kalde krigen sebastian

 • Den kalde krigen starter

  Den kalde krigen starter
  i 1945 rett etter at Andre verdenskrig slutter, bryter den kalde krigen løs
 • jernteppet

  i 1945 delte Europa seg i to, kommunistene i øst og kapitalistene i øst
 • Period: to

  kalde krigen

  historien om den kalde krigen (1945-1989)
 • opprettelse av NATO

  NATO ble opprettet av 12 vestlige land 4 aprli 1949 for å forsvare land som er medlem i NATO
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  korea krigen varte fra 25 juni 1950 - 27 juli 1953, Teknisk sett pågår konflikten fremdeles ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte. En deklarasjon om fred ble signert mellom de to koreanske statene 4. oktober 2007 og målet er å erstatte våpenhvilen med en fredsavtale.
  Konflikten var geografisk begrenset til den koreanske halvøy og omfattet to parter.
 • vietnamkrigen bryter løs

  vietnamkrigen bryter løs
  Vietnamkrigen (fra siste halvdel av 1950-tallet–1975), også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen støttet av Nord-Vietnam gikk til opprør mot det sør-vietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse. USA fryktet gjennom dominoteorien at dette ville kunne føre til en spredning av kommunismen over hele Sørøstasia, særlig på bakgrunn av den politiske uro i blant annet Indonesia på denne tiden, hvor kommunistene hadde stor framgang. USA involverte seg derfor ett
 • Warszawapakten

  Warszawapakten, også skrevet Warszawa-pakten, offisielt navn «Traktaten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse», var en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere øst-blokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra Sovjetunionen. Forsøk på å bryte ut av pakten ble brutalt slått ned av det sovjetrussiske maktapparatet
 • U-2 affæren

  U-2 affæren
  U-2-affæren startet i 1960, da et amerikansk rekognoseringsfly av typen U-2 ble skutt ned over Sovjetunionen på vei fra en NATO-base i Peshawar i Pakistan til Bodø. Amerikanske myndigheter benektet hendelsen inntil det ble klart at flyveren Francis Gary Powers var tatt til fange. Han ble dømt til 10 års fengsel for spionasje. U-2-affæren førte direkte til at Nikita Khrusjtsjov avlyste et toppmøte i Paris. Hendelsen forverret forholdet øst-vest under den kalde krigen. Norge protesterte overfor US
 • Berlin muren

  Berlin muren
  på den 13 august 1961 reiser berlin muren seg som strekker seg i 41.1 km og skiller øst-Berlin fra vest-Berlin. Dette fører til at øst og vest blir store fiender og er på kanten mot en tredje verdens krig
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Krisen oppsto etter at Sovjet hadde utplassert missiler med atomladninger på Cuba. Den mest anspente perioden begynte den 16. oktober 1962, da president John F. Kennedy fikk se fotografiske bevis på sovjetiske installasjoner for avfyring av atomvåpen. Krisen varte i tolv dager til den 28. oktober 1962, da den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov beordret demontering av installasjonene mot at USA fo
 • Våren i praha

  Våren i praha
  Da Tsjekkoslovakia i 1968 kom inn i en økonomisk krise, la den nyvalgte lederen for kommunistpartiet, den liberale Alexander Dubček, opp en plan om en gradvis overgang til markedssosialisme. Men, han forsikret samtidig Sovjetunionen om at landet ikke ville tre ut av Warszawa-pakten eller tillate opposisjonspartier.
  Lederne i Moskva lot seg ikke berolige, og natten til 21. august invaderte de Tsjekkoslovakia med store styrker, uten at tsjekkoslovakene hadde mulighet til å sette seg til motverge.
 • Apollo11 på månen

  Apollo11 på månen
  månelandingen
  Apollo 11 lander på månen den 20 juli 1969 med store forhåpninger om vellykket måneferd med bemannet romskip.
  Neil Armstrong blir første mann på månen etter flere timer med påkledning. i det øyeblikket han rører måne bakken sier han "it's a small step for a me, but a giant leap for mandkind" http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nelanding
 • Avspennings tiåret

  Avspennings tiåret
  1970-tallet blir kalt avspenningstiåret. Selv om det ligger en liten forenkling i dette, skjedde det mye positivt på 70-tallet. Det ble dannet en konferanse omkring sikkerhet og samarbeid i Europa, noe som resulterte i Helsingfors-erklæringen (se Den Norske Helsingforskomité) av 1975. Den tyske kansleren Willy Brandt innledet en ny øst-politikk. Selv om han fikk fredsprisen var hans nye politikk ekstremt kontroversiell, og mange tyskere betegnet ham som landssviker. Det ble avslørt at DDR hadde
 • Dobbeltvedtaket

  Dobbeltbeslutningen er betegnelsen på det vedtak som ble fattet på NATOs medlemsmøte i Brussel den 12. desember 1979 som et motsvar til utplasseringen av sovjetiske RT-21M-raketter (Nato-betegnelse SS-20) i Øst-Europa fra 1976. NATO foreslo overfor Warszawapakten at det skulle innføres en begrensning på mellomdistanseraketter. Dersom ikke Sovjet og Warszawa-pakten gikk med på dette og trakk sine SS-20 raketter tilbake, ville USA og NATO utplassere tilsvarende raketter i Vest-Europa, Pershing II
 • Murens fall

  Murens fall
  10 november 1989 fallt Berlin-muren ned etter 44 år med kald krig, dette var en stor lettelse for menneskeheten