Kalde krigen

 • Period: to

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill uttalte seg om sitvasjonen i Europa i 1946, og begrepet "jernteppet" ble snart en vanlig måte å omtale skillet mellom øst og vest i Europa på.
 • Period: to

  Marshallplanen lansert

  Marshallplanen var et amerikansk økonomisk hjelpeprogram for Europa etter andre verdenskrig. Oppkalt etter USAs president, George C. Marshall, ble planen kalt Marshallplanen.
 • Period: to

  Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen, populær betegnelse på retningslinjene til USAs utenrikspolitikk som president Harry S. Truman la frem i en erklæring 12. mars 1947.
 • Period: to

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene gjorde statskupp i Tsjekkoslovakia etter en folkeavstemning hvor 40% av stemmene gikk til kommunistene.
 • Period: to

  NATO opprettet

  I Vest-Europa var folket skremt av utviklingen i øst og fryktet at kommunistene skulle komme til makten stadig flere steder. Ti vesteuropeiske land, blant annet Norge, opprettet NATO sammen med USA.
 • Period: to

  Warsawapakten opprettet

  Vest-Tyskland ble i 1955 tatt opp som medlem i NATO, og Sovjetunionen oppfattet dette som en trussel. Samme år dannet Sovjetunionen sin egen forsvarsallianse med de østeuropeiske landene. Warszawapakten og NATO sto i mot hverandre som to maktblokker resten av krigen.
 • Period: to

  Suez-krisen

  Suezkrisen, benevnelse på det israelsk-britisk-franske angrepet på Egypt i oktober 1956.
 • Period: to

  Sputnikoppskytingen

  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden. Den ble skutt opp av Sovjetunionen 4. oktober 1957, og kom som en stor overraskelse på USA og resten av verden,
 • Period: to

  Berlinmuren satt opp

  Murens hovedhensikt var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensene.
 • Period: to

  Gagarin første menneske i rommet

  Jurij Aleksejevitsj Gagarin var en sovjetisk kosmonaut som ble det første menneske i verdensrommet og til å fly i bane rundt jorden i 1961.
 • Period: to

  Armstrong første menneske på månen

  Den 20. juli 1969 ble amerikaneren Neil Armstrong det første mennesket som satte sin for på månen.
 • Period: to

  SALT-avtalen signert

  SALT var forhandlinger mellom Sovjetunionen og USA med sikte på å begrense produksjon og utplassering av strategiske atomvåpen. Også kjent som Strategic Arms Limitation Talks.
 • Period: to

  Polen første østeuropeiske land demokratisk

  Sommeren 1980 startet "Solidaritet" en variasjon med streiker i Polen med Lechwalesa som leder. Organisasjonen ble forbudt i 1981. Kommuniststyret ble videre avviklet i 1989-1990. Da ble Solidaritet en samlende kraft i Polen.
 • Period: to

  Berlinmuren revet

  Myndighetene i Tyskland bestemte seg for å la sperringene falle. Folk skulle igjen kunne ferdes fritt mellom øst og vest i Berlin.
 • Period: to

  Tyskland samlet

  Tysklands gjenforening var en nøkkelbegivenhet under avslutningen av den kalde krigen, og betegner gjenforeningen av Vest-Tyskland og det tidligere DDR.
 • Period: to

  Sovjetunionens oppløsning

  Den økonomiske veksten i Sovjetunionen gikk i stå, og på slutten av 1980-tallet kunne ikke sovjeterne delta i våpenkappløpet med USA lenger. Sovjetunionen splittet seg til de femten landene de er i dag. Armenia, Aserbadsjan, Hviterussland, Estland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.
 • Period: to

  START-avtalen signert

  START I-avtalen ble underskrevet 31. juli 1991 mellom USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Avtalen tok mer enn 9 år å forhandle frem og den reduserte hver av partene sine strategiske atomvåpen med mer enn 35% over 7 år. Det er den første store våpenreduk