Geokronoloogiline skaala Kristjan Jaak G2E

Timeline created by HyperJuggerNaut
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus: 4,6-4 mld aastat tagasi. Maa oli vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidisajud. Sellest perioodist on säilinud kivimeid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Aegkonna lõpul tekivad maakoor, esialgne atmosfäär ja ookeanid.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkab kokku suure taevakehaga ja tekib kuu.
 • 4,000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Sel ajastul arenesid meredes algelised eluvormid. Sellest ajastust on pärit vanimad leitud stromatoliidid. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum

 • 3,500 BCE

  Tekkisid esimesed üherakulised organismid

  Tekkisid esimesed üherakulised organismid
  arhaikumi meredes arenesid välja esimesed eluvormid. Arhaikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • 2,500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevuse tagajärjel tekkis atmosfääris ja ookeanide pinnakihis esialgne hapnikusisaldus.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Protersoikum

 • -600 BCE

  Tekkisid esimesed mitmerakulised organismid

  Ainuraksetele lisaks arenesid välja Maa esimesed hulkraksed.
 • -542 BCE

  Paleosoikum

  Paleosoikum
  Paleosoikumi aegkond hõlmab endas kuute väiksemat aegkonda.
 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Selles aegkonnas tekksid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes. Toimus evolutsiooniline võidurelvastumine.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum

 • -485 BCE

  Ordoviitsuim

  Ordoviitsuim
  Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul see jahenes kiiresti, lõppedes jääajaga. Ookeanipind alanes 100m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Kaasnes mereelustiku massiline väljasuremine.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Sel ajastul ujusid meres primitiivsed kalad ja tekkisid korallrifid. Maismaataimed arenesid ja paljunesid edasi. Maismaale saabusid nüüd ka loomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Meredes elas rikkalik põhjaelustik. Mere äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad aga suuri riffe. Paljud kalad kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Sellel ajastul katsid maad võimsad metsad ja tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased.Sel ajastul tekkis Maale kõige enam kivisütt. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid ning osadel putukatel tekkis ka lennuvõime. Maismaale tulid esimesed roomajad.
 • -252 BCE

  Mesosoikum

  Mesosoikum
  Hõlmab kolme erinevat ajastut.
 • -252 BCE

  Triias

  Triias
  Elustik on ajastu algul väga liigivaene permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest. Sellest taastumiseks kulus kuni 10 miljonit aastat. Triiase ajastul ilmusid välja esimesed dinosaurused ja ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse Maal domineerida. Tekkisid esimesed imetajad ja meredes suurenes ammoniitide ning karpide osakaal.
 • -252 BCE

  Perm

  Perm
  Sellel ajastul tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Mandri siseala oli kaetud kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede osakaal, meredes aga luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena suri kõigist Maad asustanud liikidest 95%.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum

 • -201 BCE

  Juura

  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul elanud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Suurem osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis varsti hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanides ja meredes olid saurused ja rudistid. Maismaal domineerisid dinosaurused. Arenesid välja uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul tekkinud väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt.
 • -66 BCE

  Kainosoikum

  Kainosoikum
  Hõlmab endas kolme väikest ajastut.
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast järjekordset väljasuremislainet Kriidi ajastu lõpus, algas paleogeenis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad arenesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik neist elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama merre. Tekkisid esimesed primaadid. Ajastu algul oli kliima soe ja niiske. Seejärel hakkas kliima vaikselt jahenema ning valdavaks muutusid heitlehelised taimed.
 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum

 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia ja loomastiku ning taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Sel ajastul kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varajased hominiidid. Ajastu jooksul jahenes kliima oluliselt ja tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu algul tekkis pereonk Homo esindajad. Ajastu jooksul surid välja mitmed looma- ja linnuliigid nagu mammut, karvane ninasarvik, dodo ja moa. Väljasuremise peamiseks põhjuseks arvatakse olevat inimene ise.