Kalde krigen

By ma6304
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Jerntepper var begrepet som ble brukt for å skille vestblokken og østblokken under den klade krigen. Det var aldri noen fysisk skille mellom de to sidene, men det var lite kontakt mellom de to sidene.
 • USA slipper atombomber over Japan

  USA slipper atombomber over Japan
  Den 6 og 9 August slapp USA atombomber over de to japanske byene, Hiroshima og Nagasaki. Det døde minst 120 000 mennesker av stråling, brennskader og fallende igjenstander. Hensikten med angrepet var å avslutte andre verdenskrig.
 • Marshallhjelpen lanseres

  Marshallhjelpen lanseres
  Marshallhjelpen gikk ut på at USA sendt penger så land kunne bygge seg opp igjen etter andre verdenskrig, men et av kravene for og motta penger var at ingen av landene skulle bli kommunistiske.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Trumandoktrinen er en erklæring som USA sin tidligere president, Harry Truman, ga i 1947. Erklæringen gikk ut på å beskytte frie land som ble truet av den kommunistiske ideologien.
 • Kommunistene tok makten i Tjekoslovakia

  I Tsjekkoslovakia var det avholdt et demokratisk valg, hvor kommunistene fikk ca 40% av stemmene. I 1948 gjorde kommunistene et statskupp og tok makten i landet alene.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden var når Sovjetunionen stanset alle innfartsveier til den vestlige delen av Berlin. Hensikten var at Vest-Berlin skulle bli en del av det Sovjetiske styret.
 • NATOs opprinnelse

  NATOs opprinnelse
  NATO er en forsvarsallianse som ble opprettet i 1949, under den kalde krigen. Et viktig hovedpunkt i NATO er at et angrep på et av landene i alliansen regnes som et angrep på alle landene i alliansen. Norge er fortsatt medlem av NATO i dag.
 • Warszawapakten opprettet

  Warszawapakten opprettet
  Warszawapakten var under den kalde krigen en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa. Alliansen var veldig lik NATO, som var vestens allianse under den kalde krigen.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnamkrigen varte fra den 11 November 1955 til 30 April 1975. Krigen begynte da opprører i Sør-Vietnam som støttet det kommunistiske Nord-Vietnam gikk, i mot det Sør-Vietnamiske styret for å forene landet.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Berlinmuren ble bygd den 13 August 1961 for å skille det daverende øst-berlin og vest-berlin. Byggingen av muren var satt i gang av myndighetene i øst-berlin.
 • Cuba-krisen

  Cuba-krisen
  Cubakrisen skjedde i 1962, da Sovjetunionen plasserte atomvåpen på øya Cuba. Siden Cuba ligger såpass nærme USA ble Amerikanerne redde for et atomangrep på landet sitt. Derfor ble Cuba blokkert med skip rundt hele øya. Dette varte helt til Sovjetunionen fjernet atomvåpnene fra Cuba, og USA fjernet sine atomvåpen fra Italia og Tyrkia.
 • Sovjets krig i Afghanistan

  Sovjets krig i Afghanistan
  Under den kalde krigen var Sovjetunionen invitert inn i Afghanistan for å hjelpe til å bygge opp landet. Det ble store uenigheter, og USA støttet opprørene. Dette førte til krig i landet, som varte i 10 år.
 • Gorbratsjov statsleder i Sovjet

  Gorbratsjov statsleder i Sovjet
  Mikhail Gorbratsjov er en russisk politiker, og var den siste statslederen i Sovjetunionen, fra 1985 til dens oppløsing i 1991.
 • Berlinuren revet

  Berlinuren revet
  Berlinmuren ble revet den 9 November 1989. Da kunne folkene på begge sidene av Berlin ferdes fritt i mellom øst-delen og vest-delen av byen.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Hovedsaken til Sovjetunionens oppløsning var økonomiske problemer etter det lange våpenkappløpet mot USA. Prosessen begynnte i 1985 og endte den 25 Desember 1991.