De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

 • Jan 1, 1498

  portugese ontdekken Azië

  Ze gingen toen handel drijven met Azië
 • Period: Jan 1, 1568 to

  Nederland begon een opstand tegen de Spaanse koning

  Het beïnvloedden de late start met de VOC
 • Period: to

  Jan Pieterson Coen

  Jan Pieterson Coen werd tot de twintigste eeuw geëerd als stichter van Batavia en grondlegger van de kolonie Nederlands-Indië.
 • Period: to

  De VOC-tijd:

 • Period: to

  Cornelis Houtman bereikt Indië

  Ze begonnen handel met Indië
 • Period: to

  Handelaren organiseerde handelreizen naar Azië

  De handelaren organiseerde uit verschillende Hollandse stedenhandelreizen naar Azië om specerijen te kopen
 • VOC werd opgericht.

  De (VOC) Verenigde Oost- Indische Compagnie werdt opgericht door de handelsreizen.
 • Period: to

  Vierde Nederlandse-Engelse oorlog

  Door de vierde Nederlands-Englese oorlog konden vloten met handelswaren niet terugkeren in de Republiek en had de VOC geen inkomsten meer.
 • Period: to

  Diponegoro

  Diponegoro was de leider van de opstand gedurende de java-oorlog
 • Period: to

  Nederland hoorde bij het Franse rijk

 • VOC ging failliet

  De VOC had geen inkomsten meer. Ze konden haar schulden niet meer betalen en ging uiteindelijk in 1977 failliet.
 • Period: to

  Van verlies naar winst:

  De meeste winst maak je als je een monopolie hebt op een gewild product. Daarom probeerde de VOC om zo veel mogelijk specerijmonopolies te krijgen. De VOC deed dat op verschillende manieren.
 • Period: to

  Negentiende eeuw

  In de eerste helft van de negentiende eeuw kregen liberalen steeds meer invloed in de Nederlands politiek.
 • Engeland gaf Nederlands-Indië weer terug aan Nederland

 • Toen groeide een opstand van prins Diponego uit tot de Java oorlog

  De java oorlog had zoveel gekost dat de schatkist bijna leeg was. Nederland heeft de Java oorlog uiteindelijk gewonnen na vijf jaar met heel veel moeite.
 • Period: to

  cultuurstelsel

  Cultuurstelsel is een stelsel dat de Nederlandse regering in 1830 op Java invoerde. Boeren moesten eenvijfde deel van hun grond gebruiken om verplichte gewassen te verbouwen: peper, koffie, suiker, thee en tabak.
 • De liberalen konden niet veel veranderen, omdat het parlement nog weinig te zeggen had

 • Vond er een Grondwetswijziging plaats

  Hierdoor kreeg het parlement het voor het zeggen en niet langer de koning
 • mijnwet

  Door de mijnwet mochten ondernemers delfstoffen zoals, tin, aardolie en koper, winnen
 • Period: to

  Gevolgen van het Cultuuratelstel voor Nederland

  Het cultuurstelsel werd een groot succes voor Nederland. Het cultuurstelsel was zelf goed voor eenderde deel van alle staatsinkomen van Nederland. Het batig slot werd vooral gebruikt om de modernisering van Nederland te betalen voorbeelden van modernisering: spoorwegen, bruggen, viaducten enz
 • internationale ontwikkeling

  Het suezkanaal werdt geopend door de uitvinding van stoomschepen. Hierdoor konden de grondstoffen sneller, makkelijker en goedkoper werden vervoerd
 • Agarische wet

  Door de agarische wet mochten ondernemers mochten grond huren van Indiërs of van de staat.
 • Europese ondernemers naar Indië

  Steeds meer Europese ondernemers kwamen vanaf 1870 naar Indië om een bedrijf te beginnen, want er werden gigantische winsten gemaakt.
 • Internationale ontwikkelingen zorgden voor grote veranderingen in Nederlands-Indië

 • internationale ontwikkeling

  Ontstonden nieuwe industriën in Europa waar nieuwe producten werden gemaakt, zoals zeep, margarine en auto's
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet

 • Suikerwet

  Door de Suikerwet waren Javaanse boeren niet meer verplicht om suiker te leverenn aan de Nederlandse-staat
 • Period: to

  Atjeh-oorlog

  Atjeh-oorlog is een oorlog in Atjeh waarbij de Ateeërs zich in 1903 overgaven. Maar ondanks de overgave gingen de gevechten nog door tot 1914
 • De plantage-eigenarenkregen de mogelijkheid om koelies streng te straffen.

 • Veranderde de Nederlandse houding

  De Nederlands houding veranderde na een onverwachte aanval op het Nederlands koloniale leger op het eiland Lombok.
 • Vanaf 1900 werden rubberplantages belangrijjker en de mijnbouw werdt een populaire investering.

 • Vanaf toen werden ook arbeiders (koelies) n Java gehaald

 • ethische politiek

  Er kwam door de ethische politiek:
  onderwijs
  irrigatie
  emigratie
  gezondheidszorg
 • Period: to

  leefde Soekarno

 • Japan wint oorlog van Rusland

  Japan kwam op als een belangrijk land met een sterke economie en een sterk leger. Japan won een oorlog van Rusland.
 • Nederland was bijna in heel Nederlands-Indië de baas geworden

 • Volksraad

  Nederland richtte de Volksraad op. Dat is een vergadering van Indonesische vvorsten en leiders die mochten meepraten over het bestuur in Nederlands-Indië
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk

 • De communistische Partai Kommunis Indonesia (PKI) werdt opgericht

 • De nationalisten Soekarno en Hatta richtte de Partai Nasional Indonesia (PNI) op.

 • De Partai Kommunis Indonesia (PKI) werdt verboden.

 • De Partai National Indonesia (PNI) werdt verboden

 • Period: to

  Japanse bezetting

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands-Idië bezet door Japan, dat de grondstoffen uit Nederlands-Indië goed kon gebruiken.
 • Soekarno en Hatta riepende onafhankelijke Republiek Indonesië uit.

 • Werdt de overeenkomst van Linggadjati gesloten tussen Nederland en de Indische nationalisten

  Er kwam een wapenstilstan en Nederland erkende het bestuur van de Republiek op Java en Sumatra.
  De Republiek zou onderdeel worden van de VSI.
  De VSI bleef met Nederland verbonden in een unie onder leiding van koningin Wilhelmina
 • eerste politionele actie

  Nederland was het zat en besloot militair in te grijpen. Nederland viel het gebied van de Republiek Indonesië binnen om haar gezag te herstellen en om een einde te maken aan de Republiek.
 • tweede politionele actie

  Bij de tweede politionele actie veroverde Nederland veel gebied en alle Republieke leiders werden gevangen genomen
 • Nederland droeg de macht over aan Indonesië. Soekarno werrd de eerste president van Indonesië.