• Period: to

  Uniformisering werking uitvoerende processen

  -Input en opmaken draft
  -Uitwerken uitvoerende processen nieuwe organisatie (kinderopvang en klus- & groendienst).
  -Actieplan uniformisering uitvoerende processen, rekening houdend met de in kaart gebracht risico's en kansen.
 • Notaris De Geeter

 • Eerste gezamenlijke RvB

  Eerste gezamenlijke RvB
 • Overleg DWSE

  Overleg DWSE
 • WG Communicatie

  WG Communicatie
   Introductie en toelichting opdracht werkgroep met bijhorend tijdspad
   Overlegmomenten vastleggen
   Corporate (re)branding: een nieuwe naam, een nieuw logo, een krachtige baseline – plan van (participatieve) aanpak (hoe en tegen wanneer wensen we resultaat)
   Het communicatietraject (intern/extern): met wie willen we communiceren en hoe (wat zijn hierin belangrijke touchpoints + tijdslijn)
   Welke communicatiekanalen willen we ontwikkelen tegen 1/07/203
 • Bepaling structuur nieuwe organisatie

  Bepaling structuur nieuwe organisatie
  • Uitwerken voorstel processchema (Sturende, inspirerende, uitvoerende en ondersteunende processen) van de nieuwe organisatie.
  • Uitwerken voorstel organogram en functies.
  • Voorstel, discussie en finaliseren bedrijfsproces, organogram en functies.
 • Period: to

  Ontwikkeling en uitrol gemeenschappelijk HR beleid

  -Bepalen LaMaprofielen
  -Opleiding LaMa-methodiek
  -Uitleg en opleiding werking LaMa binnen HR-methodieken en KMS.
 • Period: to

  Participatietraject Naam en Logo

 • Syndicaal overleg

  Syndicaal overleg
 • WG IMW

  WG IMW
 • Period: to

  Samenbrengen teams

 • Start management

  Start management
 • RvB Grinta

  RvB Grinta
  Beslissen:
  - Organogram
  - PC's
  - Ondernemingsnummer
 • Infosessie MW

  Infosessie MW
 • Period: to

  Ontwikkeling en uitrol gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid

  • Interne audit op processen, rekening houdend met de fusie.
  • Aanpassen van de processen waar nodig, rekening houdend met de resultaten interne audits.
  • Opleiding medewerkers in het KMS
 • Ondernemingsnummer kiezen

  Ondernemingsnummer kiezen
  De vzw die stopt is de ‘te ontbinden vzw’. De vereniging die verder blijft bestaan is de ‘verkrijgende’ of ‘opslorpende’ vzw.
 • Verrichtingsvoorstel (externe accountant)

   Verrichtingsvoorstel (externe accountant)
  n dit voorstel beschrijven de beide bestuursorganen van de vzw’s de redenen voor de fusie en de verdere afspraken over de samensmelting. Bij het voorstel voeg je een recente staat van activa en passiva van de betrokken vzw’s. De commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant checkt in een controleverslag of de staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft van de bestaande situatie.
 • Grinta Rebranding LANCEER-moment

  Grinta Rebranding LANCEER-moment
  (re)branding lanceren
 • Begeleidingsbijbel IMW

  Begeleidingsbijbel IMW
 • Fusiedocument ondertekenen

  Fusiedocument ondertekenen
 • Start Grinta

  Start Grinta