De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

 • Period: Jan 1, 1568 to

  Tachtig jarige oorlog

  Nederland, België en Luxemburg werden in de zestiende eeuw de Nederlande genoemd en hoorden bij het Spaanse rijk. Zij begonnen een oorlog trgen de Spaanse koning, door de opstand werden de 7 noordelijke gewesten. Het nieuwe land werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd.
 • Jan 1, 1579

  begin van de Nedelandse handel op Oost Indië

 • Period: to

  De VOC-tijd 1596-1799

 • Period: to

  Handelsreizen

  De handelaren organiseerden handelsreizen naar Azië om specerijen te verkopen
 • Het begin van de handel

  In 1597 bereikte Cornelis de Houtman indië, dit werd het begin van de handel op Oost-Inidë
 • Oprichting VOC

  In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht (de VOC)
 • Period: to

  Nederland had bij het Franse rijk gehoord

 • Period: to

  Van verlies naar winst 1800-1870

 • Nederland stond er financieel niet goed voor

 • engeland gaf Nederlands-Indië terug aan Nederland

 • groeide een opstand van prins Diponegoro uit tot de Java-oorlog, die Nederland pas na 5 jaar met moeite zou winnen.

 • cultuurstelsel

 • Period: to

  Kwam als gevolg van de hongersnood kritiek op het cultuurstelsel

 • De liberalen konden weinig veranderen omdat het parlement weinig te zeggen had maar door de grondwetswijziging veranderde dat

 • ondernemers mochten delfstoffen zoals tin, aardolie en koper winnen

 • Period: to

  het cultuurstelsel was goed voor 1/3 deel van alle staatsinkomens

 • door de uitvinding van stoomschepen en de opening van het suezkanaal konden de grondstoffen sneller en makkelijker en goedkoper worden vervoerd

 • De Nederlanders alleen op Java en de Molukken de baas

 • Nederlanders waren alleen op Java en de Molukken de baas

 • ondernemers mochten grond huren van de indiërs of van de staat

 • steeds meer Europese ondernemers kwamen naar Indië om een bedrijf te beginnen

 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet 1870-1942

 • Period: to

  Breidde Nederland zijn macht uit in Nederlands-indië

 • Period: to

  Breidde Nederland zijn macht uit in Nederlands-indië

 • Nederland probeerde Nederland in Atjeh de Atjese zeerovers uit te schakelen

 • na een onverwachte aanval op het Nederlandse koloniale leger op het eilamd lombok, veranderde de Nederlandse houding

 • Period: to

  het verzet werd langzaam maar zeker verslagen, al duurde het nog tot 1990 tot heel Atjeh onder controle was

 • werden de rubberplantages steeds belangrijker

 • de Etische politiek werd door de regering in praktijk gebracht

  etische politiek- politiek in Nederlands-indië na 1900 waarvan het doel was om een eind te maken aan de armoede in de Indische bevolking en om de Indische bevolking meer inspraak te geven
 • Nederlamd was in bijna heel nederlands-indië de baas geworden

 • Nederland richtte de Volksraad op

  volksraad: vergadering van de Indonesische leiders die mochten meepraten over het bestuur in Nederlands-indië
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk 1918-1949

 • Partai Kommunis Indonesia

 • Partai Nasional Indonesia

 • Partai Kommunis Indonesia werd verboden

 • Soekarno richtten met enkele studiegenoten de PNI (partai nasional indonesia) op

 • partai Nasional Indonesia werd verboden

 • Period: to

  Japanse bezetting van Nederlands- Indië

 • Japan gaf zich over en er kwam een einde aan de Japanse bezetting in Indië

 • Soekarna de Hatta riep de onafhankelijke republiek Indonesië uit

 • Akkord van Linggadjati

 • veel nationalisten vonden dat ze te wejnig zelfstandigheid hadden gekregen, omdat Nederland niet wou toegeven voerde de nationalisten aanvallen uit op Nederlanders, de Nederlanders waren dit zat en grepen militair in

 • eerste politionele actie

  politionele actie-> oorlogen die Nederland in indonesië uitvocht
 • Nederland voerde de 2e politionele actie uit

 • Soekarno begin een strijd tegen Nederland, wat er voor zorgde dat Nederland de macht uiteindelijk overdroeg aan Indonesië

 • Nederland droeg macht over en Indonesië werd onafhankelijk, Soekarno werd de eerste president

 • Javaanse boeren waren niet meer verplicht om suiker te leveren aan de Nederlandse staat

 • kregen plantage eigenaren zelfs de mogelijkheid om kollies streng af te straffen, de koloes waren in praktijk rechteloos

 • er ontstonden nieuwe industriën in Europa waar nieuwe producten werden gemaakt

 • de Nederlandse houding veranderde na een onverwachte aanval op het Nederlandse kolom