Geological time spiral

Geokronoloogiline skaala Maarja BK

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  See periood algas umbes 4,6 miljardit aastat tagasi Maa tekkimisega ning lõppes umbes 4 miljardit aastat tagasi, kui Maale oli tekkinud algne maakoor, atmosfäär ning ookeanid. See oli väga vulkaaniline ning sagedaste meteoriidisadudega periood. Sellest ajast pärit kivimeid on leitud vaid Gröönimaalt, Kanadast ning Austraaliast.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Kuu tekke kohta on mitmeid hüpoteese, millest ükski pole leidnud kinnitust. Kõige tõenäolisem on hüpotees, mille kohaselt põrkas Maa suure taevakehaga, selle tagajärjel eraldus Maalt palju materjali, millest moodustus Kuu. Veel on välja pakutud hüpoteesid, et Maa ning Kuu tekkisid samast gaaspilvest, Maa keerles nii kiirelt, et temast eraldus tükk, millest sai Kuu ning et Maa haaras endale "valmis" Kuu, mis möödus tast liiga lähedalt.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Periood, mis oli 4 miljardit aastat tagasi kuni 2,5 miljardit aastat tagasi. Atmosfääris puudus vaba hapnik ning osoonikiht. Selle perioodi ajal tekkis Maale elu. Kuna miski ei olnud neelamas UV-kiirgust, sai elu hakata arenema ainult vees.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Puudus osoonikiht, mistõttu ei neelanud miski UV-kiirgust. Seetõttu sai elu alata ainult vees. Tolleaegsetest eluvormidest on säilinud vähe, kuna need olid pehmekoelised. Kivistised tekivad enamasti luustiku või kestaga organismidest.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Periood, mis kestis 2,5 miljardit aastat tagasi kuni 542 miljonit aastat tagasi. Mitmel korral oli Maa ulatuslikult jääga kaetud. Atmosfääris ning ookeanite pinnakihis hakkas suurenema hapnikusisaldus. Seda põhjustas fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevus.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Hulkraksete organismide teke

  Hulkraksete organismide teke
  Varasemad organismid olid harjunud elama hapnikuvaeses keskkonnas. Nüüd tekkis tänu fotosünteesivatele tsüanobakteritele hapnikku juurde. See võis juba olemasolevatele organismidele mõjuda surmavalt. Seega pidid organismid kiirelt evolutsioneeruma, et selles maailmas ellu jääda.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Periood, mis kestis 542 miljonit kuni 485 miljonit aastat tagasi. Toimus kambriumi plahvatus - väga kiire evolutsioon, mille käigus arenesid välja kõik peamised organismide ehitustüübid. Samuti toimus sellal ka evolutsiooniline võidurelvastumine - röövloomadel kujunesid kujunesid jõulised lõuad ning hambad, saakloomadel aga mineraalne toes, välisskelett.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Periood, mis kestis 485 miljonit aastat tagasi kuni 443 miljonit aastat tagasi. Sellel ajal oli soojades troopikameredes rikkalik elustik. Kuid ajastu lõpul toimus kliima järsk jahenemine, mis tingis jääaja. Jäätumisega alanes maailmameri kuni 100m võrra, mis tõi endaga kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Periood, mis kestis 443 miljonit aastat tagasi kuni 419 miljonit aastat tagasi. Soojades meredes ujusid ringi primitiivsed kalad. Kuid elu hakkas liikuma ka maale. Nii taimi kui loomi võis leida maalt. Taimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel. Loomade hulgas olid tuhatjalgsed ning skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Periood, mis kestis 419 miljonit aastat tagasi kuni 359 miljonit aastat tagasi. Sellel ajal olid troopikamered väga rikkaliku elustikuga. Tolleaegsed kalad kasvasid väga suurteks ning olid tippkiskjad. Maismaal hakkasid kasvama juba metsad. Samuti tekkisid kahepaiksed, kes olid suutelised maismaal lühikest aega hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Periood, mis kestis 359 miljonit aastat tagasi kuni 300 miljonit aastat tagasi. Maismaal olid võimsad metsad - tänapäevaste sõnajalgade, osjade ja kollade puukujulised eellased. Sellel ajastul tekkis tohutult kivisütt. Mitmed lülijalgsed said lennuvõime ning maale ilmusid esimesed roomajad.
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Periood, mis kestis 300 miljonit aastat kuni 250 miljonit aastat tagasi. Sel ajastul oli maal vaid üks hiiglaslik manner, mida ümbritses hiiglaslik ookean. Mandri sisealal oli väga karm kliima. Sellistes tingimustes suutsid elada roomajad.Ajastu lõpuks suri välja 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Periood, mis kestis 250 miljonit aastat kuni 200 miljonit aastat tagasi. Ajastu alguses oli elustik liigivaene. Ajastu jooksul tekkisid dinosaurused, kes said järjekordse väljasuremise tõttu domineerivaks loomarühmaks. Tekkisid ka esimesed imetajad.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Periood, mis kestis 200 miljonit aastat kuni 145 miljonit aastat tagasi. Sellel ajal oli elustikuks dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad. Tekkisid ka esimesed linnud, krokodillid ning kilpkonnad. Maismaal oli palju paljasseemnetaimedest koosnevat metsa.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Periood, mis kestis 145 miljonit kuni 66 miljonit aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiirelt kogu Maa. Maismaal elasid dinosaurused, arenesid uued imetajad ning linnud. Ajastu lõpul toimus massiline väljasuremine, mille käigus hävisid ka dinosaurused. Väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriiti.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Periood, mis kestis 66 miljonit aastat kuni 23 miljonit aasta tagasi. Kuna dinosaurused olid surnud, algas lindude ning imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajatest elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama merre. Ilmusid ka esimesed primaadid. Ajastu alguses oli kliima soe ja niiske, kuid see hakkas järk-järgult jahenema. Kujunesid välja ka ulatuslikud rohumaad.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Periood, mis kestis 23 miljonit aastat kuni 2,5 miljonit aastat tagasi. Mandrite geograafia, loomastik ning taimestik omandasid tänapäevase ilme. Tollal kujunesid välja tänapäevased linnud ning imetajad. Aafrikas ilmusid esimesed inimeste eellased. Perioodi jooksul jäätus Maa korduvalt.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Periood, mis algas 2,5 miljonit aastat tagasi ning kestab siiani. Perioodil tekkisid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad. Selle aja jooksul on palju liike välja surnud. Sellega seostatakse inimese mõju planeedile.