Geokronoloogiline skaala Franko R1

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Planeedi Maa kujunemine. Vulkaaniliselt aktiivne periood, sagedased meteoriidisajud, kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpul kujunesid maakoor, atmosfäär ja ookeanid (hüdrosfäär).
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkab (ilmselt) kokku suure taevakehaga ja moodustub Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Meredes arenesid algelised eluvormid ja tekkisid mandrid. Atmosfääris oli hapniku vähe. Arhaikumiaegsed kivimeid leiab Gröönimaalt, Siberist, Kanadast, USAst, Baltimaadest jne.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Elu tekkimisele viitab stromatoliitide esinemine ligi 3,5 miljardi aasta vanustes kivimites.
 • 3500 BCE

  Stromatoliidide tekkimine

  Stromatoliidide tekkimine
  Stromatoliit on lubiainest moodustis, mis tekib vees tsüanobakterite või teiste mikroorganismide elutegevuse toimel. Vanimad stromatoliidid on leitud Lääne-Austriaaliast.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Tänu fotosünteesivatele tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist, mil maapind oli ulatuslikult jääga kaetud.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäevadel, samuti suurem osa tänapäevastest loomhõimkondadest. Tekkisid esimesed hulkraksed organismid. Enamused mandrid olid kivist pinnaga. Mered olid suhteliselt soojad.
 • Period: 542 BCE to 1 CE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Palesoikum ehk vanaaegkond

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
  Esimestel keelikloomadel arenes välja pealuu ning selgroog, kuid neil polnud lõualuusid.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elasid käsijalgsed, trilobiidid, korallid jne. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, ajastu lõpul toimus kiire jahenemine. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100 meetri võrra ja muutis palju maailmamerd kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi kaasa massiivse väljasuremise.
 • 470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Esimesed taimed olid soonteta taimed (puudub juhtkudede süsteem), kellel puudusid sügavad juured. Arenesid rohelistest vetikatest.
 • 445 BCE

  Vanim odasaba fossiil

  Vanim odasaba fossiil
  Varaseimad odasaba fossiilid pärinevad ordoviitsiumi lõpul kujunenud kivimitest.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel ja üleujutatavatel aladel. Tekkisid esimesed maismaaloomad.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes rikkalik põhjaelustik (käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid). Šelfimerede äärealadel suured rifid. Paljud kalad kasvasid väga suureks. Maismaale tekkisid esimesed metsad. Ilmusid esimesed selgroogsed kahepaiksed.
 • 380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
  Kõrgeimad puud olid üle 8 meetri pikkused. Ülejäänud taimestiku moodustasid enamasti sõnajalalised ja samblad.
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
  Selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaa peal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad - osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel alades kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel tekkis ka lennuvõime. Esimesed roomajad.
 • 345 BCE

  Arthropleura

  Arthropleura
  Suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos. Pikkus kuni 2,6 meetrit.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangea, mida ümbritseb Panthlassa ookean. Mandri sisealad kaetud kuiva kõrbega. Ülekaalus roomajad. Suurenes paljasseemnetaimede, meredes luukalade, osakaal. Lõppes suurima väljasuremisega Maa ajaloos, kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Elustik üsna liigivaene. Ilmusid esimesed dinosaurused. Esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 243 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Ajastu lõpul toimunud järjekorde väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal.
 • 210 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides rohkelt merelisi roomajaid ning tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
  Arvatakse, et linnud arenesid välja teropoodide seltsist.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Esimesed õistaimed, mis hakkasid kiiresti domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega ning karpidega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid ka uued imetajate ning lindude liigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jne.
 • 140 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asususid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metsa kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema ning kujunesid ulatuslikud rohumaad, mis asendasid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 CE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosaruste väljasuremine

  Dinosaruste väljasuremine
  Tõenäoliselt surid dinosaurused ning paljud teised liigid välja meteoriidiplahvatuse tõttu.
 • 40 BCE

  Esimesed jäneselised

  Esimesed jäneselised
  Arvatakse, et esimesed jäneselised arenesid Aasia aladel.
 • 23 BCE

  Neogeen

  Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt levisid maod, konnad ja laululinnud ning rotid ja hiired. Aafrikas ilmusid varaseed hominiidid. Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Kujunes pooluste jääkate.
 • 3 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
  Tekkisid umbes 2,5 miljonit aastat tagasi.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ilmusid inimese vahetud eellased. Surid välja mammutid ja karvased ninasarvikud ning dodod ja moad. Väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.