Midden-Oosten Geschiedenis

 • Opening Suezkanaal

  Opening Suezkanaal
  Hierdoor werd het midden oosten van strategisch belang voor het westen
 • Egyptische heerser Ismael verkoopt zijn aandelenpakket van het Suezkanaal

  Dat moest hij doen omdat hij zoveel moderniseren had gedaan in Egypte, dat hij blut was.
  Britse premier Disraeli kocht de aandeler: GB was nu koploper van de imperialisten
 • Anti westerse rellen in Egypte vanwege de aanwezigheid van de Britten

  De Britten drukten de rellen de kop in, en bezetten Egypte. Egypte was nu protectariaat.
 • Theodor Herzl publiceert 'der Judenstat'

  Theodor Herzl wilde:
  Moderne, seculier Joodse staat met moderniseringen. Hij verzon vlag, gebedsdoek, volkslied.
 • Zionistische Wereldorganisatie wordt opgericht

  Doel: een volkenrechtelijk erkend nationaal tehuis in Palestina rond Jeruzalem
 • Vondst olie in midden oosten

 • Staatsgreep Jong Turken

  Modernisering en terreur tegen Arabieren, dat wakkerde Arabisch nationalisme op-->Arabisme
 • Armeense genocide

  werden syrische woestijn ingestuurd, en vermoord. armenie werd beschldigd van steunen Rusland.
 • Brits-Arabische overeenkomst tussen Hoessein en McMahon

  Hoesseins leger zou Jong-Turken opstanden, en Hoessein zou afhankelijke staat mogen stichten op Arabisch schiereiland en in Syrië en Irak
 • Hoessein begint opstand tegen Jong-Turken

 • Sykes-Picot overeenkomst Britten en Fransen

  Hierin stond dat ze het Midden-Oosten onder hun hoede zouden nemen zonder dat Arabieren dat wisten.
 • Balfour-verklaring

  Britse minister van Buitenlandse zaken zegt dat hij het idee van een vestiging van een joods nationaal tehuis Palestina een goed idee zou vinden.
 • Arabische en Britse troepen nemen steden Akaba, Jeruzalem en Damascus in van de Turken

 • Weizman en Feisal Joods-Arabische samenwerking

 • Eerste kibboets

  Een op socialisme gebaseerde dorpsgemeenschap met gemeenschappelijk eigendom waar veel Joodse immigranten woonden.
 • Joods Agentschap (eigen regering)

 • Verdrag van Lausanne: Turkse grenzen werden internationaal erkend

  Kemal: Zete sultan af. werd president. wilde met ottoamaanse verleden afrekenen.
  modernisering: idealisme van jong turkse ervolutie levend houden. Islam hinderpaal voor vooruitgang. 'oosterse passiviteit omhoogtrekken-->secularisering. Hief kalifaat op: scheding god en staat. Uiterlijke veranderingen. Liet geschiedenis herschrijven. Groot deel van beovlking was nog concervatief. Geestelijken tegen invloed islam terugdringen. Kemal liet zich verheerlijken: vader des vaderlands, krijgsheld, leraar
 • Mapai, Joodse politieke partij verwant aan Histadroet

 • Openlijke burgeroorlog Joden en Arabieren

  Antisemiet el-Hoesseini had onder Arabieren zitten staken.
 • Peel-commissie brengt rapport uit

  Joden en Arabieren kunnen samenwerken als ze proberen hun nationalistische doelen te verzoenen. Maar conclussie: die zijn onverenigbaar.
  Verdeling: Zionisten JA, Arabieren NEE
 • Witboek

  Britten stellen binnen 10 jaar zelfbestuur voor Palestijnen voor. En beperking van de Joodse immigratie, die afhankelijk zal zijn van Palestijnse goedkeuring. KLAP voor joden. Britten wilden goede contacten met Arabieren vanwege olie die ze nodig hadden in komende oorlog.
 • Concentratiekampen gingen open

  Mensen hoorden nu met schrik over de holocaust
 • Arabische Liga opgericht

  Eenheid scheppen tussen Arabische staten. Machteloos orgaan
 • VN heeft verdelingsplan voor Palestina

  De Arabieren en de Joden probeerden allebei zoveel mogelijk grond in handen te krijgen. want Jeruzalem en omgeving zou worden geïnternationaliseerd.
  DOordat VN nu palestina had, werd de strijd nog heviger
 • Massamoord op Arabieren in Deir Yassin & Ben-Goerion prcolameerd Israël

  Veel Arabieren vluchtten
 • Na proclamatie Israël gedurende het hele jaar oorlog tussen Israël en Arabieren

 • Wapenstilstand

  Israël werd toeglaten tot VN. Gazastrook kwam onder Egyptisch bestuur. Westoeer van Jordaan onder beheer van Transjordanië.
  GEEN ENKEL ARABISCH LAND ERKENDE ISRAEL
 • Staatsgreep Egypte: Koning werd afgezeit--> Republiek

 • SU levert wapens aan Egypte en Syrië

  In koude oorlog neigde Nasser naar RUsische kamp. Anti westerse stemming. Egypt bleef officieel neutraal
 • Baath Partij kwam op

  -dekolonisatie
  -Wederopleving van Arabische natie
  -nationalistisch/socialistisch
  -gelijkheid tussen mensen
 • SUEZKRISIS

  GB vond Nasser nieuwe Hitler. Hij wilde Assoeandam en RUssen financieerde het. Hij kondigde nationalisatie van Suzknaaal aan. Britten hadden plan met Fransen om dat niet te laten gebeuren. ze bombardeerden Egyptische stelling en deden invasie. Maar Eisenhower was woendens op imperialistisch optreden van hen. Ze trokken zich terug (koude oorlog)
 • President Eisenhower spreek zich uit over 'het recht van de VS om met behulp van een gewapende macht de onschendbaarheid van 'naties' te beschermen'

  VOORAL ISRAEL
 • Verenigde Arabische Republiek (VAR)

  Door Nasser is Syrië en Egypte samengevoegd
 • VAR (Egypte+Syrië)

 • Irak staatsgreep: Koninklijke familie uitgemoord-->Irak republiek

  -Landhervormingen
  -prowesterse koers vervangen door oriëntatie op Moskou
 • VAR wordt ontbonden

 • Proces tegen EIchman, die deportatie van Joden naar vernietigingskampen had georganiseerd

  Werd door Israëlische geheime dienst Mossad gedood.
 • VAR NIET MEER

 • Baath partij kwam aan mach in Syrië

  1970: al-Assad werd staatshoofd. Strenge dicatatuur:
  Radicale maatschappij hervormingen
  -nationalisatie van bank en verzekeringswezen
 • PLO opgericht

  Arafat speelde hoofdrol
  -gewapende strijd leid tot eigen staat Palestina
  -Guerilla-actie kern van palestijnse bevrijdinsoorlog
  -nationale plicht zionstische imperialistische invasie terug te drijven uit palestina en zuiveren van zionistische aanwezigheid.
 • Zesdaagse oorlog

  Syrië en Egypte werkten nauw samen. Hij dwong VN om blauwhelmen weg te halen, en maakte scheepvaar door golf van akaba ongmogelijk.
  Israel angst! ze was voorpost van westers imperialisme. Israel wachtte niet af en schakelde luchtmacht van hun uit. ze versliegen Egypte< Jordanie en Syrië.
  bereikten: sinai woestijn, gazastrook, westoever jordaan, hoogvlakte golan op syrië
 • Baath Partij aan macht in Irak

  Al-Bakr gebruikte Baath om een netwerk van persoonlijke macht op te bouwen. Dus geen eenheid tussen Arabische landen. Baat leiders stelden hun eigen land voorop
 • Arafat leiding PLO

  -vliegtuigkapingen
 • PLO valt Jordanië aan. Hoessein BAM PLO

 • Gijzeling Olympische spelers

 • Britse Iraq Petroleum Company genationalisteerd

  regime nam controle van oliebronnen over
  irak belangrijkste olieproducerende landen ter wereld.
  door oliecrisis schatkist groeide.
 • Jom Kippoeroorlog

  Nasser dood. Sadat nieuwe president Egypte. Hij wilde eerst militaire overwinning voor overwinning Israël. Tijden feestdag viel hij met Syrië Israël binnen. Amerikaanse luchtbrug hielp Israël. Sharon (lidoekleider) stak Suez kanaal over. Golan werd heoverd. SU dreigde met atoomwapen, dus VS zei HOU JE IN ISRAEL. dus dat deden ze. Arabische landen dachten wij zijn machtig wij hebben olie.
 • Oliecrisis

  Arabieren boycotten landen die Israël steunden-->wereldwijde economische inzinken. velen landen kozen nu voor Arabieren.
 • Algemene vergaderingen VN zei dat zionisten racisten waren

 • Likoed won verkiezingen

  Begin, was nieuwe premier. Joodse nederzettingen op westoever en in gazastrook. Doel: verjoodsing van deze gebieden. WIJ GAAN NIET WEG> LAAT PALETSIJNEN MAAR OPROTTEN.
  Likoed wilde kenmaar maken dat ze Judea en Samaria vooraltijd bij israel wilden hebben.
 • Grote volksopstand Iran (Revolutie)

  Deze stond niet in teken van ideologieen, vooruitgang en modernisering.
  Het was juist een conservatieve omwenteling. de bron van de islam werd orientatiepunt van samenleving.
  -->Islamitische Republiek werd uitgeroepen.
 • Camp David 1979

  Sadat, Carter, Begin in Camp David. Akkoorden
  -wederzijdse erkenning
  -vredesverdrag; israel sinai terug, en zij door suezkanaal en golf van akaba
  -israel instemming met een vorm van beperkt zelfbestuur voor palestijnen in bezet gebied
 • Fundamentalisten grijpen macht in Iran

  Fundamentalisme: tegenstanders van ales wat inbreuk maakt op wat zij zien als goddelijke wetten.
 • Sjah Pahlavi vluchte en Khomeini (sjitische geestelijke) kwam terug

 • Sjah vlucht, Khomeini weer terug

  Amerika weigerde Sjah uit te leveren, dus fundamentalisten gijzelen AMerikaanse amabassade personeel in Theran. Gevolg: lange periode van vijandschap tussen Iran en Amerika
 • Saddam Hoessein president van Irak

  Motto: het is beter om onschuldige mensen te doden dan schuldigen te laten leven.
  boodscahp aan sjiíten dat ze zich gedeist moesten houden.
  hij was nietvoor seculiere staat.
  Westen nam het niet serieus. Khomeini was antiwesters en slecht voor volk. Hoessein was dictator maar zorgde wel voor volk...
 • Osama bin Laden trok naar Afghanistan om Russische bezetters te bevechten.

  -aanhanger wahabisme
  -protesteerde tegen staionering Amerikaanse militairen in Saudi-Arabie.
 • Oorlog Irak Iran

  Inzet strijd: bezit van grensrivier de SHatt al -Arab.
  Saddam wenste rivaliteit tussen Arabieren en Perzen in zijn voordeel te beslechten.
  En winnen beteknde klap voor sjíieten. Hoessein kreeg financiele hulp van Arabische landen.
 • Sadat (Israel) doodgeschoten, opvolger: Moebarak

  Moslim Broederschp: organisatie beheerde netwerk van hospitalen, liefdadiheidsinstellingen en rechtswinkels. Zij vormden het brein achter de moordaanslag op Sadat.
 • Israel luchtmacht aanval op Kerncentrale Osirak

  Voorkomen dat Irak atoomwapens zou produceren.
 • Verzet van streng gelovige moslims werd streng onderdrukt (al -assad)

  10.000den doden. Boodschap: Baath-ideologie: seculiere staat centraal los van godsdienstige invloed)
 • Iran wint grootste gedeelte terug van Irak-Iran oorlog

  Kindsoldaten. Martelaarschap is kenmerkend voor sjiitische islam.
 • Saddam Hoessein hersteld betrekkingen met VS

 • Intifada.

  Media oorlog. Palesitijnen op Westoever en in Gaza in opstand tegen Joodse bezetters
 • Hamas opgericht

  Palestijnse fundamentalisten. Opereerde vanaf Gazastrook
  doel: Israel vernietigen, en op grondgebied van Palestina een islamtische staat te stichten.
  Moedigde zelfdmoordpogingen aan. Hezbollah, sjiitische organisatie die gestuend werd door Iran. en Islamitische Jihad
 • Gifgasbombardement op Koerische stadje Halabja

  neef Saddam: Ali Chemicali
 • Al Qaida opgericht

 • Irak valt Koeweit binnen

  Bush senior zag hitler in Saddam. Hij wilde niet van appeasementpolitiek te wordn verdacht. ander motief: koweit was van belang als goedgunstige olieleverancier voor Weten.
 • Desert storm-->grondoffenssief

  5 weken van luchtaanvallen op Irak. omdat ze koeweit niet verlaatten. Irak vuurde Israel en Saudi arabie.
 • Opstanden Sjiíten en Koerden tegen HOessein

  Hoessein wint. heel veel doden.
 • VN aanbod aan Irak olie te leven in ruil voor voedsel en medicijnen

  Grote hongersnood vanwege economische sancties die amerikanen irak oplegden.
 • Arbeidspartij aan macht in Israel onder Rabin

  -vrede met palestijnen
 • Washington akkoord op basis van geheime besprekingen in Oslo

  Rabin, Clinton, Arafat schudden elkaar de hand
  -ze erkennen elkaar
  -PLO zou vernietiging van Israel schrappen uit handvest
  -Eigen bestuursorgaan voor Palestijnen
 • Israel en Jordanië vred

 • Welvaartspartij aan macht (herstel islamitsche waarden)

  Vrouwen gesluierd, sharia ingevoerd
 • Rabin doodgeschoten door Joodse Extremist

  omdat ze vrijandig tegen over regering stond omdat die met PLO wilde ondehrandelen.
 • Hamas doet aansalgen enzo

 • Osama terug naar Afghanistan als gast van fundamentalistische taliban-bewind

  Hij vormde al Qaida: geweld tegen Amerikanen.
 • Hoessein gaat op aanbod VN 1992 in

  Hij zag t als zwaktee van wereldgemeenschap en ging hogere eisen stellen.
 • Taliban aan macht in Afghanistan

 • Aanslag Luxor door fundamentalisten

  Moebarak probeerden fundamentalistische organisaties de kop in te drukken, dus Moslim Broederschap werd nog populairder. belangrijkste ideoloog: Qutb
 • Sadam dwingt wapeninspecteurs te vertrekken

  Dit was wachten op volgende confrontatie met Amerika
 • Gerechtigheids-en Ontwikkelingspartij AKP overwint.

  Kemals seculiere erfenis kwam onder druk te staan
 • Al-Aqsa-intifada

  Sharon bracht bezoek aan heiligdom. veel bloediger dan die andere. kogels. media. propgand voor PLO jongejte in vuurlinie. woendende massa palestijnen sprak dat tegen.
 • Sharon kwam aan macht

  onderhandelingen met palestijnen werden niet meer hervad.
  leger sloot delen af van bezette gebieden, vernietigde woningen enzo van palestijnen en schoot op arafat. Hij vond dat Arafat verantwoordelijk was voor aanslagen ookal kwamen die van Hamas
 • Oorlog Blair Bush, VN troepen tegen Taliban. Ze vredreven hen

  Bin laden ontwkam. Hij houdt zich verborgen.
  NAVO instlleerde verschillende troepenmachten. Voor wederopbouw en jacht naar terroristen voort te zetten
 • WTC ramp in New York en ministerie van Defensie in Washington

  -moslims vieren veest. de grote statan Amerika was diep vernederd.
  Israel voelde zich nu nog sterker verbonden met VS.
  VS zei dat wat amerika nu is overkomen, zo voelde israel zich al jaren. mikpunt te zijn van terroristische zelfmoordaanslagen
 • VN resolutie 1441

  wapeninspecties in Irak. Geen rechtvaardiging voor militair ingrijpen Maar Bush wilde regime change in Irak. Arabieren zeiden dat t m niet om deomcratie ging maar om olie.
 • Bush zag resolutie 1441 als toestemming om in te grijpen tegen Hoessein

  Frankrijk, duitsland, rusland waren ertegen.
  GEEN BLOED VOOR OLIE
  tegen bush en blair
 • Operatie Iraqi Freedom

  Bombardementen op Bagdad.
  9 April Badad onder Amerikaanse handen
 • Situatie Irak loopt uit de hand voor Amerikanen

  geallieerde troepen werden beschouwd als bezetters die weinig begrepen van bestaande etnische gevoeligheden.
  Soenieten en sjieeten opstanden. Amerikanen gebrek aan respect voor Arabische cultuur.
 • Verkiezingen voor parlement dat grondwet gin opstellen

  kiezers gingen massal naar stembus. grondwet werd aangenomen: regering nationale eenheid. Koerden en sjiieten kregen overhand. Zouden soennieten met die politieke spel meespelen??
 • Sjiiet Ahmadinejad werd in Iran president

  Sjiieten in Irak werden door Iran gesteund. Hij kondifde aan dat Iran zijn nueclaire programma zou hervatten. Nachtmerrie voor Amerika en Israel
 • Ophanging Saddam Hoessein

 • Amerika liqiudeerde moordenaar Zarqawi (Al Qaida)

  dood was geen keerpunt, aanslagen gne gijzelingsacties bleven. autobommen
 • Ahmadinejad was bereid elke aanvaller te doden

  'vandaag de dag behoren jullie tot swerelds machtigste legers, omdat jullie op allah vertrouwen!
 • Extreme foto's Abu Ghraib gevangenis

  ze vernedereden en mishandelen gevangenen.
  moslimwereld vatte t op als teken van ware bedoelingen van supermacht die met christleijkhumanistische idealen ten strijde trok en islam letterlijk als een hond aan leiband had getekend