Geological time spiral

Geokronoloogiline skaala Ketlin G2E

By ketlin
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  • Kestus 4,6 mld (4600mln) kuni 4 mld (4000mln)
  • Kivimeid säilinud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias
  • Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud
  • Moodustusid maakoor, atmosfäär ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  U 100 mln aastat pärast Maa tekkimist põrkas Maa kokku suure taevakehaga, tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  • Kestus 4 mld (4000mln) kuni 2,5 mld (2500mln)
  • Meredes arenesid esimesed algelised eluvormid.
  • Vanimad stromatoliidid ehk mikroorganismide toimel kujunenud kihilised moodustised
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  • Kestus 2500 mln kuni 542 mln
  • Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele
  • Toimusid mitmed jäätumised, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud
  • Tekkis pehmekehaline ehk skeletita Ediacara elustik
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  • Kestus 542 mln kuni 485 mln *Tekkisid ka tänapäeval eksisteerivad peamised organismide ehitustüübid ja suurem osa loomahõimkondadest *Väga kiire evolutsioon ehk kambriumi plahvatus *Kasvas planktiliste vetikate hulk, loomariiki ilmusid käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused *Paljudel loomadel kujuned mineraalne toes (nt koda tigudel ja karpidel, välisskelett trilobiitidel) ilmselt sellepärast, kuna röövloomadel kujunesid jõulised lõuad ja hambad
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  • Kestus 485 mln kuni 443 mln
  • Soojades troopikameredes rikkaline elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt
  • Esimesed maismaataimed
  • Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul jahenes kiiresti, lõppes jääajaga
  • Jäätumine alandas ookeanipinda kuni 100m võrra, paljud madalmered muutusid maismaaks
  • Mereelustiku massiline väljasuremine
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  • Kestus 443 mln kuni 419 mln
  • Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad
  • Maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega, kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel
  • Esimesed maismaaloomad - tuhatjalgsed, meriskorpionid, skorpionid
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  • Kestus 419 mln kuni 359 mln
  • Troopikameredes rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, okasnahksed, trilobiidid - šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe
  • Tolleaegsed tippkiskjad olid nt rüükalad ja vihtuimsed, kes väga suureks kasvasid
  • Ajastu lõpuks tekkisid esimesed metsad
  • Esimesed kahepaiksed - selgroogsed, kes lühikest aega ka maismaal olla said
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  • Kestus 359 mln kuni 299 mln
  • Võimsad metsad, milles tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiiglaslikud puukujulised eellased
  • Mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed, kõige rohkem sütt, mis üldse tekkinud on, tekkis karbonis
  • Maismaal palju lülijalgseid
  • Osadel putukatel tekkis lennuvõime
  • Esimesed roomajad maismaal
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  • Kestus 299 mln kuni 252 mln
  • Tekkis hiidmanner Pangaea, mille siseala oli kaetud kõrbega, kus oli karm kliima
  • Maismaal loomadest ülekaalus roomajad, kuna pidasid tingimustele vastu
  • Suurenes taimestikus paljasseemnetaimede, meredes luukalade osakaal
  • Lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, kadus kuni 95% liikidest
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  • Kestus 252 mln kuni 201 mln
  • Elustik üsna liigivaene, permi ajastul toimunud väljasuremisest taastuti kuni 10mln aastat
  • Esimesed dinosaurused, muutusid peamiseks loomarühmaks maismaal, sest ajastu lõpul oli uus väljasuremine
  • Esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  • Kestus 201 mln kuni 145 mln
  • Triiase loomade asemel elasid dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad
  • Esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad
  • Ookeanides elas palju merelisi roomajaid: ihtüosaurused ja plesiosaurused ning juba tänapäevastega sarnased kalad
  • Maismaad kattis suuremal osal paljasseemnetaimedest tihe mets
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  • Kestus 145 mln kuni 66 mln
  • Esimesed õistaimed, hakkasid domineerima Maa maismaataimestikus
  • Ookeanides ja meredes olid plesiosaurused ja ihtüosaurused, maismaal dinosaurused, arenes uusi imetaja- ja linnuliike
  • Ajastu lõpus toimus massiline väljasuremine - hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt - põhjuseks ilmselt meteoriidiplahvatus
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  *Kestus 66 mln kuni 23 mln
  * Lindude ja imetajate kiire evolutsioon, imetajad kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks, enamik neist elasid maismaal, vaalade eellased elasid meredes
  * Esimesed primaadid
  * Ajastu alguse kliima oli soe ja niiske, hiljem hakkas jahenema ja troopiliste metsade asemel muutusid valdavaks heitlehelised taimed
  * Kujunesid preeriad ja savannid
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  • Kestus 23 mln kuni 2,5 mln
  • Tänapäevasemaks muutusid mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned
  • Laiemalt levisid maod, konnad, laululinnud, rotid, hiired, kujunesid tänapäevased imetajad ja linnud
  • Aafrikas ilmusid varased hominiidid ehk inimese eellased
  • Kliima jahenes, korduvad jäätumised, poolustel kujunes jääkate
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  • Kestus 2,5 mln kuni tänapäevani
  • Ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon viis Homo Sapiens'i tekkimiseni
  • Välja surid paljud imetaja- (nt. mammut, karvane ninasarvik) ja linnuriigid (nt. dodo, moa)