Forfatningskampen

 • Forfatningskampen begyndes

  Forfatningskampen begyndes
  Den politiske kamp mellem Højre og Venstre partier.
  Venstre ønskede folketingsparlamentarisme, hvor flertallet bestemte regeringen.
  Hvor Højre insisterede på suverænt udvælgelse fra kongen af.
 • Venstre fik flertallet i folketinget

  Venstre fik flertallet i folketinget
 • J.B.S Estrup udnævnt til konseilspræsident

  J.B.S Estrup udnævnt til konseilspræsident
  Venstre og tilhængerne af parlamentarismen fik en klippefast modstander, der forsvarede kongemagtens rettigheder med stor succes de næste 20 år.
 • Provisorietiden 1885 - 1894

  Provisorietiden 1885 - 1894
  Provisorietiden betegner årene 1885-1894, hvor Højre-regeringerne under konseilspræsident (statsminister) J.B.S. Estrup gennemførte provisoriske, dvs. foreløbige, finanslove på trods af at folketingsflertallet bestående af Venstre var imod dem. Der var således tale om, at landet blev styret via dekreter, baseret på kongen Christian 9.s hævd på sin ret til at udpege ministre på trods af folketingsflertallet.
 • Kompromis mellem Højre og Venstre

  Kompromis mellem Højre og Venstre
  Højre og Venstre indgik et kopromis om at få afløst Estrup med en mere forhandlingsvillig regeringsleder.
  Samtidig accepterede Venstre landstingets ligestilling med folketinget. Resulterede i systemskifte i 1901 - Danmark får venstreegering.
 • Systemskiftet afspejler endelsen af forfatningskampen

  Systemskiftet afspejler endelsen af forfatningskampen
  Danmark får venstreregering som stemmer overens med flertallet i folketinget, selvom parlamentarismen som forfatningsprincip først blev indskrevet i grundloven i 1953