Israel palestine flags

Praktische opdracht Israëlisch-Arabisch conflict

By lptoll
 • 1000 BCE

  Land was grotendeels bevolkt door joden

  Vanaf ongeveer 1000 v. Chr. tot ongeveer het jaar 100 werd het gebied dat nu Israël is grotendeels bevolkt door Joden (het volk Israël). Ze hadden hun eigen godsdienst die ze nu nog hebben. Ze geloofden in één God terwijl de meeste andere volkeren in die tijd in meerdere goden geloofden. Hun hoofdstad was Jeruzalem en hun heiligste plek was de Tempel daar. De Joden waren een apart volk met een eigen identiteit, een eigen taal, geloof, cultuur en geschiedenis.
 • 60 BCE

  Romeinen veroveren het gebied

  Rond het jaar 60 v.Chr. veroverden de Romeinen het gebied. Ze eisten van de bevolking dat ze de Romeinse Keizer als een god zouden vereren. De Joden accepteerden dat niet en kwamen een aantal keer in opstand. Zij wilden hun eigen geloof houden. De Romeinen overwonnen. Een groot deel van de Joodse bevolking werd vermoord, of tot slaaf gemaakt. De rest vluchtte of werd verdreven. De Romeinen verwoestten de Joodse Tempel in Jeruzalem en gaven het gebied de naam Palestina
 • Groot-Brittannië verovert Palestina.

  In 1917-1918 verovert Groot-Brittannië Palestina op de Turken. Sinds de 16e eeuw had Palestina onderdeel uitgemaakts van het ottomaanse Rijk. In het gebied wonen voornamelijk Arabieren. Zij hadden de Britse troepen geholpen in ruil voor een belofte van een onafhankelijke Arabische staat in de Ottomaanse gebieden. De Britten doen
 • Ten beloofden palestina

  De Britse minister Arthur Balfour stuurde een brief naar Lord Rotschild, een prominent Brits zionist. De brief werd bekend als de Balfour-declaratie. Veel Joden zagen de brief als een goedkeuring. De verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan een van de leiders van de Zionistische Wereldorganisatie. De meeste zionisten waren er blij mee. Veel Arabieren waren van mening dat met de Balfour-verklaring de Britse-belofte van 1916 aan Sharif Hussein van Mekka werd geschonden
 • Engeland bestuurt over Palestina

  Vanaf 1918 toen het Ottomaanse Rijk had opgehouden te bestaan voerde Engeland het administratief bestuur over Palestina.
 • Het ontstaan van Israël.

  In 1948 wordt Israël gesticht. Dat is kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin miljoenen Joden tijdens de Holocaust worden vermoord door het naziregime van Adolf Hitler. Een deel van de overlevenden zoekt een veilig thuisland en vindt dat in het gebied dat op dat moment Palestina heet.
 • Gevechten palestijnen en arabieren

  braken ernstige gevechten uit tussen joden en Palestijnse Arabieren in jeruzalem rond de heilige plaatsen. Dit ging zo door voor ongeveer een jaar
 • Er ontstonden gevechten tussen arabieren en joden

  In 1936-1939 ontstonden er gevechten tussen Arabieren en Joden die door de Britten de kop in werden gedrukt. Waar Joden en Palestijnen eerst nog samen in het Britse mandaatgebied hadden gewoond werd er na 1939 een rapport uitgebracht waarin verteld werd dat de problemen het beste opgelost konden worden door middel van een tweestatenoplossing: binnen het mandaatgebied zou een Israëlische en een Palestijnse staat moeten komen.
 • heroverwering politiek

  De Engelsen kwamen in 1939 wederom tot een heroverweging van hun politiek ten aanzien van zionisten en Palestijnen: het MacDonald White Paper, dat in principe het einde van de alliantie tussen de Engelsen en de zionisten betekende.
 • Bomaanslag op het King David-hotel

  Een terreuraanslag op het Britse hoofdkwartier in Palestina kostte op 22 juli 1946 91 mensen het leven. De aanslag was een wraakactie op Operatie Agatha, toen het Britse leger met succes veel illegale wapens in beslag nam en belangrijke verzetsstrijders arresteerde. In het King David Hotel was het militaire hoofdkwartier van de Britse bezettingsmacht gevestigd. De aanslag werd gepleegd door Irgun.
 • er brak oorlog uit

  In 1948 werd eenzijdig de Joodse staat Israël opgericht. Eenzijdig wil zeggen: de Joden in Israël verklaarden zich (gesteund door de Westerse landen en een VN resolutie) onafhankelijk, maar werden niet geaccepteerd door de Arabische landen. De Arabische Liga, verbond van Arabische landen zoals Egypte, Jordanië en Irak, hadden in 1947 al aangekondigd dat zij de oprichting van deze Joodse staat op hun grondgebied niet zouden laten gebeuren. In 1948 brak er dan ook weer oorlog uit.
 • Oprichting PLO (Palestijnse liberale Organisatie)

  In 1964 werd de PLO oftewel de Palestinian Liberation Organization opgericht, die blies de hoop voor een onafhankelijk Palestina nieuw leven in. Toen Israël in 1967 tijdens de ‘Zesdaagse Oorlog’ meer Palestijnse gebieden bezette ontstond er in Palestina meer nationalisme: een grotere wens voor een Palestijnse staat, hierop kregen zij ook weer meer steun van de andere Arabische landen.
 • 6 daagse oorlog.

  De Zesdaagse Oorlog duurde kort, van 5 tot 10 juni 1967, maar heeft langdurige gevolgen gehad voor de wereldpolitiek. De oorlog verliep als volgt: Israël versloeg haar Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië en verviervoudigde zijn grondgebied. Israël zette bij de strijd ongeveer 100.000 militairen in en zijn tegenstanders circa 240.000 manschappen.
 • Nederlaag syrië

  In 1973 leed Israël een nederlaag tijdens de Yom Kippoer oorlog tegen Egypte en Syrië. Omdat niemand van deze oorlogen veel beter was geworden streefde de Egyptische president vrede met Israël na.
 • procedure formele mandaat

  De procedure voor het verlenen van het formele mandaat voor het uitoefenen van het gezag werd afgerond met een besluit van de Volkenbond