HIstorie, kap 4 - Sammen for en bedre verden

By sarbol
 • FN-pakten undertegnes

 • UNMOGIP opprettes i Kashmir

  UNMOGIP er FN's militære styrke i India og Pakistan.
  Kashmir er en stat som er delt mellom India, Pakistan og Kina
  I 1947 brøt det ut en krig mellom India og Pakistan fordi begge ville ha Kashmir men etter 14 måneder tok krigen slutt. Da ble det delt mellom de to landene etter forhandlinger av FN som også bestemte at det skulle bli dannet en kontrollinje gjennom Kashmir som ble overvåket av UNMOGIP - fredsbevarende observasjonsstyrke
 • Period: to

  FN danner fredsbevarende styrker

  FN dannet mange fredsbevarende styrker som de satte inn i mange land rundt om i hele verden der det var uroligheter. Mange av urolighetene var følger av avkoloniliseriingen og det ble maktvakuum og det medfulgte mange vanskeligheter ved å bli selvstendig. Mange styrker kom til nytte men ikke alle.
 • Borgerkrig på Kypros

 • MONUC opprettes i DR Kongo

  Fredsbevarende styrke som ble opprettet i Kongo for å følge opp en fredsavtale 8 afrikanske alnd hadde undertegnet.
  Norge bidro med 1173 FN-soldater i MONUC
 • UNSF ble opprettet i Vest-Ny-Guinea

  Hele øya ble Indonesisk
  Befolkningen ble undertrykket - Papuanerne
  Indoneserne tok de beste landområdene ol
 • UNFICYP opprettes på Kypros

  For å roe ned borgerkrigen etter avkolonialiseringa
 • Tyrkia invaderer Nord-Kypros

 • UNAVEM oprettes i Angola

  Fredsbevarende gruppe dannet av FN for å følge med på at urolighetene i landet la seg, som kom etter landet hade blitt selvstendig. Partene i landet ble støttet av USA og Sovjet - en del av den kalde krigen. Men den fredsbevarende gruppen funket ikke i Angola og de sendte til slutt styrken ut av landet. Det var borgerkrig der helt til i 2002, da hadde 1,5 millioner mistet livet og mange var flyktet. Senere har Angola og Kina fått et fint sammarbeid og Angola ses på som en brobygger mellom KalKri
 • UNPROFOR opprettet i tidligere Jugoslavia

 • UNAMIR opprettet i Rwanda

 • UNMIH opprettet i Haiti

 • Folkemord i Rwanda

 • Grensene på Kypros åpnet igjen

 • Kristin Lund ble første kvinnelige sjef

  Hun ble den frøste kvinnelige sjefen for en fredsbevarende styrke (UNFICYP), er på Kypros