De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

 • Jan 1, 1498

  Ondekking Indië

  Portugese ontdekkings reizigers slaagde er als eerst in om een route over zeen naar Azië te vinden. Ze probeerde eerst deze route geheim te houden, wamt dan waren hun de enige verkopers van specerijen in Europa en konden ze veel winst maken
 • Period: to

  Nieuwe bestuurder VOC

  Jan Pieterszoon Coen werd bestuurder van de VOC. Hij was erg gewelddadig. Hij was bezig met het versterken van hun positie.
 • Period: to

  de VOC tijd

 • Begin handel

  Cornelis de Houtman bereikte Indië. Dit werd het begin van de Nederlandse handel op Oost-Indië.
 • Period: to

  handel in specerijen

  specerijen waren in deze tijd erg belangrijk. het zjn plantdelen die gebruikt worden om meer smaak aan het eten te geven.
 • oprichting VOC

  oprichting VOC
  VOC is de Verenigde Oost- Indische Compagnie.De 6 kantoren lagen in Amsterdam, Zeeland, Hoorn, Rotterdam, Delft en Enkhuizen.
 • Period: to

  Nederland bij het Franse rijk

  Nederland hoorde rown bij het franse rijk. Dit was niet goed voor Nederland. Het was erg slecht voor de Nederlandse handel.
 • Period: to

  De Franse tijd

  In deze tijd hoorde nederland bij het Franse rijk. Dit was erg slecht voor Nederlandse handel.
 • Einde van de VOC tijd

  Einde van de VOC tijd
  In de achttiende eeuw ging het erg slecht met de VOC. De concurrentie in Engeland was toegenomen. Ook daalde de vraag naar de producten waarin de VOC daalde terwijl de kosten voor personeel en schepen stegen. Het gevolg hiervan was de sterk dalende winst. In 1799 ging de VOC failliet.
 • Period: to

  van verlies naar winst

 • Cultuurstelsel

  Het werd bedacht door gouverneur-generaal Van den Bosch. Het was om Nederlands-Indië winstgevend te maken. Ingevoerd op het eiland java de boeren moesten verplicht 1/5 deel van hun grond bebouwen met export producten. Deze prodicten konden nederland voor veel geld verkopen in europa. De producten zijn : suiker , thee , koffie en indigo.
 • Period: to

  Kritiek op het cultuurstelsel

  Ze vonden datde nederlandse overheid t eveel bezig was met het maken van winst en niet dacht aan de arme javaanse bevolking. Hierdoor werdt het cultuurstelsel aan gepast .
 • Mijnwet

  Ondernemers mochten delfstoffen zoals tin, aardolie en koper, winnen.
 • Agrarische wet

  Ondernemers mochten grond huren van de Indiërs of van de staat
 • Period: to

  machtsuitbreiding en verzet

 • Suikerwet

  Javaanse boeren waren niet meer verplicht om suiker te leveren aan de Nederlandse staat.
 • Period: to

  De Atjeh oorlog

  Oorlog in atjeh (noord-Sumatra) waarbij de Atjeeëters zich in 1903 overgaven.
  maar ondanks de overgave gingen de gevechten nig door tot 1914.
 • Ethische politiek

  Politiek in Nederlands Indië na 1900 waarvan het doel was om een eind te maken aan de armoede van de Indische bevolking en om de Indische meer inspraak te geven
 • Partai Kommunis Indonesia (PKI)

  Dit is de nationalistische partij. Ze probeerden indië te bevrijden en onafhankelijk te maken.
 • Partai Nasional Indonesia (PNI)

  Dit werd opgericht door de nationalisten Soekarno en Hatta. Volgens hun moesten verschillende indische groeoen gaan samenwerken om onafhankelijk te worden.
 • Period: to

  Japanse bezetting

  Tijdens de tweede wereldoorlog werd Nederlands-Indië bezet door Japan. De Japanners zorgde ervoor de de Indische mensen slecht gingen denken over Nederland en daardoor niet gingen protesteren.
 • Indonesië onafhankelijk

  Japan gaf zich over en er kwam een einde aan de Japanse bezetting van Indië.
 • Onafhankelijke Republiek

  Soekarno en Hatta riepen dit samen uit. Soekarno werd president.
 • Akkoord van Linggadjati

 • Period: to

  Politionele acties

  Oorlogen die Nederland uitvocht in Nederland.