Geschiedenis boekje 2

 • Jan 1, 1498

  Eerst geslaagde Portugese ontdekkingsreisigers

  Ze hielden de route van Azië geheim zodat zij de enige waren en veel winst konden maken
 • Jan 1, 1568

  '80 jarige oolog

  In de Nederlanden een opstand tegen de Spaanse koning
 • Period: to

  Jan Pieterzoon Coen

  Hij was de stichter van Batavia en grondlegger van de kolonie Nederlands-Indië
  In 1619 veroverde hij de stad en liet die afbranden en bevolking verdrijven en bouwde daar Batavia
 • Period: to

  VOC-tijd

 • Period: to

  Handelaren uit Hollandse steden organiseerden handelsreizen naar Azië

  Door de handelsreizen ontstond de VOC (1602)
 • Cornelis de Houtman bereikt Indië

  Begin van de Nederlandse handel op Oost-Indië
 • Spanje onafhankelijk

  Spanje wordt onafhankelijk van Nederland, België, Luxemburg
 • Period: to

  Nederland bij het Franse rijk

  NL hoord bij het Franse rijk
  Het Franse rijk was slecht geweest voor Nederland
 • Einde VOC

  In de 18de eeuw ging het slecht met de VOC, dat kwam door de toegenomen concurentie van Engeland, dat ook een groot handelsrijk in Azië opbouwde.
  Van 1780-1784 ging het defenitief fout, door de 4de Nederlandse-Engelse oorlot want er konden geen vloten met handelswaren terug keren in de Republiek en de VOC had geen inkomsten meer. 1799 VOC officieel failliet
 • Period: to

  Van verlies naar winst

 • Financieel slecht voor Nederland

  Nederland stond er finacieel slecht voor
 • Terug gave van Nederlands-Indië

  Engeland gaf Nederlands-Indië terug aan Nederland
  Maar nederland verdiende niks aan Nederland-Indië
 • Opstand van de prins Diponegoro

  De opstand van prins Diponegoro groeide uit tot een Java-oorlog, die Nederland met veel moeite pas na 5 jaar zou winnen.
 • Period: to

  Culturenstelsel

  Culturenstelsel werd gebruikt om Nederlands-Indië winstgevend te maken
 • Period: to

  Hongersnoden -> misoogsten

  Er kwam kritiek op het culturenstelsel na de hongersnoden als gevolg van misoogsten
 • De liberalen en het culturenstelsel

  De liberalen konden niet veel veranderen aan het culturenstelsel, omdat het parlement nog weinig te zeggen had.
  Maar door de grondwetwijziging veranderde dat. Het parlement had nu alles te zeggen de koning niks meer
 • Geondwetwijziging

  Grondwetwijziging door liberaren
 • Mijnwet

  Ontstaan mijnwet
 • Period: to

  Eenderde deel (culturenstelsel)

  Het culturenstelsel was zelfs goed voor eenderde deel van alle staatsinkomsten van Nederland
 • Period: to

  Kritiek op het culturenstelsel

  Na de honersnoden als gevolg van misoogsten, kwam er kritiek op het culturenstelsel, maar ze wouden winst maken
 • Uitvinding stoomschepen, opening Suezkanaal

  Door uitvindingen van de stoomschepen en de opening van het Suezkanaal konden grondstoffen sneller, makkelijker en goedkoper worden vervoerd
 • Nederland de baas, of toch niet

  Nederlanders waren de baas op Java en de Molukken
 • Europese een bedrijf beginnen

  Steeds meer Europese ondernemers kwamen naar indië om een bedrijf te beginnen, want er werden gigantische winsten gemaakt
 • Agrarische wet

  Ontstaan agrarischewet
 • Europeanen naar indië

  Europese ondernemers gingen naar indië om een bedrijf te beginnen en er werden gigantische winsten gemaakt
 • Nieuwe industrieen in europa

  Nieuwe industrieen in europa waar nieuwe producten worden gemaakt(zeep, magarine, auto')
  Grondstoffen waren in nederlands-indië tevinden
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet

 • Suikerwet

  Ontstaan suikerwet
 • Atjeh oorlog

  Nederland probeerde in atjeh zeerovers uit te schakelen
 • Koelies straffen

  Plantage eigenaren kregen zelf de mogelijkheid om koelies zelf streng te straffen
  Koelies waren rechteloos
 • Onverwachte aanval

  Nederlandse houding veranderde na een onverwachte aanval op het nederlandse koloniale leger ( KNIL)
 • Rubberplantages

  Ruberplantages werden steeds belangrijker
 • Plantagea belangrijker

  Rubberplantages en de mijnbouw zijn belangrijker en een populaire investering want er werden veel delfstoffen gevonden
 • Koelies

  Vanaf 1900 werden ook uit java arbeiders gehaald
 • Mensen hadden gedachten over nederland

  Mensen vonden het onrechtvaardig dat nederland veel verdiende aan de kolonie terwijl de indische bevolking arm bleef
 • Ethische politiek werd ingevoerd

  De ethische politiek werd door de regering in praktijd gebracht
  Onderwijs
  Irrigatie
  Emigratie
  Gezondheidszorg
 • Japan won de oorlog van rusland

 • Atjeh oorlog einde?

  Atjeh was onder controle, andere buitengewesten werden onder nederlands bestuur gebracht
 • Nederland de baas

  Nederland was in bijna heel nederlands-indië de baas geworden, nederland had zo veel grondstoffen veiliggesteld en telde weer mee in de wereld
 • Oprichting volksraad

  Nederland richtte de volksraad op, een vergadering van indonesche vorsten en leiders die mee mochten meepraten over het bestuur in nederlands-indië
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk

 • Period: to

  Oprichting van de PKI

  Partai kommunis indonesia
 • Period: to

  Oprichting PNI

  De nationalisten soekarno en hatta richtten de partai nasional indonesia (PNI) op
 • Japan gaf zich over

  Japan gaf zich over en er kwam een einde aan de japanse bezetting van indië
 • Indonesie onafhankelijk

 • Akkoord van linggadjati

  Er kwam een wapenstilstand
  Republiek zou onderdeel worden van de VSI
  De VSI bleef met nederland verbonden
 • Nederland besloot militair in te grijpen tegen de nationalisten

  Maar omdat nederland intussen meer dan 100000 soldaten naar nederlands-indië had gestuurd bleven er maar weinig over
 • Eerste politionele actie

  Nederland viel het gebied van de Republiek Indonesië binnen om haar gezag te herstellen en om een einde te maken aan de republiek
 • Tweede politionele actie

  Nederland besloot een tweede politionele actie uit te voeren om de republiek te vernietigen
 • Nederland droeg de macht over. Indonesië onafhankelijk

  Soekarno werd de eerste president van Indonesië