Informàtica

By MrEivan
 • 2700 BCE

  L'Àbac

  L'Àbac
  S'utilitza l'àbac en antigues civilitzacions com la xinesa o la sumèria, la primera eina per fer sumes i restes.
 • Jan 1, 830

  L'algorisme

  L'algorisme
  El matemàtic i enginyer persa Musa al-Juarismi va inventar l'algorisme, és a dir, la resolució metòdica de problemes d'àlgebra i càlcul numèric mitjançant una llista ben definida, ordenada i finita d'operacions.
 • Logaritme neperià

  Logaritme neperià
  L'escocès John Napier inventa el logaritme neperià, que va aconseguir simplificar el càlcul de multiplicacions i divisions reduint-lo a un càlcul amb sumes i restes.
 • La regla de càlcul

  La regla de càlcul
  l'anglès Edmund Gunter inventa la regla de càlcul, instrument manual utilitzat des de llavors fins a l'aparició de la calculadora electrònica per fer operacions aritmètiques.
 • La primera màquina de calcular

  La primera màquina de calcular
  L'alemany Wilhelm Shickard inventa la primera màquina de calcular, el prototip va desaparèixer poc després.
 • Màquina de sumar

  Màquina de sumar
  El científic i filòsof francès Blaise Pascal inventa una màquina de sumar (la pascalina), que utilitzava rodes dentades, i de la qual encara es conserven alguns exemplars originals.
 • Màquina capaç de multiplicar i dividir

  Màquina capaç de multiplicar i dividir
  El filòsof i matemàtic alemany Gottfried Wilhelm Leibniz inventa una màquina capaç de multiplicar i dividir.
 • Targeta perforada

  Targeta perforada
  El francès Joseph Jacquard inventa per a la seva màquina de teixir brocats una targeta perforada que controla el patró de funcionament de la màquina, una idea que seria emprada més endavant pels primers ordinadors.
 • La primera computadora

  La primera computadora
  El matemàtic i inventor britànic Charles Babbage dissenya i intenta construir la primera computadora, de funcionament mecànic, a la qual va anomenar la "màquina analítica". No obstant això, la tecnologia de la seva època no estava prou avançada per fer realitat la seva idea.
 • Màquina Tabuladora

  Màquina Tabuladora
  El nord-americà Hermann Hollerith inventa una màquina tabuladora aprofitant algunes de les idees de Babbage, que es va utilitzar per elaborar el cens dels EUA. Hollerith va fundar posteriorment la companyia que després es convertiria en IBM.
 • La primera calculadora automàtica

  La primera calculadora automàtica
  El científic suís Otto Steiger desenvolupa la primera calculadora automàtica que es va fabricar i va emprar a escala industrial, coneguda com la Milionària.
 • Conceptes d'algorisme i màquina de Turing

  Conceptes d'algorisme i màquina de Turing
  El matemàtic i computólogo anglès Alan Turing formalitza els conceptes d'algorisme i de màquina de Turing, que serien claus en el desenvolupament de la computació moderna.
 • El primer ordinador

  El primer ordinador
  L'enginyer alemany Konrad Zuse completa la Z1, el primer ordinador que es pot considerar com a tal. De funcionament electromecànic i utilitzant relés, era programable (mitjançant cinta perforada) i usava sistema binari i lògica booleana. A ella li seguirien els models millorats Z2, Z3 i Z4.
 • Ordinador

  Ordinador
  Als Estats Units l'empresa IBM construeix l'ordinador electromecànica Harvard Mark I, dissenyada per un equip encapçalat per Howard H. Aiken. Va ser el primer ordinador creat als EUA.
 • Computadora electrònica

  Computadora electrònica
  A la Universitat de Pennsilvània es construeix l'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator), que funcionava a vàlvules i va ser la primera computadora electrònica de propòsit general.
 • El transistor

  El transistor
  En els Laboratoris Bell, John Bardeen, Walter H. Brattain i William Shockley inventen el transistor.
 • EDVAC

  EDVAC
  Comença a operar la EDVAC, concebuda per John von Neumann, que a diferència de l'ENIAC no era decimal, sinó binària, i va tenir el primer programa dissenyat per ser emmagatzemat.
 • El ordinador IBM

  El ordinador IBM
  IBM fabrica el seu primer ordinador a escala industrial, la IBM 650. S'amplia l'ús del llenguatge assemblador per a la programació de les computadores. Els ordinadors amb transistors reemplacen als de vàlvules, marcant el començament de la segona generació de computadores.
 • El primer circuit integrat

  El primer circuit integrat
  Jack S. Kilby construeix el primer circuit integrat.
 • L'aparició de l'IBM 360

  L'aparició de l'IBM 360
  L'aparició de l'IBM 360 marca el començament de la tercera generació d'ordinadors, en la qual les plaques de circuit imprès amb múltiples components elementals passen a ser reemplaçades amb plaques de circuits integrats.
 • Nicolette 1080

  Nicolette 1080
  Nicolette Instruments Corp. llança al mercat la Nicolette 1080, un ordinador d'ús científic basada en registres de 20 bits, la versatilitat per al càlcul de la Transformada Ràpida de Fourier li brinda gran acceptació en el camp de la Ressonància magnètica nuclear.
 • El primer processador comercial

  El primer processador comercial
  Intel presenta el primer processador comercial i alhora el primer xip Microprocessador, l'Intel 4004.
 • Microsoft

  Microsoft
  Paul Alen i Bill Gates funden Microsoft.
 • Apple

  Apple
  Steve Jobs, Steve Wozniak, Mike Markkula i altres amics mes funden Apple.
 • Primer computador personal

  Primer computador personal
  Apple presenta el primer computador personal que es ven a gran escala, l'Apple II, desenvolupat per Steve Jobs i Steve Wozniak.
 • IBM pc

  IBM pc
  Es llança al mercat l'IBM PC, que es convertiria en un èxit comercial, marcaria una revolució en el camp de la computació personal i definiria nous estàndards.
 • MS-DOS

  MS-DOS
  Microsoft presenta el seu sistema operatiu MS-DOS, per encàrrec d'IBM.
 • ARPANET

  ARPANET
  ARPANET es separa de la xarxa militar que la va originar, passant a un ús civil i convertint-se així en l'origen d'Internet.
 • GNU

  GNU
  Richard Stallman anuncia públicament el projecte GNU.
 • Windows 1.0.

  Windows 1.0.
  Microsoft presenta el sistema operatiu Windows 1.0.
 • World Wide

  World Wide
  Tim Berners-Lee idea l'hipertext per crear el World Wide Web (www), una nova manera d'interactuar amb Internet.
 • Els ordinadors de butxaca i els smartphone

  Els ordinadors de butxaca i els smartphone
  Apareixen al començament del segle XXI els ordinadors de butxaca, primer en forma de PDA, i uns anys després en forma de telèfons intel·ligents o smartphones.