geschiedenis opdracht

 • 586 BCE

  De joodse diaspora

  De joodse diaspora
  In 586 voor Christus viel het koninkrijk Juda uit elkaar en werd de Tempel van Jeruzalem verwoest door de Babyloniërs. Deze gebeurtenis was de start van de Joodse diaspora. Een klein deel van de Joodse bevolking vertrok naar Egypte, terwijl de rest in ballingschap naar Babylon ging. Vanuit Babylonië begon het Joodse volk zich steeds meer te verspreiden.
 • Theodor Herzl publiceert het boek 'Der Judenstaat'

  Theodor Herzl publiceert het boek 'Der Judenstaat'
  In 1896 publiceert de Weense journalist Theodor Herzl het boek 'Der Judenstaat'. Daarin pleit Herzl voor de oprichting van een eigen joodse staat als enige oplossing voor wat ook dan al het 'jodenvraagstuk' heet. Herzl wordt daarmee de grondlegger van het moderne Zionisme.
 • Sykes-Picotverdrag

  Sykes-Picotverdrag
  De oorlog tegen de Ottomanen werd op 31 oktober 1918 officieel beëindigd met een wapenstilstand, waarna de verdeling, die was afgesproken in het Sykes-Picotverdrag, Bovendien werd afgesproken dat Palestina onder internationaal gezag zou komen te staan, vanwege de heilige plaatsen in het gebied.
 • verdrag van versailles

  verdrag van versailles
  In januari 1919 begonnen de vredesbesprekingen in Versailles. De grote plenaire bijeenkomsten vonden plaats in de Spiegelzaal van het Grote Paleis van de machtige koning Lodewijk XIV, de Zonnekoning.De hele samenleving was ontwricht. Duitsland werd letterlijk gesmoord, zowel op het slagveld als in de internationale politiek.
 • brits mandaatgebied palestina

  brits mandaatgebied palestina
  In juli 1922 krijgt Groot-Brittannië een officieel mandaat om Palestina te besturen van de Volkenbond. In het mandaat wordt de Balfour Declaration opgenomen en wordt Groot-Brittannië de taak toevertrouwd om de vestiging van een joodse staat mogelijk te maken. In het mandaatgebied mogen joodse en Arabische gemeenschappen over hun eigen interne zaken beslissen.
 • verdelingsplan verenigde naties

  verdelingsplan verenigde naties
  Wat Israël betreft is resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties al meer dan 50 jaar van de baan. Maar het Palestijnse leiderschap blijkt daar anders over te denken. Begrijpelijk, want uitvoering van de resolutie zou de omvang van Israël drastisch doen verminderen en de Palestijnen een eigen staat geven.
 • Onafhankelijkheidsoorlog of 'Al-Naqba'

  Onafhankelijkheidsoorlog of 'Al-Naqba'
  1949, het jaar van ‘Al-Naqba’, oftewel de catastrofe zoals Palestijnen de eerste Arabisch-Israëlische oorlog noemen. Israëliërs noemen die oorlog ‘de onafhankelijkheidsoorlog’, de strijd waarin een kleine groep joodse kolonisten een enorme Arabische meerderheid weerstond en zo een joodse staat vestigde.
 • Suezcrisis

  Suezcrisis
  Ten oosten van de Sinaï-woestijn, op de grens van Egypte en Israël ligt het Suez kanaal. De Egyptische president Nasser nationaliseert het Brits-Franse Suez Canal Company, en hiermee start de Suezcrisis, een militaire interventie om de doorgang tussen de Rode Zee en de Mediterraanse zee te behouden.
 • FATAH Palestijnse politieke beweging

  FATAH Palestijnse politieke beweging
  Fatah is een in 1959 mede door Yasser Arafat opgerichte Palestijnse politieke beweging. Letterlijke vertaling: 'De Overwinning'. Hoofddoel is naar eigen zeggen de bevrijding van Palestina. Arafats benoeming tot voorzitter van de PLO in 1968 betekent dat Fatah de meest dominante factie binnen deze overkoepelende organisatie wordt.
 • Palestijnse Bevrijdings Organisatie

  Palestijnse Bevrijdings Organisatie
  De Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) wordt in 1964 op aandringen van de Egyptische president Nasser opgericht, zodat ook de Palestijnen kunnen deelnemen binnen de Arabische Liga. De organisatie is bedoeld als coördinerende raad van verschillende Palestijnse organisaties en streeft volgens het oorspronkelijke handvest naar het bevrijden van de Palestijnse staat
 • de zesdaagse oorlog

  de zesdaagse oorlog
  In 1967 had de Israëlische regering een oorlog nodig om de landsgrenzen te verleggen. Toen de Arabische buurlanden zich provocerend gedroegen was een casus belli snel gevonden. Zo brak de Zesdaagse Oorlog uit.In zes dagen versloeg Israël de legers van Egypte, Syrië en Jordanië en veroverde het de Sinaï, de Golan, de Westelijke Jordaanoever en oostelijk Jeruzalem.
 • aanslag münchen

  aanslag münchen
  Op 5 september 1972 wordt de Israëlische Olympische ploeg gegijzeld door de Palestijnse splintergroepering Zwarte September. De gijzelnemers eisten de vrijlating van ruim tweehonderd Arabische en Duitse gevangen. Besloten wordt de gegijzelden met geweld te bevrijden. De actie leidt tot de dood van negen gegijzelden, vijf terroristen en een Duitse politieagent.
 • Jom Kipoeroorlog of de 'oktoberoorlog'

  Jom Kipoeroorlog of de 'oktoberoorlog'
  Op 6 oktober 1973 – Israel viert dan Grote Verzoendag – voeren Syrië en Egypte een verrassingsaanval op Israël uit. Ze hopen daarmee de gebieden te heroveren die zij verloren in de Zesdaagse oorlog (1967). In eerste instantie moet het Israëlische leger zich terugtrekken, maar uiteindelijk dringen ze de vijandelijke overmacht terug tot eigen land. Op 26 oktober van hetzelfde jaar eindigt de oorlog.
 • Period: to

  oorlog in libanon

  De Libanese Burgeroorlog begon in 1975 was een strijd tussen de verschillende geloofsgroeperingen, en ook Israël en Syrië waren hier actief bij betrokken. Vanaf 1978 was hier een internationale vredesmacht gestationeerd, met militairen uit tientallen landen. Vanaf 1982 werden militairen uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië hieraan toegevoegd. maar na enkele grote bomaanslagen werd deze in 1984 weer opgeheven.
 • conflict in de gazastrook tussen israël en de Hamas

  conflict in de gazastrook tussen israël en de Hamas
  Tijdens het Gaza-conflict in juli en
  augustus 2014 vuurden Palestijnse gewapende groepen willekeurig raketten af op gebieden in Israël waar burgers wonen. Tijdens het vijftig dagen durende conflict in Gaza maakten beide partijen zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Ten minste 1.585 Palestijnse burgers, onder wie meer dan 530 kinderen, kwamen om door aanvallen van het Israëlische leger.