Globaalne geoloogiline ajaskaala

Geokronoloogiline skaala Kirke K EV

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus: 4,6mld-4mld aastat tagasi. Kivimeid leitud Gröönimaalt Kanadast ja Austraaliast. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus: ligikaudu 4,55 kuni 2,5 miljardit aastat. Arahaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid ehk mikroorganismide ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus: 2,5mld-542mln aastat. Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus mõistatuslik Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus:541mln-485mln. Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval, samuti suurem osa tänapäevastest loomahõimkondadest. Kasvas planktiliste vetikate hulk; vetikad olid omakorda toiduks rikkalikule loomastikule. Loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad. Arvatakse, et välisskelett kujunes vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evolutsioonile. Toimus evolutsiooniline võidurelvastumine.
 • Period: 542 BCE to 2 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 485 BCE

  Kambrium

 • Period: 524 BCE to 2 BCE

  Fanerosoikum

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus: 485mln-443mln. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ajastu kliima oli valdavalt väga soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maisaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • Period: 485 BCE to 443 BCE

  Ordoviitsium

 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus: 443mln-419mln aastat tagasi. Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Taimed olid väiksed, lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketes, üleujutatud kohtades. Maismaad hakkasid asutama ka loomad. Esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • Period: 443 BCE to 419 BCE

  Silur

 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus: 419mln-359mln aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljusid meresid ja järvi on asustanud kalad näiteks mitmed rüükalad. Ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad ning ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • Period: 419 BCE to 359 BCE

  Devon

 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus: 359mln-299mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt ei ole tekkiud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Ilmusid esimesed roomajad ning mõndadel putukatel tekkis lennuvõime.
 • Period: 359 BCE to 299 BCE

  Karbon

 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus: 299mln-252mln aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Ülekaalus olid roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Taimestikus suurenes üaljaseemnetaimede, meres aga luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • Period: 299 BCE to 252 BCE

  Perm

 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestvus: 252mln-201mln. Ajastu algul oli elustik üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • Period: 252 BCE to 201 BCE

  Triias

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus: 201mln-145mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid- ihtüsaurusi ja plesiosaurusi. Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljaseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • Period: 201 BCE to 145 BCE

  Juura

 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus:145mln-66mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Maismaal valitsesid dinosaurused ning arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • Period: 145 BCE to 66 BCE

  Kriit

 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus: 66mln-23mln aastat tagasi. Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid ehk esikloomalised. Aegkonna alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Kuid järsult hakkas kliima jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed ehk suvehaljad taimed. Kujunesid preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 2 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • Period: 66 BCE to 23 BCE

  Paleogeen

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus: 23mln-2,5mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakksid levima maod, konnad, rotid, hiired ja laululinnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid ehk inimese eellased. Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Ploolustel kujunes jääkate.
 • Period: 23 BCE to 2 BCE

  Neogeen

 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus:2,5mln- tänaseni. Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens`i tekkimiseni. Ajastu jooksul on välja surnud ka palju imetaja- ja linnuliike näiteks mammutid, karvased ninasarvikud ja dodod. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • Period: 2 BCE to

  Kvaternaar