De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

 • Jan 1, 1498

  De Portugezen vinden als eerste Indonesië

  De Portugezen worden heel rijk van de specerijen handel
 • Period: Jan 1, 1568 to

  Tachtig jarige oorlog

  In 1568 begon in de Nederlanden een opstand tegen de Spaanse koning, de Tachtig jarige. Door de opstand werden de zeven noordelijke gewesten (ongeveer wat nu Nederland is) in 1648 onafhankelijk van Spanje.
 • Period: to

  Wie was Jan Pieterzoon Coen

  Jan Pieterzoon Coen leefde van 1587 tot 1629. Coen werd tot de twintigste eeuw geëerd als stichter van Batavia en grondlegger van de kolonie Nederlands-Indië
 • Period: to

  De VOC tijd

  Tussen 1596 en 1602 werd de VOC opgericht. In 1799 ging de VOC failliet door een oorlog met Engeland
 • Period: to

  Hollandse handelsreizigers reizen naar Azië voor specerijen

  In 1596 en 1602 organiseerden handelaren uit verschillende Hollandse steden handelsreizen naar Azië om specerijen te kopen
 • De ontdekkingsreis naar Indië

  In 1597 bereikte Cornelis de Houtman Indië
 • Period: to

  De VOC

  In 1602 werd de VOC opgericht en in 1799 ging de VOC failliet
 • Coen vertrok naar Indië

  Omdat Coen heel gewelddadig was ging hij in 1607 naar Indië, waar hij in dienst van de VOC snel carrière maakte
 • Coen werd gouverneur-generaal

  In 1618 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal. Hij verplaatste het bestuurscentrum van de VOC van de Molukken naar het centraler gelegen Jakarta op Java
 • Period: to

  4e Nederlands-Engelse oorlog

  In 1780 ging het definitief fout. De 4e Nederlands-Engelse oorlog was bezig en onze vloot kon niet terug keren en hadden we geen inkomen.
 • Period: to

  Nederland hoord bij Frankrijk

  Tussen 1795 en 1813 hoorde Nederland bij het Franse rijk. Daarna werd Nederland zelfstandig.
 • Period: to

  Van verlies naar winst

  In 1799 was de VOC failliet gegaan. De Nederlandse regering kreeg de VOC-bezittingen in Indië, maar ook de grote schulden. Vijftig jaar later leverde indië weer winst op
 • Nederland stond er slecht voor

  In 1814 waren de financiën van Nederland slecht. De schatkist was bijna leeg na het failliet gaan van de VOC.
 • Engeland geeft Indie terug aan Nederland

  In 1814 krijgt Nederland indie weer terug van Engeland
 • De oorlog op Java

  In 1825 groeide de opstand van prins Diponegoro uit tot de Java oorlog.
 • Diponegoro geeft zich over

  In 1830 geeft Diponegoro zich over aan het Nederlandse leger.
 • Invoern cultuurstelsel

  In 1830 bedacht gouverneur-generaal Van den Bosch het cultuurstelsel en voerde het in.
 • Period: to

  Kritiek op het cultuurstelsel

  Tussen 1845 en 1850 kwam er kritiek op het cultuurstelsel door hongersnoden als gevolg van misoogsten.
 • Grondwet wijziging in 1848

  In 1848 kwam er een grondwet wijziging waarbij het parlement steeds meer macht kreeg. In het parlement zaten veel liberalen. De liberalen wilde dat ondernemers meer naar indie gingen.
 • 1850 kwam de mijnwet

  In 1850 kwam de mijnwet in indie. Ondernemers mochten delfstoffen zoals tin, aardolie en koper winnen.
 • Period: to

  De winst van het cultuurstelsel voor Nederland

  Tussen 1850 en 1860 was het cultuurstelsel zelfs goed voor eenderde deel van alle staatsinkomen.
 • Opening Suezkanaal

  In 1869 werd het Suezkanaal geopend en zo kon er sneller naar indie gevaard worden.
 • Agrarische wet in 1870

  In 1870 kwam de agrarisch wet in indie. Ondernemers mochten grond huren van Indiërs of van de staat.
 • Ondernemers naar indie

  In 1870 kwamen er steeds meer ondernemers naar indie om bedrijven te beginnen. Vanaf 1870 ontstonden er steeds meer nieuwe industrieën op indie.
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet

  In1870 waren de Nederlanders alleen op Java en de Molukken de baas, maar dat zou snel veranderen. Aan het begin van de twintigste eeuw bestuurde Nederland alle delen van Nederlands-Indië
 • Suikerwet in 1871

  In 1871 kwam de suikerwet. Javaanse boeren waren niet meer verplicht om suiker te leveren aan de Nederlandse staat.
 • Aanval van Nederland op Atjese zeerovers

  In 1873 probeerde Nederland de zeerovers op Atjeh uit te schakelen. Dit werd een guerrilla oorlog.
 • Period: to

  Atjeh oorlog

  De Atjeh oorlog duurde van 1873 tot 1909. In 1895 werd het verzet langzaam maar zeker verslagen.
 • Aanval op de KNIL

  In 1894 kwam er een onverwachte aanval op de KNIL. Daarna veranderde de houding van Nederland in indie
 • Rubberplantages steeds belangrijker

  Vanaf 1900 werden de rubberplantages steeds belangrijker. Ook mijnbouw werd steeds belangrijker.
 • de etische politiek kwam

  Vanaf In 1901 werd de etische politiek door de regering in praktijk gebracht.
 • Japan wint van Rusland

  In 1905 won Japan de oorlog van Rusland. Het bleek dat blanken dus niet onoverwinnelijk waren.
 • Nederland was bijna overal de baas

  In 1910 was Nederland bijna overal in indie de baas
 • Volksraad in indie

  In 1918 richtte Nederland een volksraad op in indie
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk

  Veel Nederlanders dachten dat Nederlands-indie nog lang niet klaar was voor onafhankelijkheid maar de Indonesiërs dachten daar heel anders over
 • PKI werd opgericht

  In 1920 werd de communistische partai kommunis indonesia opgericht.
 • PNI werd opgericht

  In 1927 richtten de nationalisten soekarno en hatta de partai nasional indonesia op.
 • PKI werd verboden

  De PKI werd in 1927 verboden en nationalistische leiders werden opgepakt.
 • PNI werd verboden

  De PNI werd in 1931 verboden en nationalistische leiders werden opgepakt.
 • Period: to

  Japanse bezetting

  Tussen 1942 en 1945 was Japan de baas in indie
 • Onafhankelijkheid republiek Indonesië

  Op 17 augustus 1945 riepen soekarno en hatta de onafhankelijke republiek Indonesië uit.
 • Japan geeft zich over

  Op 17 augustus 1945 geeft Japan zich over en kwam er een einde aan de Japanse bezetting van Iindie.
 • Akkoord van Linggadjati

  In oktober 1946 waren er onderhandelingen die leiden naar het akkoord van Linggadjati
 • Eerste politionele actie

  In juli 1947 begon de eerste politionele actie. Nederland viel de republiek Indonesië binnen
 • Tweede politionele actie

  In 1948 voerde Nederland de tweede politionele actie uit in de republiek Indonesië.
 • Indonesië werd onafhankelijk

  Op 27 december 1949 werd Indonesië onafhankelijk .