de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

By Lotte h
 • Period: Jan 1, 1568 to

  De tachtigjarige Oorlog

  Nederland, België en Luxemburg werden in de zestiende-eeuw de Nederlanden en hoorden bij het Spaanse rijk. Zij kwamen in opstand tegen de Spaanse koning. Door de opstand werden de zeven noordelijke gewesten onafhankelijk van Spanje. Het nieuwe Republiek werd der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd.
 • Period: to

  Jan Pieterszoon Coen

  Grondlegger van het Nederlands koloniale rijk in Indië. Hij was gouverneur-generaal in Indië, stichtte Batavia en maakte Batavia het nieuwe bestuurscentrum van de VOC in Indië. Hij veroverde de Banda-eilanden en bezorgde de Republiek het monopolie op nootmuskaat en foelie.
  hij was veel bezig met het versterken van de positie van de VOC en met het verkrijgen van specerijmonopolies.
 • Period: to

  De VOC-tijd: 1596-1799

 • Ontdekking van Indië

  Cornelis de Houtman ontdekte toen Indië en dit werd het begin van de Nederlandse handel op Oost-Indië
 • Oprichting van de VOC

  Oprichting van de VOC
  De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd in 1602 opgericht. Het bestuur van de VOC was verdeeld over zes kamers in Amsterdam, Zeeland Hoorn, Rotterdam, Delft en Enkhuizen hun kantoor hadden. Uit de kamers werd het hoofdbestuur gekozen, De Heeren Zeventien.
 • Banda eilanden

  De VOC sloot een contract met Banda dat zij alleen aan de VOC nootmuskaat en foelie zouden leveren. Banda leverd E ondanks het contract toch aan andere landen. In 1620 besloot VOC-bestuurder Coen de meeste inwoners doden of verbannen en nam hun stuk grond in beslag. Op die stukken hebben ze toen hun plantage gevestigd. Op de Molukken voerde de VOC speciale strafexpedities uit, waarbij alle kruidnagelbomen werden vernield, behalve op één eiland. Zo bleef de aanbod beperkt en bleef de prijs hoog.
 • Period: to

  Van verlies naar winst: 1800-1870

 • Kostenpost Nederlands-Indië 1795-1813

  Nederland heeft bij het Franse rijk gehoord. De Franse tijd was erg slecht geweest voor de Nederlandse handel. Engeland had veel schepen tegengehouden of aangavellen. 1814 Engeland geeft Nederlands-Indië terug aan Nederland. Maar de Nederlandse handelsvloten waren ouderwets en konden niet concurreren met de moderne Engelse handelsvloten. Daardoor ging Nederland zich steeds meer bemoeien met het bestuur op Java. de schatkist was na 5 jaar oorlog bijna op maar ze wonnen wel.
 • Period: to

  Cultuurstelsel

  Een stelsel wat de Nederlandse regering in 1830 op Jav invoerde. Boeren moesten eenvijfde deel van hun grond gebruiken om verplichte gewassen te verbouwen: peper,koffie,suiker,thee,tabak. Ze kregen als tegenprestatie plantloon. Boeren die te weinig of geen grond moesten herendiensten verrichten (66 dagen per jaar gratis werken).
 • Period: to

  Kritiek op het cultuurstelsel

  Na de hongersnoden als gevolg van de misoogsten in die tijd, kwam er kritiek op het cultuurstelsel. Er zijn twee soorten kritieken critic Nederlandse overheid was te veel bezig met winst maken schrijver Multatuli en de Liberalen zij vonden het verkeerd dat de handel met Nederland-Indië geheel in handen was van de overheid. Ondernemers moesten de kans krijgen om te kunnen ondernemen.
 • Komst van Libaralisme in Nederland

  De liberalen kregen in de eerste helft van de negentiende eeuw steeds meer invloed in de Nederlandse politiek. Door de grondwetswijzigingen veranderde veel. De koning had niet meer de meeste macht, maar het parlement kreeg het voor het zeggen. De meeste kamerleden waren Liberalen.
 • De verschillende wetten

  Mijnwet in 1850: ondernemers mochten delfstoffen winnen.
  Agrarische wet in 1870: ondernemers mochten grond huren van de Indiërs of van de staat.
  Suikerwet 1871: Javaanse boeren waren niet meer verplicht om suiker te leveren aan de Nederlandse staat.
 • Period: to

  Het batig slot

  Door de exportproducten werden met grote winst verkocht en de opbrengst, kwam in de Nederlandse schatkist terecht. Het was zelf in die tijd goed voor eenderde deel van alle staatsinkomsten van Nederland
 • De Internationale ontwikkelingen

  De ontwikkelingen zorgden na 1870 voor grote veranderingen in Nederlands-Indië.
  1870: er ontstonden nieuwe industrieën in Europa, waar nieuwe producten werden gemaakt. Daar waren grond stoffen voor nodig, zoals palmolie en aardolie voor benzine.
  1869: de uitvinding van de stoomschepen en de opening van het Suezkanaal konden de grondstoffen sneller, makkelijker en goedkoper werden vervoerd.
  Er kwam het streven van een aantal Europese landen om een groot wereldrijk te stichten (1870-1914)
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet: 1870-1942

 • Period: to

  Nederlands imperialisme

  Er kwam een onverwachte aanval op het KNIL op het eiland Lombok. Nederland wilden wraak nemen en traden hard op. Ze stuurde extra soldaten naar Nederlands-Indië en werd Lombok veroverd. Er kwam een lang lopend conflict in Atjeh: Atjeh-oorlog. 1873. Nederland probeerde de Atjes zeerovers uit te schakelen (guerillaoorlog) het verzet werd langzaam maar zeker verslagen, al duurde het wel nog tot 1909 voor Atjeh onder controle was.
  1910 Nederland was in bijna heel Nederlands-Indië de baas geworden.
 • Etnische politiek

  Politiek in Nederlands-Indië na 1900 waarvan het doel was om een eind te maken aan de armoede van de Indische bevolking en om de Indische bevolking meer inspraak te geven.
 • Gematigde nationalisme

  Oprichting volksraad: vergaderingen van Indonesische leiders die mochten meepraten over het bestuur in Nederlands-Indië. De nationalisten waren hier blij mee want ze dachten dat ze zo meer invloed zouden krijgen. Maar het veranderde snel, want ze mochten alleen advies geven aan het Nederlandse bestuur, die daar niet naar hoefden te luisteren.
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk: 1918-1949

 • Partai Kommunis Indonesia (PKI)

  Radicale nationalistische partij van de communisten.
 • Partai Nasional Indonesia (PNI)

  Radicale nationalistische partij die alle Indische groepen wilde verenigen in de strijd voor onafhankelijkheid.
 • Period: to

  Japanse bezetting

  Japan bezette Nederlands-Indië tijdens de tweede wereldoorlog. Japan kon de grondstoffen uit Nederlands-Indië goed gebruiken. En wouden zo op die manier laten zien dat zijn goed waren en de Nederlanders slecht.
 • Indonesië wordt onafhankelijk

  Soekarno roept de onafhankelijkheid uit
 • De eerste politionele actie

  Nederland viel het gebied van de Republiek Indonesië binnen om haar gezag te herstellen en om een einde te maken aan de Republiek.
 • De tweede politionele actie

  Ondanks de bemiddelingspogingen en de wapenstilstand, ging de Republiek door met de het uitvoeren van guerillaoorlog-aanvallen.
  Nederland wou het Republiek te vernietigen
 • Onafhankelijkheid

  Nederland drieg macht over en Indonesië wer onafhankelijk. soekardo werd de eerste president van Indonesië.
 • Het einde van de VOC

  In de achttiende eeuw ging het erg slecht met de VOC. Er kwam toegenomen concurrentie Engeland, dat ook in Azië een groot handeldrijf had opgebouwd en daalde de vraag naar de producten waar in ze handelde, de kosten voor het personeel en de schepen alleen maar steeg. Waardoor het gevolg was een sterke daling winst. In 1780 ging het fout, Nederlands- Engelse oorlog konden de vloten met handelswaren niet terugkeren in de Republiek en hadden ze geen inkomsten meer. In 1799 gingen failliet.
 • Akkoord van Linggadjati

  De nationalisten wilden één onafhankelijk Republiek Indonesië. Nederland Nederland streefde naar de Verenigde Staten van Indonesië (VSI). De onderhandelingen leidden tot het akkoord van Liggadjati 1. Er kwam een wapenstilstand en Nederland erkende 2. de Republiek zou onderdeel worden van de VSI. 3. De VSI bleef met Nederland verbonden in in een unie onder leiding van koningin Wilhemina.