Maa

geokronoloogiline skaala carmel g2r1

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestvus 4,6mld kuni 4mld aastat tagasi, Maa oli sel perioodil vulkaaniliselt aktiivne ning seda tabasid sagedased meteoriidisajud. Selles perioodis on saäilinud kivimeid Gröönimaal Kanadas ja Austraalias. Hadaikumi lõpul tekkisid maakoor, varajane atmosfäär ja ookean.
 • 4600 BCE

  Maa tekkimine

 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  10 miljonit aastat tagasi põrkus Maa kokku suure taevakehaga ja moodustus Maakaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladudest on pärit vanimad leitud stromatoliidid, milles on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum e ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum e argueoon

  Proterosoikum e argueoon
  Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus vaidlusi tekitav pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka praeguseks välja surnud organismirühmi.
 • 2500 BCE

  Esimesed ühe- ja mitmerakulised organismid

 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e argueoon

 • 542 BCE

  Paleosoikum e vanaaegkond

  Paleosoikum e vanaaegkond
  Paleosoikumis toimusid geoloogilised, klimaatilised ja evolutsioonilised muutused. Paleosoikumi alguses oli hiidkontinent Gondwana moodustumas või äsja moodustunud ning asus lõunapooluse lähedal. Paleosoikumi lõpus domineerisid suured roomajad ja esinesid esimesed tänapäevased taimed.
 • 542 BCE

  Fanerosoikum

  Fanerosoikum
  Fanerosoikum on kronostratigraafiline üksus (ladem) ning geokronoloogiline üksus (eoon). Fanerosoikum vastab ajavahemikule 542 miljonit aastat tagasi kuni tänaseni.
  Fanerosoikum jagatakse kolmeks aegkonnaks, millele vastavad samanimelised ladekonnad : kainosoikum, mesosoikum paleosoikum.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambrium on paleosoikumi ehk vanaaegkonna ja ka kogu fanerosoikumi vanim ajastu. Kogu kambriumile eelnenud perioodi Maa ajaloos nimetatakse eelkambriumiks.
  Kambriumi ajastu settekivimeid on ka Eesti aluspõhjas, nende avamusalaks on kitsas riba Põhja-Eesti klindi jalamil.
 • 542 BCE

  Skeletiga organismid

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum e vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 485 BCE

  Kambrium

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ordoviitsium on nii ajavahemik Maa ajaloos kui ka kivimkompleks, mis on selle ajastu jooksul moodustunud. Nimi pärineb tänase Suurbritannia aladel elanud keldi hõimu ladinakeelsest nimest ordovices. Ordoviitsiumi ajastul jätkus kambriumis alguse saanud Kaledoonia kurrutus, mille käigus tekkis näiteks Skandinaavia mäestik.
 • 485 BCE

  Esimesed kalad

 • Period: 485 BCE to 443 BCE

  Ordoviitsium

 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri alguseks loetakse Ordoviitsiumi–siluri väljasuremist, mille käigus suri välja 60% meres elanud selgrootute liikidest.
  Siluri jooksul toimus mitu olulist evolutsioonilist edasiminekut. Siluris tekkisid esimesed luukalad. Lisaks tekkisid Siluris esimesed maismaataimed, mis paiknesid üldiselt veekogude vahetus läheduses.
 • 443 BCE

  Esimesed maismaataimed

 • Period: 443 BCE to 419 BCE

  Silur

 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Devoni ajastu on nimetatud Devoni krahvkonna järgi Inglismaal, kus selle ajastu kivimeid esmakordselt uuriti. Devoni ajal toimus esimene suureulatuslik adaptiivne radiatsioon kuival maal. Moodustusid ulatuslikud metsad ning suurenes oluliselt kalade mitmekesisus.
  Devoni kivimite paksus Eestis võib kohati ulatuda 500 meetrini, kõige paksem on ladestu Kagu-Eestis.
 • 419 BCE

  Esimesed putukad

 • Period: 419 BCE to 359 BCE

  Devon

 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Mõnikord nimetatakse Karbonit kivisöeajastuks. Karboni ajastu algupoolel valitses tänasest soojem kliima, hiljem kliima jahenes, Karboni ajastu keskmine temperatuur oli sama mis praegune.
  Karboni ajastu jooksul tekkinud kivimeid Eesti aluspõhjas säilinud ei ole.
 • 359 BCE

  Esimesed roomajad

 • Period: 359 BCE to 299 BCE

  Karbon

 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Permi ajastu – roomajate ajastu, paljasseemne taimed domineerivad. Permi lõpus tabas Maad selle ajaloo suurim väljasuremislaine, mil hukkus umbes 96% merelistest liikidest ja suurel hulgal maismaaliike.
 • 299 BCE

  Triobiitide väljasuremine

 • Period: 299 BCE to 252 BCE

  Perm

 • 252 BCE

  Mesosoikum e keskaegkond

  Mesosoikum e keskaegkond
  See oli hiiglaslike maa-, mere- ja õhukoletiste – hiidsisalike ehk sauruste aeg. Aeg, mil taimed said õied ja lopsakad subtroopilised metsad ulatusid praeguse polaarjooneni. Aeg, mil pudenes kildudeks Pangaea hiidmanner ja kujunesid Atlandi ning India ookean, mil veteväli kattis ajuti suurema osa Euroopast ja tekkisid kõige rikkalikumad kulla ning musta kulla – nafta varud.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Triias kuulub Mesosoikumi aegkonda. Triiasele eelneb Perm ja järgneb Juura. Triias jagatakse kolmeks ajastikuks. Alam-, Kesk- ja Ülem-Triias
 • 252 BCE

  Dinosauruste domineerimine

 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum e keskaegkond

 • Period: 252 BCE to 201 BCE

  Triias

 • Period: 201 BCE to 145 BCE

  Juura

  Juura kuulub Mesosoikumi aegkonda. Juurale eelneb Triias ning järgneb Kriit. Juura jagatakse kolmeks ajastikuks nagu Triias.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kriit kuulub Mesosoikumi aegkonda, olles selle noorimaks ajastuks. Kriidile eelneb Juura ning järgneb Kainosoikumi vanim ajastu Paleogeen. Kriit jagatakse kaheks ajastikuks: Ülem- ja Alam-Kriit.
 • 145 BCE

  Esimesed linnud, õistaimed

 • Period: 145 BCE to 66 BCE

  Kriit

 • 66 BCE

  Kainosoikum e uusaegkond

  Kainosoikum e uusaegkond
  Kainosoikum ehk uusaegkond on kronostratigraafiline üksus (ladekond) ning geokronoloogiline üksus (aegkond). Kainosoikum vastab ajavahemikule 66 miljonit aastat tagasi kuni tänaseni.
  Kainosoikum jagatakse kolmeks ajastuks, millele vastavad samanimelised ladestud. Kolm ajastut omakorda jagunevad seitsmeks ajastikuks
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Paleogeen kuulub Kainosoikumi aegkonda, olles selle vanimaks ajastuks. Paleogeenile eelneb Kriit ning järgneb Neogeen. Paleogeen jagatakse kolmeks ajastikuks: Oligotseen, Eotseen ja Paleotseen.
 • 66 BCE

  "Imetajate" aeg

 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum e uusaegkond

 • Period: 66 BCE to 23 BCE

  Paleogeen

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Neogeen kuulub Kainosoikumi aegkonda. Neogeenile eelneb Paleogeen ja järgneb Kvaternaar. Neogeen jagatakse kaheks ajastikuks: Pliotseen ja Miotseen.
 • Period: 23 BCE to 2 BCE

  Neogeen

 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Seda ajastut iseloomustavad kliima järsk jahenemine ning tsüklilised muutused, glatsiaalsed pinnavormid ning inimeste suurenenud roll. Inimesega on kaasnenud olulised keskkonnamuutused, mis on sügavalt mõjutanud ja kujundanud maastikku ja elu Maal. Kliimamuutused on põhjustanud taimestiku ja loomastiku ning inimese evolutsiooni kiirenemist.
 • 2 BCE

  Inimese areng

 • Period: 2 BCE to 1 BCE

  Kvaternaar