Kalde krigen

 • Det som skjedde etter andre verdenskrig

  Det som skjedde etter andre verdenskrig var at den kalde krigen startet. Mange land sleit både økonomisk og generelt. Tyskland lå i ruiner og mange land sleit økonomisk.
 • NATO ble opprettet

  NATO ble opprettet i 1949. NATO ble opprettet for at land kunne holde seg økonomisk og militært. NATO ble større og større. Den dag i dag er NATO stort, land er med og de samarbeider militært.
 • Tyskland delt

  Tyskland ble delt i Øst og Vest fra 1950-1961. Det var store forskjeller. Vest delen hadde USA, England og Frankriket tatt. Øst delen var det Soviet som hadde styringen over.
 • Cuba krisen

  I 1959 startet USA og innvandere Cuba sånn at Sovjet ikke kunne etablere raketter på Cubansk bakke.
 • Berlinmuren ble satt opp.

  Berlin ble delt i to. Øst-delen var veldig industri aktig, Øst siden er veldig grå og dyster, mange bygninger er like.
  Vest-delen var det mye variasjon i arkitekturen det var parker, forskjellige hus, og flere farger.
 • Cuba krisen slutt

 • Første mann i verdensrommet

  Jurij Aleksejevitsj Gagarin var den første personen som sirklet i bane rundt jorden i verdensrommet. Han var en del av Sovjet. Så lang så ligger Sovjet først i rom-teknologien.
 • Vietnam krigen startet

  Vietnam krigen startet. USA tapte krigen mot Vietnam fordi de var så smarte. De gravde mange tuneller under bakken.
  Vietnam krigen er rangsjert til og være et av verdens verste kriger og mest brutale.
 • Første mann på månen

  Niel Armstrong var første mann på månen. Nasa hadde jobbet på spreng etter Russland fikk de første ut i verdensrommet, men USA var de første til og gå på månen.
  Nå er USA først i rom-teknologien.
 • Sovjet krig i Afghanistan

  Sovjet okkuperte Afghanistan mens USA støttet motsanderne.
 • Sovjet krigen i Afghanistan slutter

  Sovjet trekker seg ut og Afghanere vinner.
 • Berlinermuren revet

  I 1989 rev de Berlinermuren. Myndigheter gidde tillatelse til utreise over grensene. Den natten rev Øst-Tyskere ned muren.
 • Sovjet-Unionen oppløsning

  Sovjet hadde økonomisk krise så de ikke kunne henge på våpenkappløpet med USA. Sovjet brøt sammen og ble delt i flere land. Landene er da Armenia, Aserbadsjan, Hviterussland, Estland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.
 • Russland invaderer Ukraina

  Russland var Sovjet før, da var Ukraina en del av den. Vladimir Putin vil ha tilbake landområdet til Ukraina og velger da og invadere de. Vladimir Putin sier til de Russiske borgerne at det bare er en 'Spesial operasjon'.