Historia

Timeline created by la prehistoria
 • 30,000 BCE

  Prehistoria

  Prehistoria
  Desde l'aparició de l'esser humà fins l'ìnvenció de l'escriptura
 • 3500 BCE

  Edat antiga

  Edat antiga
  Desde l'invenció de l'escriptura fins la caiguda de l'imperi romà
 • 476

  Edat mitjana

  Edat mitjana
  Desde la caiguda de l'imperi romà fins al descobriment d'Amèrica .
 • 1492

  Edat moderna

  Edat moderna
  Desde el descobriment d'Amèrica fins la revolució Francesa
 • Edat contemporànea

  Edat contemporànea
  Desde el segle XVIII fins a la actualitat .