Indo2

Dekolonisatie van Indonesië

By geriee.
 • Period: to

  kooplieden/VOC in Indië

  Nederlandse kooplieden/VOC reisden naar indië. Ze konden veel geld verdienen met de handel in goederen zoals koffie, thee en specerijen. Ze drongen de indiers handelscontracten op waarin het hen werd verboden om hun goederen aan andere landen te verkopen (monopolie). Ze gingen vaak de vorsten een aantal procenten van de winst geven, zodat hun de indiers aanspoorden om harder te gaan werken. uiteindelijk hadden de nederlanders meer te zeggen dan de indische vorsten die de eilanden eerst bestuurde
 • Period: to

  Tijd van Imperialisme

  Nederlanders beschouwden Indië als kolonie. een land mocht zijn koloniën gebruiken om er zelf beter van te worden. De regering kreeg nu het geld binnen. De Nederlandse ambtenaren controleerden of boeren genoeg produceerden. 1/5 voor Nederland.
 • Boedi Oetomo

  eerste nationalistische beweging in het voormalige Nederlands-Indië
 • Period: to

  Java oorlog

  Diponegro was de leider van de opstand gedurende de Java-oorlog. De diepere achtergrond was de ontevredenheid van de Javaanse bevolking over veel aspecten van het Nederlands bewind.
 • Period: to

  Cultuurstelsel

  Nederland voert het cultuurstelsel in. 1/5 van land moet verbouwen voor producten van de VOC. Dit stelsel heeft tot armoede en hongersnood in Indonesië bijgedragen. bedenker: gouverneur-generaal van den Bosch. terugdraaien franse politiek (geenvrijheid meer) cultures= verplichte producten. Nederlandse Handels Maatschappij. groot mogelijke winst voor staat.
 • Period: to

  Hongersnoden

 • liberale grondwetswijziging

 • Max Havelaar

 • Agrarische wet en suikerwet: eind cultuurstelsel

  vrijheid om zelf te handelen zonder monoplie van de Nederlandse Handels Maatschappij. er kwamen liberale wetten,
  -> einde van cultuurstelsel
 • Period: to

  Atjeh oorlog

  na het Sumatratraktaat(verdrag) Nederland de vrije hand had gegeven. Toen vond Engeland net als Nederland dat ze orde is Atjeh moesten stellen. Maar toen het zeeroven in Atjeh niet ophield en de Sultan van Atjeh hulp ging zoeken bij andere landen, verklaarde Nederland de oorlog aan Atjeh. Luitenant-generaal van Heutsz gaf leiding aan het leger.
 • Period: to

  Tijd van de ethische politiek

  ethiek, streven naar het goede en menselijke. ze hadden vanaf 1900 veel invloed op de politiek. de armoede kwam door gebrek van ontwikkeling. de winsten van de handel moest ook deels naar indie. einde gedwongen productie. winsten gingen niet naar de nl staat maar naar beddrijven(van de staat). betere wegen,scholing,hogere voedseloprbengsten. geen hoger welzijn, geen politieke inspraak, emigratiepolitiek mislukt.
 • troondrede van Wilhelmina

 • Indische Vereniging

 • Indische Partij

 • Sarekat Islam

  was een volksvereniging met leden in heel Nederlands-Indië. islamitisch
 • Partai Komunis Indonesia PKI

 • oprichting Partai Nasional Indonesia PNI

  Achmed Soekarno riep aanhangers op om niet met de Nederlanders samen te werken. --> nationalisme verspreidden.
 • Partai Nasional Indonesia

 • Period: to

  Japanse bezetting

  Japan werkte samen met Duitsland. Japanners veroverden een groot deel van oost-azië. Ze zetten de Nederlanders gevangen onder slechte omstandigheden in jappenkampen +birma spoorlij. Veel indiërs waren eerst blij met Japan. Ze zouden hen bevrijden. Indië moest goederen leveren voor Japanse oorlogvoerig rubber, katoen, voedsel. halverwege 1942 kwam aan t japanse succes een eind. ze hadden Indie harder nodig. gingen samen werken met de nationalisten. die moesten indiers aansporen harder te werken.
 • Hirsohima 'Little Boy'

  atoombom van Amerika op de stad Hiroshima.
 • Nagasaki 'Fat Man'

  atoombom van Amerika op Nagasaki
 • Onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno en Hatta

  onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno en Hatta
 • Soldaten op Java aangekomen

  eerste soldaten kwamen aan op Java. daarna ook de eerste afgevaardigde van de nederlandse regering. kon niet veel bereiken.
 • nutteloos akkoord

  nuttelloos akkoord gesloten. indie zou verenigd blijven maar wel meer zelfbestuur. geen van beide tevreden, geweld strijdgroepen ging door : nederland bracht meer soldaten.
 • Period: to

  Politionele acties

  militaire acties van de nederlandse regering als een reactie op de uitgeroepen republiek indonesië (de proclamatie). En de nationalisten die Nederlanders en samenwerkende Indiërs in gevaar brachten. 'een binnenlands probleem'
  doel: macht van het konkrijk der nederlanden te herstellen. indie noemde het oorlog. g-b en vs veroordeelden het optreden. vn steunde indonesie. dreigden marshallhulp te staken. eisten soevereiniteit voor indonesie.
 • Soevereiniteitsoverdracht

  indonesië bleef in een unie verbonden met Nederland. koningin juliana staat aan het hoofd van de Unie. Nieuw-Guinea bleef bij Nederland. indo: geen vertrouwen in nederland, nog steeds veel macht heeft nederland. Nederland: niet langer heerser, kritiek op gebrek democratie in Indonesië. soekarno 1e president, wilt een eenheidsstaat(federatie wordt afgebroken). = schending van afspraak.
 • Soekarno verbrak alle diplomatieke betrekkingen met nederland

  hij onteigde nederlandse bedrijven en bezittingen.
 • Het eiland Nieuw-Guinea werd van Indonesië