Img 0723

De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland

By 10897
 • Period: Dec 1, 1568 to

  de 80 jarige oorlog

  Nederland, België en Luxemburg werden in de zestiende eeuw de Nederlande genoemd en hoorden bij het Spaanse rijk. Zij begonnen een oorlog trgen de Spaanse koning, door de opstand werden de 7 noordelijke gewesten. Het nieuwe land werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd.
 • Period: to

  Nieuwe bestuurder VOC

  Jan Pieterszoon Coen werd bestuurder van de VOC. Hij was erg gewelddadig. Hij was bezig met het versterken van hun positie.
 • Period: to

  De VOC-tijd: 1596-1799

 • Period: to

  Handelsreizen

  De handelaren organiseerden handelsreizen naar Azië om specerijen te verkopen
 • Period: to

  Handelsreizen naar Azië

  De handelaren organiseerden handelsreizen naar Azië om specerijen te verkopen
 • Het begin van de handel

  In 1597 bereikte Cornelis de Houtman indië, dit werd het begin van de handel op Oost-Inidë
 • Period: to

  Handel in Specerijen

  specerijen waren in deze tijd erg belangrijk. het zijn plantdelen die gebruikt werden om meer smaak aan het eten te geven.
 • oprichting VOC

  oprichting VOC
  In 1602 werdt De VOC opgericht dit is de Verenigde Oost- Indische Compagnie.De 6 kantoren lagen in Amsterdam, Zeeland, Hoorn, Rotterdam, Delft en Enkhuizen
 • Period: to

  Nederland had bij het franse rijk gehoord.

 • Einde van de VOC tijd.

  Einde van de VOC tijd.
  In de achttiende eeuw ging het erg slecht met de VOC. De concurrentie in Engeland was toegenomen. Ook daalde de vraag naar de producten waarin de VOC handelde terwijl de kosten voor personeel en schepen stegen. Het gevolg hiervan was de sterk dalende winst. In 1799 ging de VOC failliet.
 • Period: to

  Van verlies naar winst

 • Engeland gaf Nederlands-indië weer terug

 • Nederland had geldproblemen

 • Opstand Diponegoro

  Een opstand brak uit door Diponegoro die Nederland was na 5 jaar moeizaam heeft gewonnen
 • Period: to

  Hongersnood

  Dankzij de hongersnood kwam er kritiek op het cultuurstelsel
 • Period: to

  Cultuurstelsel

  het cultuurstelsel was goed voor 1/3 deel van alle staatsinkomens
 • Period: to

  Machtsuitbreiding en verzet

 • Period: to

  De Atjeh oorlog

  Oorlog in Atjeh waarbij de Atjeeëters zich in 1903 overgaven.
  maar ondanks de overgave gingen de gevechten toch nog door tot 1914.
 • Period: to

  Indonesië wordt onafhankelijk

 • Partai Kommunis Indonesia

  Dit is de nationalistische partij. Ze probeerden indië te bevrijden en onafhankelijk te maken.
 • Partai national Indoneisia

  Dit werd opgericht door de nationalisten Soekarno en Hatta. Volgens hun moesten verschillende indische groeoen gaan samenwerken om onafhankelijk te worden.
 • Partai national Indoneisia

  Dit werd opgericht door de nationalisten Soekarno en Hatta. Volgens hun moesten verschillende indische groeoen gaan samenwerken om onafhankelijk te worden.
 • Partai National Indonesia

  Dit werd opgericht door de nationalisten Soekarno en Hatta. Volgens hun moesten verschillende indische groeoen gaan samenwerken om onafhankelijk te worden.
 • Permoeda's

  Permoeda's zijn groepen gewapenden radicale jongeren die lieten weten dst zij het nu voor het zeggen hebben, ze werkten voor Soekarno en Hatta