Relatie Indonesië Nederland

 • Jan 1, 1498

  De Portugese ontdekkingsreizigers bereiken Azië

  De route was jarenlang een welbewaard geheim
 • Jan 1, 1568

  Begin 80 jarige oorlog

  Het begin van een lange opstand tegen de Spaanse koning.
 • Period: to

  De VOC tijd

  Hier begonnen de reizen naar Indonesië en de handel met Indonesië
 • Period: to

  H1 De VOC-tijd: 1596-1799

 • Oprichting VOC

  De oprichting van de VOC bracht het begin van de gouden eeuw.
 • Einde 80 jarige oorlog

  Na tachtig jaar strijd tegen de Spanjaarden was Nederland weer van de Nederlanders
 • Period: to

  4e Nederlands-Engelse oorlog

  Hier begon het einde van de VOC doordat Nederland verloor
 • Period: to

  De Franse tijd in Nederland

  Frankrijk had onder Napoleon Nederland veroverd. Deze tijd was slecht voor de handel van Nederland omdat Engeland(de grote vijand van Frankrijk) Nederlandse schepen tegenhield op hun reis naar Azië.
 • Einde van de VOC

  De VOC ging failliet door de zware concurentie die ze ondervonden aan Engeland.
 • Period: to

  H2 Van verlies naar winst: 1800-1870

 • Indië is weer van Nederland

  Engeland gaf Nederlands-Indië weer terug aan Nederland na dat Frankrijk niet meer de baas was in Nederland
 • Period: to

  Opstand geleid door prins Diponegoro bekend als de Java-oorlog

  Prins Diponegoro vocht voor onafhankelijkheid. Hij zou uiteidelijk falen in zijn strijd en verbannen worden naar een ander eiland.
 • Invoering van het cultuurstelsel

  De invoering van het cultuurstelsel bracht Nederland veel winst op, voor Indische boeren aan de andere kant niet.
 • Period: to

  Hongersnoden en misoogsten

  Na deze misoogsten en hongersnoden onder de lokale bevolking kwam er kritiek op het cultuurstelsel, er werd gezegd dat de regering te veel bezig was met winst maken. Dit zorgde ervoor dat het beleid werd aangepast.
 • De liberalen kwamen aan de macht

  Dit gebeurde naar een grondwetswijziging die er voor zorgde dat de koning niet langer de meeste macht had
 • Invoering mijnwet

  Ondernemers mochten delfstoffen zoals tin, aardolie en koper, winnen.
 • Opening Suezkanaal

  Het Suezkanaal verkorte de route naar Azië zodat ze niet rond Afrika(Kaap de Goede Hoop) hoefte te varen
 • Invoering Agrarische wet en het einde van het cultuurstelsel

  Met de invoering van de agrarische wet ging het cultuurstelsel verloren omdat: Ondernemers nu grond huren van de staat of de Indiërs
 • Period: to

  H3 Machtsuitbreiding en verzet: 1870-1942

 • Invoering suikerwet

  Javaanse boeren waren niet meer verplicht om suiker te leveren aan de Nederlandse staat.
 • Begin Atjeh-oorlog

  In 1873 begonnen de Nederlanders met hun missie om de zeerovers rond Atjeh uit te schakelen maar dit escaleerde in een Guerillaoorlog
 • Verandering Nederlandse houding tegenover het veroveren van nieuwe koloniale gebieden.

  Na een onverwachte aanval op het KNIL werd de houding van Nederland tegenover het veroveren van nieuwe gebieden anders. Nederland ging vanaf nu wel andere gebieden veroveren om dat ze bang waren om uitgelachen te worden in Europa
 • Verzet in Atjeh vermindert

  Langzaam verminderde het verzet in Atjeh
 • Invoering Ethische politiek

  De etische politiek werd door de regering in gebruik gebracht voor: onderwijs, irrigatie, emigratie en gezondheidszorg. Dit alles werd bedacht om het leven van de Indiërs te verbeteren en de gemiddelde kennis te laten stijgen.
 • Atjeh onder controle

  Vanaf 1873 werd er in Atjeh gevochten, vanaf nu was het gebied Atjeh onder controle van de Nederlanders
 • Bijna heel Indië was Nederlands

  Nederland was bijna in heel Indië de baas en had veel grondstoffen veiliggesteld. Nederland telde weer mee in de wereld, maar dit ging ten koste van honderduizenden doden
 • Oprichting Volksraad

  De Volksraad werd opgericht om er voor te zorgen dat de Indiërs inspraak kregen in het bestuur. De Indiërs waren hier blij mee maar toen bleek dat ze alleen advies mochten geven en de Nederlanders hier niet na hoeften te luisteren waren ze er niet meer blij mee.
 • Period: to

  H4 Indonesië wordt onafhankelijk: 1918-1949

 • Oprichting Partai Kommunis Indonesia (PKI)

  Deze communistische partij probeerde met een opstand Indië te bevrijden en onafhankelijk te maken
 • Oprichting Partai Nasional Indonesia(PNI)

  De PNI werd opgericht door Soekarno en Hatta en roepte verschillende onafhankelijkheids groepen om samen te werken.
 • PKI wordt verboden

  De PKI werd verboden omdat het onafhankelijkheid van Indonesië wou.
 • De PNI wordt verboden

  De PNI werd verboden omdat het Indische onafhankelijkheid promote.
 • Soekarno en andere onafhankelijkheidsstrijders worden opgesloten

  Veel onafhankelijkheidsstrijders werden opgesloten omdat ze onrust veroorzakten
 • Period: to

  De Japanse bezetting van Indonesië

  Japan was van plan om heel Azië te "bevrijden" van de westerse overheersers. Dit deden ze door andere landen te bezetten en de kolonisten/westerse op te sluiten in jappenkampen waar de omstandigheden vergelijkbaar waren met de omstandigheden in een concentratiekamp. Japan beloof in het begin nog geen toekomstige onafhankelijkheid voor Indonesië. Maar later toen de oorlog keerde beloofde Japan in de toekomst wel onafhankelijkheid voor de Indonesische bevolking.
 • Hatta en Soekarno roepen de onafhankelijke republiek Indonesië uit.

  Vlak na het einde van de Japanse bezetting waren er geen Europeaanse soldaten in Indonesië, dus was het heel makkelijk om nu een republiek uit te roepen. Dus dat deden ze en Nederland was hier helemaal niet tevreden mee, want Nederland was van mening dat Indonesië nog van hun was en erkende de republiek niet.
 • Onderhandelingen in Linggadjati en het akkoord van Linggadjati

  De onderhandelingen in Linggadjati tussen de republiek Indonesië en Nederland verliepen moeizaam. Want beiden partijen wouden iets anders. Nederland wou namelijk dat de republiek Indonesie bij de VSI(Verenigde Staten Indonesië) ging horen onder koningin Wilhelmina. Indonesië aan de andere kant wou dit helemaal niet, ze wouden helemaal niks meer met Nederland te maken hebben. Uiteindelijk zou in het akkoord van Linggadjati o.a. staan dat: de republiek onderdeel zou worden van de VSI.
 • De eerste politionele actie

  Na veel ontevredenheid naar het akkoord van Linggadjati besloot Nederland militair in te grijpen. Deze actie was mogelijk omdat er meer dan 100.000 soldaten al in Indië waren waar onder veel dienstplichtigen. Militair gezien was deze actie een succes, Nederland veroverde namelijk een groot gebied. Politiek gezien was het geen groot succes, de republiek bleef bestaan en Nederland kreeg veel kritiek van uit het buitenland. De VN veiligheidsraad zorgde voor een staakt-het-vuren.
 • De tweede en laatste politionele actie

  Ondanks de wapenstilstand ging de republiek door met guerilla-aanvallen, en dit schoot Nederland in het verkeerde keelgat. Nederland besloot een tweede politionele actie uit te voeren om de republiek te vernietigen. Er werd veel terrein veroverd en leiders van de republiek werden gevangen genomen. Politiek gezien was deze actie een drama, Nederland werd gedwongen zich terug te trekken door de VS want deze dreigde te stoppen met de marshallhulp. Nederland en de republiek gingen onderhandelen.
 • De laatste loodjes voor de republiek

  Na de tweede politionele actie die werd veroordeeld door het buitenland, gingen de republiek en Nederland in onderhandeling over onafhankelijkheid. Er kwam een akkoord en na meer dan 200 jaar Nederlandse heerschapij in Indonesië werd de republiek onafhankelijk. Nederland droeg de macht over en Soekarno werd de eerste president van de Republiek Indonesië.