Cra 917174126342

Moderne Geschiedenis van het Midden-Oosten

By Hijma
 • Oprichting van de staat Israël

  Oprichting van de staat Israël
  De Tweede Wereldoorlog is voorbij en de wereld maakt kennis met de Holocaust. De Joodse bevolking van Europa krijgt hierdoor instemming om een eigen staat te stichten in het oude beloofde land. Echter zijn de jonge Arabische landen rondom het gebied van Israël hier niet mee eens. Toch wordt er in mei 1948 de staat Israël opgericht. In dit gebied staan de Israëliërs recht tegen over de Palestijnse bevolking die fel tegen Israël zijn.
 • Suez Crisis

  Suez Crisis
  In dit jaar ontstond de Suez crisis. Dit was een conflict over het bezit en de toegang van het Suezkanaal. Dit conflict leidde tot een oorlog in de Sinaï tussen Egypte en Israël, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het gevecht duurde van 31 oktober tot 4 november 1956. De oorlog wordt vaak gezien als de oorzaak van het einde van Frankrijk en het Verenigde Koninkrijk als grootmachten.
 • Zes Daagse Oorlog

  Zes Daagse Oorlog
  In 1967 ontstond de Zes Daagse Oorlog. Dit was een oorlog waarbij Israël vocht tegen haar buurlanden die de staat verachten. De oorlog werd door Israël gewonnen wat er voor zorgde dat een groot deel van de Palestijnse bevolking vluchtte naar de buurlanden van Israël. Vanuit de vluchtelingenkampen werd er dan ook d.m.v. terreur meerdere tegenoffensieven gepland. De Zes Daagse Oorlog wordt hierbij gezien als de directe oorzaak van de Palestijnse terreur.
 • Bloedbad in München

  Bloedbad in München
  Op 5 september 1972 werd er in München een aanslag gepleegd op de Israëlische nationale sportploeg die in Duitsland meededen aan de Olympische Spelen. 11 Israëliërs kwamen hierbij om het leven. De Palestijnse gijzelaars hadden eerst bepaalde eisen. De eisen werden echter niet ingewilligd, en zo werden de Israëliërs om het leven gebracht. Europa werd hierdoor direct betrokken bij het conflict tussen Israël en Palestina.
 • Jom Kipoer oorlog

  Jom Kipoer oorlog
  Een militair conflict vindt plaats tussen Israël en Egypte samen met Syrië van 6 oktober tot 25 oktober in 1973. Het wordt de Jom Kipoer oorlog genoemd omdat op deze 'Verzoendag', Egypte en Syrië Israël aanvielen. Het doel was Israël 'van de kaart te vegen'. Echter won Israël maar was het wel bereid tot onderhandelingen met Egypte.
 • Camp David Akkoorden

  Camp David Akkoorden
  De Camp David akkoorden waren akkoorden die voor vrede moesten zorgen tussen Israël en Egypte. De locatie heeft voor de benaming van de akkoorden gezorgd. Egypte erkende in deze akkoorden Israël als tegenprestatie kreeg Egypte de Sinaï terug. Onder de Palestijnen hebben deze akkoorden tot kwaad bloed geleid.
 • Islamitische Revolutie in Iran

  Islamitische Revolutie in Iran
  De Sjah van Iran vlucht naar het Westen nadat er rellen en opstanden zijn uitgebroken in Iran. Vervolgens zorgt ayatollah Ruhollah Khomeini als een geradicaliseerde geestelijke leider van het Islamitische geloof ervoor dat het land een volledig nieuw bestuurssysteem krijgt. Het geloof wordt als fundament van het bestuur gezien waardoor Iran van een vrije houding over gaat naar een streng gelovige land.
 • Invasie SU in Afghanistan

  Invasie SU in Afghanistan
  Op 24 december 1979 begint de SU een invasie in Afghanistan. De politieke leider uit het laatst genoemde land kon de anticommunistische opstanden, die stiekem werden gefinancierd door de VS, niet tegenhouden. De SU kwam vervolgens in actie om de opstanden neer te slaan, en om de invloed van de VS weer naar beneden te halen. De Koude Oorlog had hierdoor een nieuw strijdtoneel: het Midden-Oosten. Pas in 1987 werd het Rode Leger terug gestuurd.
 • Irak-Iranoorlog

  Irak-Iranoorlog
  De Irak-Iranoorlog liep van 22 september 1980 tot 20 augustus 1988 tussen Irak en Iran. In Iran heerste er chaos door de uitgebroken Iraanse Revolutie. Hoessein (Irak) maakte hier gebruik van en viel daarop Iran binnen. Hoessein vondt dat Irak toebehoorde tot het 'Historische Irak'. Er kwam een wapenstilstand door het 598 Resolutie die voorgesteld werd door de VN Veiligheidsraad.
 • Eerste Golfoorlog

  Eerste Golfoorlog
  In augustus 1990 trok Irak zijn buurland Koeweit binnen en bezette het gebied. De Iraakse troepen werden door de VN en de VS weer uit het gebied verdreven. Irak dacht een historische claim op het gebied te hebben, had zware schulden bij Koeweit en claimde dat de grenzen geschonden waren tussen de twee gebieden. De monarchie van Koeweit werd hersteld in 1990. In deze eerste Golfoorlog is het de CNN geweest die voor het eerst live beelden van de frontlinie uitzonden.
 • Oslo akkoorden

  Oslo akkoorden
  Dat er spanning was te vinden in het Midden-Oosten was niet onbekend. Vandaar dat er zowel in het openbaar als in het geheim vredesbesprekingen waren tussen landen als bijvoorbeeld Israël en de Palestijnse bevolking. Met name in Oslo in het jaar 1993. Hier vonden vredesprocessen plaats tussen Israëlische afgevaardigden en afgevaardigden van het PLO. Eerst leek het zo dat een vrede in zicht was, maar wantrouwen tussen beide partijen bleef bestaan waardoor de vrede maar eventjes duurde.
 • Aanslag op de WTC flats in Amerika

  Aanslag op de WTC flats in Amerika
  De terreurgroep Al Qaeda eist de aanslag op de WTC in New York op. Kort daarna geeft president Bush aan dat de VS dit niet pikt. De VS eist vervolgens het uitleveren van Osama Bin Laden, de fundamentele leider van Al Qaeda. Landen uit het Midden-Oosten reageren hier niet op waardoor Bush met instemming van de VN een klopjacht start naar Bin Laden en zijn Al Qaeda.
 • The War on Terrorism

  The War on Terrorism
  Bush geeft openlijk, dankzij instemming van de VN, aan dat ze daadwerkelijk een einde gaan maken aan Al Qaeda. Tijdens zijn toespraken geeft Bush ook aan dat de wereld hierbij in een nieuwe tijdperk komt; the War on Terrorism. Nieuw omdat het de vorm van oorlogvoering compleet veranderd (niet langer tegenover elkaar staan op een slagveld maar juist op de meeste onschuldige locaties tegen een onbekende vijand vechten).
 • Irak oorlog

  Irak oorlog
  De VS start in samenwerking met andere landen de Irakoorlog. Dit om een einde te maken aan het dictatorschap van Hoessein, terrorisme te verslaan en om er voor te zorgen dat Irak weer democratisch zelfstandig wordt. Later bleek dat het voor de VS vooral om de olie ging.