Jodendom

Timeline created by herriekerrie2000
In History
 • 10,000 BCE

  Schepping

  God schept de wereld uit het niets in zes dagen. Hij maakt op de zesde dag een man en een vrouw.
 • 2,105 BCE

  Vloedgolf

  God zendt een vloedgolf over de wereld. Hij redt alleen Noach, zijn familie en de dieren in de ark.
 • 1,313 BCE

  Mozes bevrijd de slaven

  Mozes leidt het volk van de Israëlieten uit Egypte.
  God geeft de Tien Geboden. De Israëlieten maken het gouden kalf en aanbidden dit als hun god. Voor straf moeten ze 40 jaar door de woestijn trekken.
 • 1,258 BCE

  Inname Israël

  De joden nemen onder leiding van Jozua heel Israël in.
 • -837 BCE

  Eerste tempel

  God geeft de joodse koning Salomo toestemming om een tempel te bouwen.
  827 voor Christus:
  De eerste tempel is klaar. Koning Salomo wijdt hem in met grote feesten.
 • -349 BCE

  Tweede tempel

  De joden keren terug uit de Babylonische ballingschap. De tweede tempel wordt gebouwd.
 • -61 BCE

  Romeinse bezetting van Israël

  De Romeinen bezetten Israël en willen dat het joodse volk Romeinse goden vereert.
 • 70

  Romeinse verwoestingen

  De Romeinse keizer Titius laat de tweede tempel verwoesten. Er zijn vreselijke gevechten waarbij 1 miljoen joden sterven.
  134 na Christus:
  De Romeinen verwoesten grote delen van Israël. Veel joden worden slaaf, andere joden vluchten.
 • 475

  Voltooiing Talmoed

  De talmoed wordt voltooid. Dit is het joodse geschrift waarin alle wetten en voorschriften uit de Tora worden uitgelegd.
 • 1290

  Joden verboden in Engeland

  Joden worden verboden in Engeland
 • Period:
  1,813 BCE
  to
  1,653 BCE

  Begin Jodendom

  De joodse godsdienst begint met de geboorte van de familie van Abraham, zijn zoon Isaak en kleinzoon Jakob.
 • Period:
  1,533 BCE
  to
  1,312 BCE

  Israëlieten worden slaven

  Jozef wordt onderkoning in Egypte.
  Vanaf 1429 zijn de Israëlieten slaven in Egypte
 • Period:
  1,313 BCE
  to
  1,273 BCE

  In de woestijn

  De Israëlieten zwerven door de woestijn. Mozes sterft en zijn zoon Jozua wordt de nieuwe leider.
 • Period:
  1096
  to

  Joden vermoord

  1096 tot 1271 na Christus:
  De paus stuurt de kruisvaarders naar Jeruzalem om de stad op de moslims te heroveren. Onderweg vermoorden ze vele joden. 1290 tot 1496 na Christus:
  In Europa worden veel joden vervolgd en gedood omdat ze geen christen willen worden. 1481 tot 1492 na Christus:
  De Spaanse inquisitie geeft de joden de keuze tussen het christendom of de dood. 1648 na Christus:
  De kozakken vermoorden in Polen en Rusland vele duizenden joden.