Geokronoloogiline skaala Kreete E

Timeline created by KreeteK
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 kuni 4mld aastat tagasi. Maa oli vulkaaniliselt aktiivne, sagedase meteoriidisajud. Selles perioodis on säilinud kivimeid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Aegkonna lõpus tekivad maakoor, varajane atmosfäär ja ookeanid.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkab kokku suure taevakehaga, tekib Kuu
 • 4,000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Elu teke 3,8mld aastat tagasi. Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestutest on pärit vanimad leitud stromatoliidid- mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Paljudest stromatoliitidest on säilinud ka bakterifossiile. Stromatooliidid hakkasid arenema 3,5 mld aastat tagasi.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2,500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult kaetud jääga. 2,1 mld aastat tagasi tekkisid mitmerakulised organismid. Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid ja suurem osa tänapäevastest loomahõimkondadest. Seda väga kiiret evolutsiooni tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kasvas planktiliste vetikate hulk, loomariiki ilmusid selgrootute rühmad. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik:käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ajastu lõpul toimus kiire kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Elualade vähenemine tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • -443 BCE

  Siluri

  Siluri
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Maismaataimed olid väiksed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Suured muutused toimusid maismaal. Devoni algul oli maismaataimestik veel madal ja hõre, ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed-selgroogsed.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad. Üleujutatavatel aladel- mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt ei ole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • -299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri sisealal oli kuiv kõrb ning seal oli karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad. Permi ajastu taimestikus suurenes paljasseemnetaimede osakaal, meredes aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • -252 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu alguses oli elustik üsna liigivaene, sest permi lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Triiase ajastul ilmnesid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • -201 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikku. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Väljasuremise üheks peamiseks põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas paleogeenis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Paleogeenis kujunesid ulatuslikud rohumaad- preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid ehk inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • -3 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike -(dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimeste üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.