOC-tijd

 • Period: to

  Handelsreizen naar Azië

  Handelaren uit verschillende Hollandse steden organiseerden handelsreizen naar Azië om specerijen te kopen.
 • Begin van de Nederlandse handel op oost-Indië

  In 1597 bereikte Cornelis de houtman Indië, dit werd het begin van de Nederlandse handel op Oost-Indië.
 • VOC opgericht

  VOC opgericht
  Doordat er meer met specerijen naar Holland gingen, steeg in Europa het aanbod van specerijen. De overheid van de republiek greep in en dwong alle Nederlandse handelaren om samen te werken. Zo stonden ze sterker tegenover buitenlandse concurrenten daarom werd ik 1602 de verenigde oost-Indische compagnie (VOC) opgericht. Dit was belangrijk voor de handel.
 • Period: to

  Nederland bij het Franse rijk.

  Tussen 1795 en 1813 had Nederland bij het Franse rijk gehoord. De Franse tijd was slecht voor de Nederlandse handel. Engeland had veel schepen tegen gehouden. Ook had Nederland moeten meebetalen aan Napoleons oorlogen.
 • Einde van de VOC

  In de achttiende eeuw ging het slecht met de VOC. Dat kwam door de toegenomen concurrentie van Engeland dat een groot handelsrijk in Azië opbouwde. Ook de vraag naar de producten daalde waarin de VOC handelde. Ook betaalde de VOC jaarlijks een hoog dividend betalen aan de aandeelhouders. Na 1780 ging het definitief fout. Door de Nederlands-Engels oorlog (1780-1784) konden de vloten met handelswaar niet terugkeren en had de VOC geen inkomsten meer. uiteindelijk gingen ze in 1799 failliet.
 • Period: to

  Van verlies naar winst

 • Period: to

  Java-oorlog

  De opstand van Prins Diponegro groeide uit tot de Java-oorlog. Die Nederland na 5 jaar met moeite won. De Java-oorlog had teveel geld gekost.
 • Cultuurstelsel

  Cultuurstelsel
  In 1830 werd het cultuurstelsel in Java ingevoerd om Nederlands-Indie winstgevend te maken. Doordat de javaanse boeren nieuwe producten (cultures) moesten verbouwen. De boeren kregen een vaste lage vergoeding: het plantloon. Boeren met te weinig grond moesten herendiensten verrichten. Indische regenten kregen een belangrijkemrol. Ze mochten een deel van de geleverde producten zelf houden: de cultuurprocenten.
 • Grondwetswijziging

  Tot 1848 konden de liberalen niet veel veranderen omdat het parlement nog weinig te zeggen had. Maar doordat er in 1848 een grondwetswijziging kwam veranderde dat. De koning had niet langer de meeste macht maar het parlement kreeg het voor het zeggen. Omdat de meeste kamerleden liberaal waren, gingen de liberalen het beleid in Nederlands-indie bepalen.
 • Kritiek op cultuurstelsel

  Na de hongersnoden kwam er kritiek op het cultuurstelsel. (1945-1950) critici vond dat de Nederlanderse overheid teveel bezig was met winst maken en te weinig deed voor arme Javaanse bevolking.
 • Mijnwet

  Het cultuurstelsel werd stap voor stap afgeschaft. In indie kregen de ondernemers meer kansen om zaken te doen. Daardoor werden een paar wetten aangenomen om dit mogelijk te maken. In 1850 kwam de mijnwet: ondernemers mochten delfstoffen zoals tin, aardolie en koper, winnen.
 • Agrarische wet

  In 1870 kwam nog een nieuwe wet, de agrarische wet. Dit hield in dat ondernemers grond mochten huren van de Indiërs of van de staat.
 • Internationale ontwikkelingen

  Na 1870 kwamen er in Nederlands-Indie internationale ontwikkelingen die voor grote veranderingen zorgden. Er ontstonden nieuwe industrieën in Europa waar nieuwe producten werden gemaakt. Er kwam een nieuwe uitvinding van stoomschepen en de opening van het Suezkanaal konden de grondstoffen makkelijker vervoerd worden. Ook kwam er het modern imperialisme.
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet

 • Suikerwet

  In 1871 kwam de laatste wet: de Suikerwet. Dit hield in dat de Javaanse boeren niet meer verplicht waren om suiker te leveren aan de Nederlandse staat.
 • Period: to

  Nederlandse aanval op Nederlands-Indie

  In 1894 kwam Nederland met een onverwachtse aanval op Lombok. Ook werd harder opgetreden in het langlopende conflict in Atjeh. ( Atjeh-oorlog) in 1873 probeerde Nederland in Atjeh de atjese zeerovers uitgeschakelde. Deze strijd liep uit tot een guerrillaoorlog. In 1909 was Atjeh helemaal onder controle.
 • Ethische politiek

  Ethische politiek
  Rond 1900 vonden veel mensen het onrechtvaardig dat Nederland veel verdiende aan de kolonië terwijl de Indiërs arm bleven. Vanaf 1901 kwam er het ethische politiek met nieuwe ideeën. Er kwam: onderwijs, irrigatie, emigratie, gezondheidszorg
 • Nederland de baas op Nederlands-indie

  In 1910 was Nederland de baas op bijna heel Nederlands-indie geworden. Nederland had zo de vele grondstoffen veilliggesteld en telde weer mee in de wereld. Maar dat was wel ten kosten gegaan van honderdduizenden doden en miljoenen gewonden
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk

 • Partai kommunis Indonesia

  Doordat de nationalisten teleurgesteld waren in Nederland en de volksraad weinig invloed had kwamen er twee nieuwe nationalisten partijen opgericht die de aamenwerking met Nederland afwezen. In 1920 werd de eerste partij opgericht: partai kommunis indonesia opgericht. Deze partij wou met een opstand indie proberen te bevrijden en onafhankelijk te maken.
 • Period: to

  Partai kommunis indonesia

  Doordat de nationalisten teleurgesteld waren in Nederland en de volksraad weinig invloed had kwamen er twee nieuwe nationalisten partijen opgericht die de samenwerking met Nederland afwezen. In 1920 werd de eerste partij opgericht: partai kommunis indonesia opgericht. Deze partij wou met een opstand indie proberen te bevrijden en onafhankelijk te maken. In 1927 werd de de communistische opstand van de PKI neergeslagen en de PKI werd verboden.
 • Period: to

  Partai nasional Indonesia

  Na de oprichting van de eerste partij kwam in 1927 nog een partij die soekarno en hatta hadden opgericht: de partai nasional indonesia. (PNI) Volgende de PNI moesten verschillende Indische groepen samenwerken om onafhankelijk te worden. De PNI werd in 1931 weer verboden en vele nationalistische leiders zoals soekarno en Hatta werden opgepakt.
 • Period: to

  Japanse bezetting

  Tijdens de tweede wereldoorlog werd Nederlands-Indie bezet door Japan die grondstoffen uit Nederlands-indie kon gebruiken. Door de goede bedoelingen kwamen soekarno en hatta vrij. De Nederlanders werden opgesloten in kampen waar ze keihard moesten werken en slecht werden behandeld. Op 15 augustus gaf Japan zich over en kwam er een einde aan de Japanse bezetting van Indië.
 • Akkoord van Linggadjati.

  De Nederlandse regering ging na de onafhankelijkheid overleggen met soekarno. Er moest iets gebeuren want de znederlandse soldaten liepen gevaar door de pemoeda's. Het overleggen vond plaats in Linggadjati. De onderhandelingen leidden tot het akkoord van Linggadjati.
 • Politionele actie

  Omdat er tussen Nederland en de nationalisten nog veel verschillen van mening waren voerden de nationalisten regelmatig aanvallen op Nederlanders. In 1947 was Nederland het zat en besloot militair in te grijpen. In juli 1947 begon de eerst politionele actie. Militair gezien was het een succesvolle actie omdat er een gebied was veroverd. Politiek gezien was het niet succesvol want de republiek bleef bestaan en Nederland kreeg veel kritiek uit het buitenland.
 • Nederlands-indie onafhankelijk

  Nederlands-indie onafhankelijk
  Nadat Nederland de tweede politionele actie had uitgevoerd en zich had toegegeven en serieus te onderhandelen over de onafhankelijk kwam er op 27 december 1949 een akkoord: Nederland droeg de macht over en Indonesië werd onafhankelijk. Soekarno werd de eerste president.