A1cd15f341693a8487cf512aa69261e1 happy earth our planet

Geokronoloogiline skaala. Danila Senov G2E

By Teze
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi.
  Pärit kivimeid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias.
  Vulkaaniliselt väga aktiivne, meteoriidisajud.
  Hadaikumi lõpuks kujunes algne maakoor ja atmosfäär ning moodustusid ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu tekkimine

  Kuu tekkimine
  Maa põrkus suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Kestus 4 mld - 2,5 mld aastat tagasi.
  Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Elu arvatakse olevat tekkinud 3,8 mld kuni 3,5 mld aastat tagasi. Sellele viitab stromatoliitide (bakterite ja teiste mikroorganismide toimel moodustunud kivimite) esinemine ligi 3,5 mld aasta vanustes kivimites.
 • 3500 BCE

  Stromatoliit

  Stromatoliit
  Stromatoliidid hakkasid arenema 3,5 mld aastat tagasi.
  Neid võib praegugi kohata näiteks Austraalias.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus.
  Toimus mitu suurt jäätumist.
  Tekis suur pehmekehaliste (s.t ilma skeletita) elusorganismide rühm.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
  Mitmerakulised organismid hakkasid proterosoikumi lõpus kiiresti levima ja arenema.
 • 1900 BCE

  Eukarüoodid

  Eukarüoodid
  Eukarüoodid ehk päristuumsed (Eukaryota) on organismid, kelle rakud on päristuumset (eukarüootset) tüüpi. Eukarüoodid on oma nime saanud selle järgi, et neil asub geneetiline informatsioon (kromosoomidena) rakutuumas, mis on membraaniga ümbritsetud organell.
  Vanim eukarüoodi kivistis, leitud USAst Michiganist 1,9 mld.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus 542mln - 485mln aastat tagasi. Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad tänapäeval, samuti suurem osa tänapäevastest loomhõimkondadest. Seda tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Ilmusid paljud selgrootute rühmad. Arvatakse, et väliskelett kujunes vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evolutsioonile. Seda nimetatakse evolutsiooniliseks võidurelvastumiseks.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 251 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

  hiidmanner lagunes osadeks- kujunesid praegused mandrid ja ookeanid, kliima jahe ja kuiv, ulatuslik kõrbestumine
 • 532 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
  Kivistised on näidanud, et kalad on evolutsioneerunud enam kui 500 miljonit aastat. Luukalade areng.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe. Ajastu lõpul toimus kiire kliima jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise 100m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 480 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Esimesed maismaataimed olid samblalaadsed, kes nõudsid niisket kliimat. Hiljem, kui taimed olid võimelised moodustama oma katteks vahalaadseid aineid, said nad võimaluse asustada sisemaa kuivemaid piirkondi.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid algelised kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Maismaataimed olid väiksesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel. Maismaad hakkasid asustama loomad, näiteks tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik. Mitmed kalad kasvasid väga suureks ja olid selle aja tippkiskjad. Ajastu alguses oli maismaataimestik madal ja hõre. Ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karboni ajastu algupoolel valitses tänasest soojem kliima, hiljem kliima jahenes, Karboni ajastu keskmine temperatuur oli sama mis praegune. Karboni ajastu jooksul tekkinud kivimeid Eesti aluspõhjas säilinud ei ole.
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Permi lõpus tabas Maad selle ajaloo suurim väljasuremislaine, mil hukkus umbes 96% merelistest liikidest ja suurel hulgal maismaaliike. Ühe põhilise massväljasuremiseni viinud põhjusena tuuakse välja Siberi aladel toimunud ja ligi miljon aastat väldanud ulatuslikku vulkaanilist aktiivsust, mille tulemusena sattus atmosfääri suures koguses osoonikihti hävitavaid aineid.
 • Period: 252 BCE to 65 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

  meteoriidi langemine Maale
 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus 250 - 200 mln aastat tagasi. Selle ajastu elusti oli alguses üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Sel ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimus järgmine väljasuremine, mis andis võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiase ajastul ilmusid ka esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Dinosaurused (ka hiidsisalikud, ürgsisalikud) olid roomajad, kes elasid Maal triiase ajastust kuni kriidiajastu lõpuni. Tänapäeval käsitletakse neid roomajate klassi ülemseltsis (Dinosauria). Kõige suuremad maismaal elanud loomad on tõenäoliselt kuulunud dinosauruste hulka.
 • 220 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
  Esimesed imetajad arenesid välja roomajatest juuraajastu algul, umbes 220 miljonit aastat tagasi.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Juura ajastu kestis 200-150 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Rohkelt merelisi roomajaid elas ookeanides ning meredes elasid juba tänapäeva tüüpi kalad. Maismaast suur osa oli kaetud tiheda metsaga, mis koosnes paljasseemnetaimedest. Triiase ajastul elanud loomi vahetasid vähehaaval välja dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi ajastu lõpus hävivad dinosaurused, paljud merelised loomad ja teised. Selle põhjuseks peetakse suurt meteoriidiplahvatust.
 • 125 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Esimesed õistaimed tekkisid Maale umbes 130 miljonit aastat tagasi. Kõigepealt kujunesid õitega puud ja hiljem ka rohttaimed. Tänapäeval on õistaimi taimede hulgas kõige rohkem.​
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
  Koos õistaimede ilmumisega varasel kriidi ajastul, tekkisid ka nende tolmendamiseks esimesed mesilased.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Paleogeeni ajastu kestis 66 mln - 23 mln aastat tagasi. Algas kiire lindude ja imetajate evolutsioon, viimased neist kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Ilmusid esimesed primaadid. Kliima oli soe ja niiske, kuid hakkas järk-järgult jahenema. Kujunesid ulatuslikud rohumaad - preeriad ja savannid.
 • 65 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
  Kriidi ajastu lõpus toimus enamiku roomajate rühmade suhteliselt kiire väljasuremine, mille põhjuste kohta on mitmeid hüpoteese. Säilisid vaid osad soomuselised, kärsspealised, krokodillilised ja kilpkonnalised.
 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Kriidi aja lõpuks peetakse dinosauruste väljasuremist, milleks peetakse kuue miili laiuse meteoriidi langemist maale. Kokkupõrkest tekkinud osakeste pilv blokeeris kogu päikesevalguse maal tuues kaasa suured kliima muutused , mis oli ka dinosauruste lõpuks.
 • Period: 65 BCE to 2 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

  mandrite kerkimine, kliima jahenemine, mandrite jäätumine (jääajad)
 • 50 BCE

  Esimesed jänesed

  Esimesed jänesed
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Toimus korduvaid jäätumisi, ning poolustel kujunes jääkate.
 • 5 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
  Inimesed arenesid troopiliste alade imetajatest. Inimeste lähimad sugulased, šimpansid ja gorillad, pärinevad samuti Aafrikast. Arvatakse, et šimpanside ja inimeste ühine esivanem on pärit Aafrikast 5 miljoni aasta tagant. Sel ajal algas Aafrika nendes piirkondades metsade taandumine ja osa ahve pidi siirduma puudelt maapinnale. Siis eristusidki ahvilaadsed loomad inimahvideks ja inimlasteks.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aaftikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Surid välja paljud imetajad näiteks: mammut, karvanen ninasarnik ja linnuliike näiteks: dodo, moa. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi leustikule.