Image

De koloniale relatie tussen Indonesië en Nedeland

 • Jan 1, 1498

  Portugese ondekkingsreizigers ontdekken als eerste Azië

  Tot in de 15de eeuw kochten Europese kooplieden de specerijen van Arabische kooplieden in Egypte en Turkije. Omdat de prijzen stegen, probeerden de Europeanen zelf een route over zee naar Azië te vinden. Portugese ondekkingsreizigers slaagden daarin in 1498 als eertsen. Ze probeerden de route geheim te houden, want dan waren zij de enige verkopers van specerijen in Europa en konden ze veel winst maken. Daardoor ontstond een Monopolie.
 • Period: to

  Jan Pieterszoon Coen

  Jan Pieterszoon Coen leefde van 1587 tot 1629.
 • Period: to

  De VOC-tijd

 • Period: to

  Handels reizen naar Azië

  Tussen 1596 en 1602 organiseerden handelaren uit verschillende Hollandse steden handelsreizen naar Azië om specerijen te kopen. De Aziatische handelaren maakten handig gebruik van de gestegen vraag en vroegen steeds hogeren prijzen. Doordat er meer schepen met specerijen naar Holland gingen, steeg in Europa het aanbod van specerijen. Het gevolg was dat de prijs van specerijen in europa daalden en de handelaren steeds minder gingen verdienen.
 • Corneles de houtman bereikte indië

  Corneles de houtman bereikte indië
  In 1597 bereikte Corneles de Houtman Indië, dit werd hebegin van de Nederlandse handel op Oost-Indië
 • 1620 Jan Pieterzoon Coen ging met zijn leger naar de Bande eilanden

  1620 Jan Pieterzoon Coen ging met zijn leger naar de Bande eilanden
  jan Pieterszoon Coen ging in 1620 naar de inwoners van de Banda eilanden met een leger omdat omdat zei ook specerijen keverde aan de Portugeze en Engelse. Hij liet de meeste inwoners van de Banda eilanden verbannen of vermoorden.
 • Period: to

  De 80 jarige oorlog

  De 80 jarige oorlog van 1568 tot 1648.
  De Nederlanders begonnen een opstand tegen de Spaanse koning, door de opstand werden zeven Noordelijke gewesten onafhankelijk van Spanje
 • Period: to

  Nederlandse / Engelse oorlog 1780 - 1784

  Door deze oorlog gaat de VOC failliet
 • Period: to

  Nederland hoort bij het Franse rijk

  Van 1795 tot 1830 hoort Nederland bij het Franse rijk, dat was slecht voor de Nederlandse handel.
 • Einde van de VOC 1977

  et ging slecht met de VOC in de eerste plaats kwam dat door de concurrentie van Engeland, dat ook een groot handelsrijk in Azië opbouwde. De vraag naar producten daalde waarin de VOC handelden, terwijl de kosten voor de schepen en het personeel alleen maar steeg. Toen ging het definitief fout, door de vierde Nederland-Engelse oorlog. Konden de vloten met handelswaren niet meer terugkeren in de republiek en had de VOC geen inkomsten meer. Ze konden haar schuld niet meer betalen en gingen failiet
 • Period: to

  Van verlies naar winst

 • Nederland staat er financieel slecht voor

  In 1814 gaat het financieel slecht met Nederland
 • Engeland gaf Nederlands-Indië weer terug aan Nederland

  In 1814 gaf Engeland Nederlands-Indië weer terug aan Nederland, want ze konden geen winst meer maken.
 • Java-oorlog 1825

  Het volk kwam in opstand vanwege de hoge belastingen en de misoogsten. In 1825 groeide een opstand van prins Diponegro uit tot de Java-oorlog. Die Nederland met moeite pas na 5 jaar pas zou winnen.
 • Cultuurstelsel 1830

  In 1830 werd het cultuurstelsel opgericht -> het cultuurstelsel werd door de regering op Java ingevoerd. Boeren moesten 1/5 van hun grond bebouwen met export producten, die Nederland voor veel geld in Europa kon verkopen. Zoals: suiker, thee, koffie of indigo.
 • Period: to

  Kritiek op het cultuurstelsel

  Na de hongersnoden als gevols van misoogsten kwam er in 1845-1850 kritiek op het cultuurstelsel. Critici vonden dat de Nederlandse overheid teveel bezig was met winst maken en te weinig deed voor de arme Javaanse bevolking.
 • Grondswetwijziging 1848

  De liberalen hadden moeite met het cultuurstelsel omdat alleen de overheid recht had om te handelen in producten uit Nederlands-Indië. De liberalen wilden dat ondernemers ook zaken mochten doen in Nederlands-Indië. Door de grondswetwijziging in 1848 verranderde dat, de koning had niet meer alle macht maar het parlement kreeg het voor het zeggen. De meeste leden van het parlement waren liberalen.
 • Opkomst van de liberalen

  De libberalen hadden tot 1848 niks te zeggen maar na de grondwet wijzingen na 1848 veranderde dat.
 • Mijnwet

  Mijnwet in 1850: ondernemers mochten delfstoffen zoals; tin, aardolie, koper, winnen.
 • Period: to

  Batig slot

  De invoering van het cultuustelsel werd een groot succes! De exportproducten werden met grote winst verkocht en het batig slot kwam in de grote schatkist terecht. Tussen 1850 - 1860 was het cultuurstelsel zelfs goed voor eenderde deel van alle staatsinkomen van Nederland.
 • Uitvinding van stoomschepen en de opening van Suezkanaal 1869

  Door de uitvinding van stoomschepen en de opening van het Suezkanaal konden de grondstoffen sneller, gemakkelijker en goedkoper worden vervoerd.
 • Agrarische wet 1870

  In 1870 mochten ondernemers grond huren van de Indiërs of van de staat.
 • Ontstaan van nieuwe industriën

  Vanaf 1870 kwamen er steeds meer Europese ondernemers naar Indië om een bedrijf te beginnen, want er werd gigantische winst gemaakt en veel nieuwe producten.
 • Internationale ontwikkelingen 1870

  De internationale ontwikkelingen in 1870 zorgden voor grote veranderingen in Nederlands-Indië
 • Nieuwe industrieën 1870

  Vanaf 1870 onstonden nieuwe industrieën in Europa waar nieuwe producten werden gemaakt, zoals: zeep, magarine en auto's daar waren andere grondstoffen voor nodig, zoals palmolie, rubber en aardolie. Veel van deze stoffen waren in Nederlands-Indië te vinden.
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet

 • Suikerwet 1871

  Javaanse boeren waren in 1871 niet meer verplicht om suiker te leveren aan de Nederlandse staat.
 • Atjeh-oorlog

  Nederland probeerde in 1873 in Atjeh de atjese zeerovers uit te schakelen, de strijd veranderde guerrillaoorlog en bleef doorsudderen. Pas na 1895 werd het verzet langzaam maar zeker verslagen. In 1909 was heel Atjeh onder controlle.
 • Koelies

  Op plantages waren veel arbeiders nodig, maar die waren in de dunbevolkte buitengewesten nauwelijks te vinden. De oplossing was om arbeiders uit andere gebieden te halen vooral uit China en vanaf 1900 van Java. De arbeiders waren contractarbeiders men noemde hen koelies.
 • Ethische politiek 1901

  Nederland had als beschaafd en rijk land de taak om het arme beschaafde Indië op te voeden vonden de Indiërs. Ook moetsen ze meer te zeggen krijgen. Deze nieuwe ideën werden de Etische politiek genoemd, en vanaf 1901 is het in praktijk gebracht.
 • Japan won

  Japan won in 1905 een oorlog van Rusland
 • Nederland was de baas

  Nederland was de baas in bijna heel Nederland - Nederland was indië de baas geworden in 1910
 • Volksraad

  1918 werd de volksraad opgericht, de indonesische vorsten en en leiders mochten meepraten in de vergaderingen over het bestuur van Nederlands-Indië.
 • Period: to

  Indonesië word onafhankelijk

 • Partai Kommunis Indonesia (PKI)

  In 1920 werd de communistische Partai Kommunis Indonesia opgericht die met een opstand probeerde Indië te bevrijden en onafhankelijk te maken.
 • Partai Nasional Indonesia (PNI)

  In 1927 richtten de nationalisten Soekarno en Hatta de Partai Nasional Indonesia op. Volgens de PNI moesten verschillende Indische groepen samenwerken om onafhankelijk te worden.
 • De PKI en PNI verboden

  De PKI werd in 1927 en de PNI in 1931 verboden en veel leiders werden opgepakt en opgesloten.
 • Period: to

  Japanse bezetting 1942-1945

  Tijdens de tweede wereldoorlog werd Nederlands-Indië bezet door Japan. Het Nederlandse leger kon weinig doen tegen de overmacht.
 • Indonesië werd onafhankelijk

  Op 17 augustus 1945 riepen Hatta en Soekarno de Indonesische publiek uit als onafhankelijk.
 • Akkoord van Linggadjati oktober 1946

  De nationalisten wilden Indonesië als een onafhankelijke republiek. Nederland wilde een VS van Indonesië, die verenigd zou blijven met Nederland maar waarin de drie deelstaten we zelf bestuur zouden krijgen. De onderhandelingen leidden tot het akkoord van Linggadjati in oktober 1946.
 • De eerste politionele actie

  In Juli 1947 begon de eerste politionele actie. Nederland viel het gebied van de republiek binnen om haar gezag te herstellen en een einde te maken aan de republiek.
 • Republiek indonesië

  Nederland besloot toe te geven en serieus te onderhandelen over de onafhankelijkheid van de republiek Indonesië. Er kwam een akkoord en op 27 december 1949 werd Indonesië onafhankelijk.