Alien space aesthetic laptop background elkgroveses.com

Geschiedenis PO

 • 2750 BCE

  Rond 2750 voor Christus stichtte de Feniciërs de eerste steden aan de westkust van Syrië.

  In dit jaar stichte de feniciërs de eerste steden aan de westkust. Halverwege het dere milenium wilde Egypte graag de macht over de Kanäan. Meerderen oorlogen waren gevoert, maar het was niet gelukt om dit gebied te veroveren
 • 1750 BCE

  Rond 1750 voor Christus werd een deel van Egypte veroverd door een stam van de Kanaän, Hyksos.

  Egypte werd voor een deel veroverd, dit door een stam van de Kanäan, pas 200 jaar later werden ze weggedreven.
 • 332 BCE

  Conflict ten dank aan een nieuwe heerser

  Door de wisseling van Jada naar Alexander de groote als heerser, hij wilde veel macht en land innemen dit zorgde voor conflicten.
 • 66

  De Joodse oorlog/ De Joodse opstand

  Deze opstand kosten duizende het leven en begon al sinds 6 na Christus, spanningen zorgde voor boze burgers en van het één komt het ander.
 • Het ottomaanse rijk valt uiteen

  Leider Mehmet de VI werd bezet door de geaillieerden tijdens de 1ste wereldoorlog na de geallieerden had hij het parlement verdreven wat leidden tot vele landen die een zelfstandige regering kregen uit het ottomaanse rijk
 • Palestina werd opgedeelt in meerdere landen

  November 1947 werd door de VN dit plan goedgekeurt, met Groot-Brittanië aan hoofd om dit land te besturen zoals het volkenbond.
 • Period: to

  fase 1

  Na de revolutie kwamen er meteen aanvallen vanuit arabische landen richting palestina
 • fase 2

  Het joodse leger stuurde het hooge commando voor operatie Nachson
 • fase 3

  Palestijnen werkte samen met arabische landen om wraak te krijgen door net nieuw uitgeroepen staat Israël.
 • Het suezkanaal word genationaliseerd

 • De zesdaagse Oorlog

  Deze oorlog word ookwel de wateroorlog genoemt, een oorlog van korte duur die begon omdat de Arabieren de Jordaan gingen ontwateren.
 • De Jom kippoeroorlog

  Oorlog die werd gezien om verloren grond terug te halen dat verloren was tijdens de zesdaagse oorlog
 • Israël is Libanon binnen gevallen

 • De eerste intifada

  De eerst intifada doordat een Israëlische taxichauffeur meerdere palestijnse boeren om het leven had gebracht.
 • Hamas werd verkozen terwijl dit eigenlijk niet kon

  Hamas werd verkozen, dit terwijl hij 2 jaar hiervoor door israël geliquideerd is.