Geokronoloogiline skaala ArturA

Timeline created by Artur.Ormisson
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Algas planeet Maa kujunemisega. Vulkaaniliselt aktiivne periood, sagedased meteoriidisajud. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpul kujunesid maakoor, atmosfäär ja ookeanid
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus kokku suure taevakehaga ja moodustus Kuu.
 • 4,000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Algeliste eluvormide arenemine ja esimesed mikroorganismid. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossile.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum

 • 2,500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Suurenes atmosfääri ja ookeanide pinnakihi hapnikusisaldus. Suure osaliselt oli Maa kaetud jääga.
 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum

 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid peamised organismide ehitustüübid. Ajastu alguses tekkisid hulkraksed loomad. See ajastu on tuntud kui "Kambriumi plahvatus". Elu areng toimus kiiresti ning lühikese aja jooksul tekkis muutusi Maal aina rohkem.
 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Palesoikum

 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Tekkisid esimesed maismaataimed. Kliima oli suhteliselt soe, kuid ajastu lõppes jääajaga. Jäätumine muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade korallid ja lubivetikad. Ujusid ka primitiivsed kalad. Maismaad hakkasid asustama ka esimesed loomad; tuhatjalgsed ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Tekkisid esimesed hulkjalgsed, putukad ja primitiivsed kahepaiksed.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karboni ajastul katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid paljude tänapäeva taimede eelased. Maismaal elas palju lülijalgseid ning mõningatel putukatel tekkis lennuvõime.
 • -299 BCE

  Perm

  Perm
  Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangea. Hiidmanri siseala oli kaetud kõrbega, ning kus suutsid elada roomajad, kes olid maismaloomastikus ülekaaluliselt palju. Suurim taimtoiduline roomaja sel ajastul oli Edaphosairis, mille pikkuseks oli 4m. Selle ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus, kuni 95% kõigist Maa asunud liikidest.
 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum

 • -250 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastu elustik oli alguses üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Sel ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimus järgmine väljasuremine, mis andis võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiase ajastul ilmusid ka esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • -201 BCE

  Juura

  Juura
  Juura ajastul vahetusid välja Triiase ajastul levinud loomad. Nende asemel ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas palju merelisi roomajaid, ning sel ajastul juba elasid meredes tänapäevast tüüpi kalasid. Juura ajastul oli maismaa kaetud paljasseemnetaimedest koosneva metsega.
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kriiti ajastul ilmusid õistaimed, mis hakkasid dominnerima kogu Maa maismaataimestiku. Ookeanid ja mered olid asustatud karpe meenutavate loomadega. Maismaal olid dinosaurused, ning arenesid uued imetajad- ja linnuriigid. Selle lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävinesid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast massilist liikide väljasuremist Kriiti ajastul, algas palegoonis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajatest kujunes liigirikkaks rühmaks, ning enamik neist elas maismaal, kuid osad asusid tagasi elama meredesse. Sel ajastu algul oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laisuskraadidel. Varsti hakkas aga kliima järk-järgult jahenema. Tekkisid heitlehelised taimed, ning kujunesid ulatuslikud rohumaad ja svannid.
 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum

 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Neogeeni ajastul omandasid tänapäevase ilme mandrite geograafia, loomastik ja taimestiku põhijooned. Neogeenis kujunesid välja ka tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikasse saabusid varased hominiidid - inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi, ning poolustel kujunes jääkate.
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaari ajastu kestis 2,5-0 mln aastat tagasi. Selle ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiensi tekkimiseni. Kahjuks sel ajastul on väljasurnud paljud imetajad nagu mammutid ja karvased ninasarvikud ning ka linnullike. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule