History

 • Period: 250,000 BCE to 3000 BCE

  Prehistòria

  Paleolític: Aparició de l'ésser humà, art rupestre, invenció del foc, fabricació d'armes i eren nòmades.
  Neolític: van començar a fer cultius i a pescar, van començar a fer els poblats, van començar, trenats de fibres i teler, domesticació dels animals.
  Edat dels metalls: van començar a extraure el ferro, el forn de pedra per fondre metalls, elaborar atuells o escalfar aliments, la ceràmica, amb la fabricació de motlles per a fosa de metalls, els teixits amb fils simples.
 • Period: 4000 BCE to 476

  Edat Antiga

  L'aparició de l'escriptura, predominança de religions politeistes, classes socials hereditàries, les primeres lleis. grecs i romans.
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitjana

  Caiguda de l'imperi romà, sorgiment del feudalisme, reforma gregoriana, Islam i la reconquista, primeres universitats.
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  Monarquia autoritària, els cristians, el renaixement, desenvolupament del comerç, creixement de la burgesia.
 • Period: to

  Edat Contemporània

  Revolució francesa, Segona guerra Mundial, independència de les colònies espanyoles, primera locomotora de la història, comença la revolució industrial.