Skaala taust

Geokronoloogiline skaala

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kujuneb planeet Maa, vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidisajud. Kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär. Kivimeid on säilinud sellest perioodist Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias.
  Rasked elemendid vajusid Maa keskmesse moodustades tuuma ja magneetilise välja ümber Maa.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Suure kokkupõrke hüpotees- Marsi suurune objekt põrkas kokku suurel kiirusel maaga mille tagajärjel jäi sellest allesjäänu Maa orbiidile.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Tänu kuule aeglustus Maa tiirlemine kahekümne nelja tunni peale ning tiirlemine ka stabiliseerus. Kokkupõrkest Maa telg kaldus ja tekkisid aastajad. Maa jahtus ning tekkisid esimesed kontinendid (Vaalbara superkontinent) ja veeaurust ookeanid.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum e. ürgeoon

 • 3800 BCE

  Esimene elu

  Esimene elu
  Vees hakkas tekkima esimene elu. Arenesid algelised eluvormid: mikroorganismid(näiteks tsüano- ja purpurbakterid) ja ka mitmesugused vetikad. Sellest ajast pärinevad vanimad stomatoliidid. Hakkas vaikselt hapniku teke
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Hapniku sisaldus suurenes atmosfääris kui ka vees. Hapniku ja metaani kombineerides atmosfääris selle soojahoidvus vähenes drastiliselt, mille tagajärjel tekkis 300 miljoni aastane jääaeg.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e. agueoon

 • 2100 BCE

  Ediacara elustiku teke

  Ediacara elustiku teke
  Hapnikurikas atmosfäär soodustas elu arengut keerukamaks, tekkisid eukarüoodid.
 • 542 BCE

  Kambriumi

  Kambriumi
  Kambriumi plahvatus. Tekkisid peamised tänapäevased organismide ehitustüübid,ning ka mitmed loomhõimkonnad. Ilmusid paljud selgrootute rühmad näiteks käsnad, ainuõõssed ja limused. Evolutsiooniline võidurelvastumine (välisskelett versus jõulised lõuad ja hambad)
  Ka esimeste kalade teke
 • 542 BCE

  Osooni kihi paksenemine

  Osooni kihi paksenemine
  Tänu eukarüootide hapniku tootmisele oksüdeerus kogu raud vees ning pärast seda hakkas hapnikku lekkima ka atmosfääri, mis ajapikku tekitas osooni (O3). Tänu osooni kihile oli elul võimalust ka areneda veest välja.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum e. vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Troopikameredes valitses rikkalik elu ning tänu soojale kliimale hakkasid tekkima ka esimesed maismaa taimed. Ajastu lõppes jääajaga, mis tõi kaasa meretaseme 100 meetrise languse ja suure liikide väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kalade populatsioon suurenes ning tekkisid ka esimesed rifid. Valitses kalade ajastu. Taimestik maismaal kasvas ning maal hakkasid elama esimesed selgrootud: tuhatjalgsed ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Veeelustik arenes veelgi rikkalikumaks erinevate kliimadega meredes kui ka järvedes. Kalad arenesid edasi ja tekkisid tippkiskjad rüükalad ja vihtuimsed.
  Tekkisid esimesed metsad ja ka kahepaiksed kes olid suutelised maa peal elama võtsid üle tühja Gondwana kontinendi. Algas kahepaiksete ajastu.
 • 350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaa oli kaetud suurte metsadega ning leidus ka tänapäevast sõnajalgade,koldade ja osjade eelasi.
  Maismaal valitsesid lülijalgsed, esimesed putukad hakkasid saama omale lennuvõime ning maal tekkisid ka esimesed roomajad
 • 350 BCE

  Kivisöelademed

  Kivisöelademed
  Karboni ajastul tekkis kõige rohkem kivisütt. Ranniku üleujutavatel aladel kasvanud võimsad metsad surid ning neist tekkisid kivisöelademed. Kivisüsi tekkis ka tänu globaalsele soojenemisele, mille pärast surid välja vihmametsad ning surnud puud mattusid aja jooksul kõrbe alla.
 • 300 BCE

  Permi

  Permi
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mille keskel valitses karmi kliimaga kõrb. Kestis roomajate ajastu, sest neile sobis antud kliima kõige paremini.
  Suurenes luukalade arv vees ning paljasseemnetaimede osa maismaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum e. keskaegkond

 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Jätkus roomajate ajastus, kuid elu oli liigivaene ja kulus 10 miljonit aastat selle normaliseerumiseks. Maa kliima soojenes veelgi, mis andis hoogu dinosauruste tekkele ning ajastu lõpus täna järjekordsele väljasuremisele sai neist peamine maismaa loomarühm. algas dinosauruste valitsusaeg.
 • 250 BCE

  Suur väljasuremine

  Suur väljasuremine
  Permi ajastu lõpuks peetakse suurt väljasuremist, mis oli maailma suurim kuna kadus 95% kõigist maailma liikidest. 96% vees elavatest liikidest ja 70% maismaal elavatest selgroogsetest surid välja. Konsensusele on jõutud, et põhjuseks oli võimsa meteoriidi langemine maale.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Maismaa oli kaetud suurte paljasseemnetaimede metsadega, mis tõstsid hapniku koguse atmosfääris 35% peale. Juura ajastu loomastik vahetas välja Triiase generatsiooni ja ka vees leidus rohkesti merelisi roomajaid, ammoniite ja tekkisid kilpkonnad, krokodillid ja ka tänapäeval elutsevad kalad.
 • 200 BCE

  Esimeste imetajate ilmumine

  Esimeste imetajate ilmumine
  Ilmusid Triiase ajastu lõpus.
 • 150 BCE

  Tekkisid esimesed linnud

  Tekkisid esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis kiirelt hakkas domineerima maismaataimestikku. Ookeanid ja mered olid täis elu alustades karpidega ja lõpetades saurustega. Maismaal valitsesid siiani dinosaurused, kuid arenes ka palju uusi imetaja- ka linnuliike.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas imetajate ja lindude võidukäik. Imetajad muutusid suureks liigirikkaks rühmaks enamasti elades maismaal, kui oli ka erandeid(vaala eelased).
  Troopikaline, niiske kliima valitses ka suuurtel laiuskraadidel, kuid aja jooksul muutus kliima jahedamaks.
  Välja hakkasid kujunema rohumaad ja savannid.
 • 66 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Kriidi aja lõpuks peetakse dinosauruste väljasuremist, milleks peetakse kuue miili laiuse meteoriidi langemist maale. Kokkupõrkest tekkinud osakeste pilv blokeeris kogu päikesevalguse maal tuues kaasa suured kliima muutused , mis oli ka dinosauruste lõpuks.
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Geograafia, loomastik ja taimestik hakkasid sarnanema tänapäevasele ning kujunes välja mitmed tänapäeval eksisteerivad liigid.
  Aafrikas ilmusid esimesed homoniidid.
  Kliima jahenes, mis tõi kaasa jäätumisi ning tekitas poolustele jääkatte.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ilmusid Homo perekonna esimesed esindajad. Inimese evolutsiooni peetakse ka põhjuseks, miks mitmed liigid nagu mammutid ja dodod välja surid
 • Period: 66 to 1 CE

  Kainosoikum e. uusaegkond