Image

De koloniale relatie tussen indonesië en Nederland

 • Period: 1800 BCE to 1870 BCE

  van verlies naar winst 1800-1870

 • Jan 1, 1498

  Portugese ontdekkingsreizigers ondekken als eerste Azië

  Tot in de 15de eeuw kochten europese kooplieden de specerijen van Arabische kooplieden in Egypte en Turkije, omdat de prijzen stegen probeerde de europeanen zelf een route over zee naar Azië te vinden. Portugese ontdekkingsreizigers slaagde daar in 1498 als 1ste in.
  Ze probeerden de route naar Azie geheim te houden, want dan waren zij de enige verkopers van specerije in Europa en konden ze veel winst maken.
  Zo'n alleen recht op een handel in een product werd monopolie genoemd
 • Period: Jan 1, 1568 to

  De 80 jarige oorlog

  In 1568 begon in de Nederlanden een opstand tegen de spaanse koning.
  In 1648 werden de zeven noordelijke gewesten onafhankelijk van Spanje.
 • Period: to

  Jan Pieterszoon Coen

  Hij leefde van 1587 tot 1629
 • Period: to

  De VOC- tijd

 • Period: to

  Handelsreizen naar Azië

  Tussen 1596 en 1602 organiseerde handelaren uit verschillende Hollandse steden handelsreizen naar Azië om specerije te kopen.
  De Aziatische handelaren maakten handig gebruik van de gestegen vraag en vroegen steeds hogere prijzen. Doordat er meer schepen met specerijen naar Holland gingen,steeg in europa het aanbod van specerije, gevolg was dat de prijs van specerijen in Europa daalde en de handelaren steeds minder gingen verdienen.
 • Period: to

  Nederlandse handelaren organiseerde handelsreizen naar Azië

  tussen 1596 en 1602 organiseerden handelaren uit verschillende Hollandse steden handelsreizen naar Azië op specerije te kopen.
 • Cornelis de Houtman bereikte Indië

  Cornelis de Houtman bereikte Indië
  In 1597 bereikte Cornelis de Houtman Indië, dit werd het begin van de Nederlandse handel op Oost-Indië.
 • 1602 werd de VOC opgericht

  1602 werd de VOC opgericht
  De Verenigde Oost Indische Compagnie werd opgericht in 1602
  Bestuur was verdeeld over 6 kamers Amsterdam, Zeeland, Hoorn, Rotterdam, Delft, Enkhuizen.
  Uit die kamers werd het hoofdbestuur van de VOC gekozen, de Heeren Zeventien.
 • 1620 ging Coen met leger naar de Banda eilanden

  In 1620 ging Jan pieterszoon Coen met een leger naar de inwoners van de Banda eilanden omdat zei ook specerije leverde aan engelse en portugeze.
  Hij liet de meeste inwoners vermoorden of verbannen.
 • Period: to

  Nederlands - Engelse oorlog 1780 - 1784

  Daardoor gaat de VOC failliet.
 • Period: to

  Nederland hoort bij het Franse rijk

  van 1795 tot 1830 hoort Nederland bij het Franse rijk, dat was slecht voor de Nederlandse handel.
 • 1799 VOC failliet

  door de 4de Nederlands-Engelse oorlog konden de vloten met handelswaar niet terugkeren in de Republiek en had de VOC geen inkomsten meer. konnen de schuld niet meer betalen en ging uiteindelijk in 1799 failliet, de Nederlandse overheid nam alle bezittingen en schuld van de VOC over.
 • Nederland staat er financieel slecht voor

  in 1814 gaat het slecht met nederland
 • Engeland gaf Nederlands-Indië terug aan Nederland

  1814 Engeland gaf Nederlands-Indië terug aan nederland. ze konden geen winst meer maken.
 • Cultuurstelsel

  in 1830 werd het cultuurstelsel opgericht --> stelsel dat de Nederlandse regering in 1830 op Java invoerde. Boeren moesten 1/5 van hun grond gebruiken om verplicht gewassen op te verbouwen zoals: peper, suiker, thee en tabak.
 • Period: to

  kritiek op het Cultuurstelsel

  Na de hongersnoden als gevolg van de misoogsten 1845 - 1850 kwam er kritiek op het cultuurstelsel critici vonden dat de Nederlandse overheid te veel bezig was met winst maken en te weinig deed voor de arme Javaanse bevolking.
 • opkomst van de Liberalen

  De liberalen hadden tot 1848 niks te zeggen maar na de grondwet wijzigingen na 1848 veranderde dat.
 • Mijnwet

  Mijnwet 1850 ondernemers mochten delfstoffen zoals tin, aardolie en koper winnen.
 • Period: to

  Batig slot

  1850 - 1860 het cultuurstelsel werd groot succes voor Nederland.
  exportproducten werden met grote winst verkocht en de opbrengsten, het batig slot kwam in de Nederlandse schatkist terecht.
  het cultuurstelsel zelfs goed voor eenderde deel van alle staatsinkomsten van Nederland.
 • Suezkanaal

  Door opening Suezkanaal 1869 konden de grondstoffen sneller, makkelijker en goedkoper worden vervoerd.
 • Agrarische wet

  Agrarische wet 1870 ondernemers mochten grond huren van de Indiërs of van de staat.
 • ontstaan nieuwe industrieën

  1870 ontstaan nieuwe industrieën in Europa waar veel nieuwe producten werden gemaakt.
 • Period: to

  Machtsuitbereiding en verzet

 • Suikerwet

  Suikerwet 1871 Javaanse boeren waren niet meer verplicht om suiker te leveren aan de Nederlandse staat.
 • Period: to

  Atjeh- Oorlog

  1873 Nederland probeerde in Atjeh de atjese zeerovers uit te schakelen. de strijd veranderde in een guerillaoorlog bleef doorsudderen. pas na 1895 werd het verzet langzaam maar zeker verslagen. 1909 was heel atjeh onder controlle.
 • Koelies

  op plantages waren veel arbeidskrachten nodig, maar die waren in de dunbevolkte buitengewesten nauwelijks te vinden. de oplossing was om arbeiders uit andere gebieden te halen vooral uit China en vanaf 1900 van Java. De arbeiders waren contractarbeiders men noemde hen Koelies.
 • Ethische politiek

  Nederland had als beschaafd en rijk land de taak om het arme en onbeschaafde Indië op te voeden vonden de Indiërs, ook moesten ze meer te zeggen krijgen. deze nieuwe ideeën werden de etische politiek genoemd vanaf 1901 in praktijk gebracht.
 • Japan gewonnen

  1905 won Japan een oorlog van Rusland.
 • Nederland de baas

  In 1910 was Nederland in bijna heel Nederlands - Indië de baas geworden.
 • Volksraad

  1918 Volksraad opgericht een vergadering van Indonesische vorsten en leiders die mochten meepraten over het bestuur in Nederlands- Indië.
 • Period: to

  Indonesië word onafhankelijk

 • Partai Kommunis Indonesia

  Partai Kommunis Indonesia
  in 1920 werd de communistische partai Kommunis Indonesia opgericht die probeerde Indië te bevrijden en onafhankelijk te maken.
 • Partai Nasional Indonesia

  Partai Nasional Indonesia
  in 1927 richtten de nationalisten Soekarno en Hatta de Partai Nasional Indonesia op volgens hen moesten verschillende indische groepen gaan samenwerken om onafhankelijk te worden.
 • Period: to

  2de Wereldoorlog

  Japan bezette Nederlands- Indië
 • Indonesië onafhankelijk

  op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit.
 • Akoord van Linggadjati

  Akoord van Linggadjati
  De nationalisten wilden een onafhankelijke Republiek Indonesië. Nederland wilde een Verenigde Staten van Indonesië, die verenigd zou blijven met Nederland maar waarin de drie deelstaten wel zelf bestuur zou krijgen de onderhandelingen leidden tot het Akoord van Linggadjati oktober 1946
 • 1ste Politionele actie

  Juli 1947 begon de eerste Politionele actie. Nederland viel het gebied van de Republiek Indonesië binnen om haar gezag te herstellen en om een einde te maken aan de republiek.
 • Republiek Indonesië

  Nederland besloot toe te geven en serieus te gaan onderhandelen over de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. Er kwam een akoord en op 27 december 1949 werd Indonesië onafhankelijk.